Zaliczki na poczet dywidendy w spółkach z o.o.

Problematyka dopuszczalności wypłacania zaliczek napoczet dywidendy współkach zograniczoną odpowiedzialnością uregulowana jest wustawie z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z2013r., poz. 1030, zpóźn. zm., dalej: k.s.h.). Itak, jest to zależne odzaistnienia trzech przesłanek, wynikających zart.194 i195 k.s.h.:

  1. możliwość wypłat zaliczek na poczet dywidendy musi być przewidziana w umowie spółki,
  2. spółka musi posiadać środki wystarczające na wypłatę,
  3. zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy musi wykazywać zysk (przy czym przepisy nie wskazują, jaki ma być poziom tego zysku, co oznacza, że może on być minimalny).

W art. 195 k.s.h. wskazana jest również maksymalna wysokość zaliczki na poczet dywidendy. Może ona stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

Obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy z tytułu wypłaty zaliczki na poczet dywidendy powstanie z chwilą faktycznej jej wypłaty. Oznacza to, że nie jest istotny moment podjęcia stosownej uchwały. Zasady opodatkowania wypłaty zależne są zaś od podatkowego statusu wspólnika, tj. przede wszystkim od tego, czy jest on podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych czy prawnych, a także od tego, czy jest on polskim rezydentem.

Opodatkowanie zaliczek na poczet dywidendy wypłacanych rezydentom

Jeżeli zaliczka na poczet dywidendy zostanie wypłacona podatnikom podatku dochodowego od osób prawnych, którzy są polskimi rezydentami, wówczas zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: ustawa o CIT), zgodnie z którym podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Podatku tego nie pobiera się jedynie w dwóch sytuacjach, tj. wtedy gdy:

  • podatnicy, wymienieni w art. 17 ust. 1 (wśród których znajdują się m.in. kluby sportowe, organizacje pożytku publicznego czy kościelne osoby prawne), korzystający ze zwolnienia w związku z przeznaczeniem dochodów na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, złożą płatnikowi najpóźniej w dn...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »