Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

08.03.2017

Zaliczki na poczet przyszłych niesprecyzowanych dostaw towarów

Pytanie podatnika: Czy z tytułu kwoty pieniężnej w celu zabezpieczenia przyszłych należności z tytułu dostaw towarów niesprecyzowanych w momencie wpłaty, po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, który powinien być udokumentowany fakturą?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 3 stycznia 2017 r. (data wpływu 4 stycznia 2017 r.), uzupełnionym pismem z 9 stycznia 2017 r. (data wpływu 13 stycznia 2017 r.) i z 10 lutego 2017 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu wpłaty kwoty pieniężnej w celu zabezpieczenia przyszłych należności z tytułu dostaw towarów niesprecyzowanych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 stycznia 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu wpłaty kwoty pieniężnej w celu zabezpieczenia przyszłych należności z tytułu dostaw towarów niesprecyzowanych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zajmuje się handlem specjalistycznymi maszynami do obróbki metalu i jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Od 2017 r. Wnioskodawca zamierza oferować do sprzedaży swoim klientom swojego rodzaju maszyny wraz z tak zwanym „pakietem narzędziowym”. W rozumieniu Wnioskodawcy relacja z klientem będzie wyglądała następująco. Pomiędzy Wnioskodawcą a klientem zostanie podpisana umowa, na mocy której klient zobowiązuje się nabyć od Wnioskodawcy maszynę wraz z tzw. pakietem narzędziowym, płatność za całość odbędzie się na zasadzie przedpłaty (zaliczki 90%) oraz płatności po dokonaniu dostawy maszyny w wysokości 10%. Całość płatności wynikająca z umowy to kwota X, na którą składać się będzie należność za maszynę w wysokości Y oraz należność za pakiet narzędziowy w wysokości Z.

Kwota Y będzie stanowiła należność za konkretną maszynę, natomiast kwota Z będzie stanowiła dla Wnioskodawcy zabezpieczenie płatności z tytułu przyszłych dostaw narzędzi. W momencie wpłaty kwoty zabezpieczającej ani klient, ani Wnioskodawca nie wiedzą jakie towary będą zamówione w jakiej ilości i po jakiej cenie. Może zdarzyć się tak, że otrzymane zabezpieczenie zostanie naliczone w obrębie miesiąca, niemniej jednak rozliczenie może nastąpić w okresie późniejszym, nawet rocznym czy dwuletnim.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy z tytułu kwoty pieniężnej w celu zabezpieczenia przyszłych należności z tytułu dostaw towarów niesprecyzowanych w momencie wpłaty, po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, który powinien być udokumentowany fakturą?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek podatkowy na gruncie podatku od towarów i usług z tytułu zapłaty przedmiotowego zabezpieczenia przyszłej nieskonkretyzowanej należności nie powstaje. Wpłatę należy uznać za świadczenie o charakterze gwarancyjnym, a nie zapłatę należności z tytułu mającej nastąpić w przyszłości konkretnej dostawy.

Zgodnie z art. 106i ust. 2 ustawy o VAT, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy. W art. 106e ust. 1 ww. ustawy wymieniono elementy jakie musi zawierać faktura, jak na przykład: rodzaj towaru/usługi, miarę i ilość towarów, cenę jednostkową netto, wartość sprzedaży netto.

Wymienione elementy są elementami, których Wnioskodawca nie jest w stanie zamieścić w fakturze ze względu na brak wiedzy w tym zakresie. Nie jest w stanie przewidzieć w momencie wpłaty pieniędzy też nie jest w stanie określić towarów, które będą przez niego zamawiane w dłuższym okresie czasu, ponieważ jest to podyktowane zapotrzebowaniem na poszczególne narzędzia ze strony klienta. Aby obowiązek podatkowy powstał w takiej sytuacji, wszelkie okoliczności mające znaczenie dla zaistnienia zdarzenia podatkowego tzw. przyszła dostawa towarów, muszą już być znane, a zatem w szczególności w momencie dokonania takiej zapłaty, towary powinny być szczegółowo określone.

Ponadto opodatkowaniu VAT podlegają dostawy towarów i świadczenie usług a nie płatności dokonane z tytułu tych transakcji.

W związku z powyższym, Wnioskodawca zamierza w sytuacji opisanej powyżej, wystawić fakturę VAT zaliczkową oraz fakturę VAT końcową za konkretną maszynę zgodnie z art. 106i ust. 1 i 2 ustawy o VAT i rozpoznać obowiązek podatkowy w momencie dokonania dostawy maszyny zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o VAT. Ponadto Wnioskodawca zamierza rozliczyć przez klienta kwotę za tzw. pakiet narzędzi, wystawiając faktury VAT w okresie późniejszym, w momencie zamówienia przez klienta konkretnego towaru, rozpoznając obowiązek podatkowy w momencie dokonania ich dostawy, nie w momencie dokonania wcześniejszej zapłaty o charakterze gwarancyjnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Jak stanowi art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »