Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

14.08.2012

Zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia a PIT i składki ZUS

Zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm., dalej: k.p.), wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Na pracodawcy spoczywa wynikający z art. 86 § 1 k.p. obowiązek wypłacania wynagrodzenia w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy.

Przepisy te nie zabraniają jednakże wypłaty wynagrodzenia jeszcze przed wykonaniem pracy, czy przed obowiązującym terminem. A do takiej sytuacji dochodzi zwykle wówczas, gdy pracownik zwróci się do pracodawcy z prośbą o wypłacenie zaliczki na poczet wynagrodzenia.

Wypłata zaliczki

Kodeks pracy nie reguluje kwestii zaliczek na poczet wynagrodzenia. Udzielenie takiej zaliczki jest niewątpliwie działaniem na korzyść pracownika, co oznacza, że jest ono zgodne z prawem. W każdym przypadku jest to jednak przejaw dobrej woli pracodawcy i – oczywiście – jego możliwości finansowych w danym momencie. Pracownik musi liczyć się z tym, że pracodawca może odmówić mu wypłaty zaliczki.

Charakter prawny zaliczki

Istotne znaczenie ma w tym przypadku określenie charakteru prawnego wypłaconej zaliczki. Podkreślić należy, że zaliczka na poczet wynagrodzenia nie jest zaliczką, o której mowa w art. 87 § 1 pkt 3) k.p., z którego wynika, że z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu tylko enumeratywnie wymienione należności, w tym zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi. Jak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 lipca 2001 r. (sygn. akt I PKN 552/00): ,,Przez zaliczki, o jakich mowa w tym przepisie, należy rozumieć kwoty pieniężne wypłacone pracownikowi i pobrane przez niego do rozliczenia przeznaczone przede wszystkim na pokrycie obciążających pracodawcę wydatków związanych z wykonywaniem pracy. Pobrana przez pracownika zaliczka pieniężna jest mieniem powierzonym mu do wyliczenia (art. 124 § 1 pkt 1 k.p.)”.

Zaliczka na poczet przyszłego wynagrodzenia nie może być także traktowana jak pożyczka. Potwierdza to m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 12 maja 2006 r. (nr PBB3-4117/3-0022/2006).

To, że zaliczka na poczet wynagrodzenia nie jest pożyczką,  nie oznacza, że pracownik nie może zawrzeć z pracodawcą umowy pożyczki.  Umowa pożyczki jest jednak inną instytucją niż analizowany rodzaj zaliczki.

Udokumentowanie wypłaty zaliczki

Kodeks pracy nie wymienia zaliczki na poczet wynagrodzenia, jako należności, którą pracodawca ma prawo potrącić z wynagrodzenia pracownika, tak jak np. zaliczki, o której mowa w art. 87 § 1 pkt 3) k.p., zaś jak wynika z art. 91 § 1 k.p., należności inne niż wymienione w art. 87 § 1 i 7 k.p. mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie.

Taka regulacja oznacza, że pracodawca, który ma wypłacić zaliczkę na poczet wynagrodzenia, musi dysponow...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »