Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

08.06.2016

Zaliczki na PIT od wynagrodzenia prokurenta

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do niepłacenia z tytułu pobieranych wynagrodzeń za pełnienie funkcji prokurenta miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do 20 dnia następnego miesiąca po otrzymaniu każdego wynagrodzenia, lecz wpłacenia całej kwoty należnego podatku dopiero na moment złożenia rozliczenia rocznego?

 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 29 lutego 2016 r. (data otrzymania 9 marca 2016 r.), uzupełnionym 25 maja 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku zapłaty miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy z tytułu pobieranych wynagrodzeń za pełnienie funkcji prokurenta - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2016 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku zapłaty miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy z tytułu pobieranych wynagrodzeń za pełnienie funkcji prokurenta.

Z uwagi na braki formalne wniosku pismem z 9 maja 2016 r. Znak: IBPB-2-2/4511-311/16/JG wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 25 maja 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest jednym z dwóch wspólników (posiada 30% udziałów) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej, w której na podstawie uchwały zarządu pełni również funkcję prokurenta. Z tytułu sprawowania tej funkcji Wnioskodawca pobiera comiesięcznie wynagrodzenie.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji prokurenta w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będzie otrzymywać wyłącznie na podstawie uchwały zarządu. Wnioskodawcy nie będzie wiązał stosunek pracy ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z powyższym zdarzeniem przyszłym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do niepłacenia z tytułu pobieranych wynagrodzeń za pełnienie funkcji prokurenta miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do 20 dnia następnego miesiąca po otrzymaniu każdego wynagrodzenia, lecz wpłacenia całej kwoty należnego podatku dopiero na moment złożenia rozliczenia rocznego?

Zdaniem Wnioskodawcy, jako podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, nie będzie zobowiązany do wpłacenia z tytułu wynagrodzenia za pełnienie na podstawie uchwały zarządu funkcji prokurenta zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do 20 dnia następnego miesiąca po otrzymaniu tego wynagrodzenia, lecz dopiero na moment rozliczenia rocznego uwzględni wyżej wymieniony dochód i wpłaci całą kwotę należnego podatku.

Zgodnie z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ¬- osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że jeżeli wynagrodzenie za sprawowanie funkcji prokurenta wypłacane jest na podstawie uchwały zarządu, nie stanowi ono wynagrodzenia ze stosunku pracy. Na tej podstawie należy traktować je jako przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przepisach tych ustawodawca wymienił jedynie przykłady przychodów z innych źródeł, więc katalog ten ma charakter otwarty, w związku z czym nie ma przeszkód aby do tej kategorii włączyć wynagrodzenie prokurenta.

Na potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska Wnioskodawca przywołał interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 września 2011 r. Znak: IBPBII/1/415-611/11/ŚS, w której stwierdzono, że w przypadku wynagrodzenia prokurenta na podstawie uchwały zarządu, płatnik nie jest zobowiązany do poboru miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, lecz ma jedynie obowiązek sporządzić informację o wysokości uzyskanych przez prokurenta przychodów (PIT-8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać ją prokurentowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu.

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, nie będzie on zobowiązany do płacenia mies...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »