Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Działalność gospodarcza

12.06.2019

Zaległości przedsiębiorcy: Urzędy najczęściej blokują konta bankowe

Zazwyczaj organ egzekucyjny (urzędy skarbowe i Zakład Ubezpieczeń Społecznych) sam decyduje jakie środki egzekucyjne przewidziane w ustawie zastosuje wobec przedsiębiorców. Zasada mówi, że organ egzekucyjny stosuje środki egzekucyjne, które prowadzą bezpośrednio do wykonania obowiązku, a spośród kilku takich środków, mają to być te najmniej uciążliwe dla zobowiązanego. Niestety najczęściej urzędy zajmują rachunki bankowe, bo to najprostsze i praktycznie nie wymaga wielkiego nakładu pracy, a dla podatnika jest to najgorsze.

Interpelacja nr 31476 do ministra finansów w sprawie stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Szanowna Pani Minister!

Zazwyczaj organ egzekucyjny (urzędy skarbowe i Zakład Ubezpieczeń Społecznych) sam decyduje jakie środki egzekucyjne przewidziane w ustawie zastosuje wobec przedsiębiorców. Zasada mówi, że organ egzekucyjny stosuje środki egzekucyjne, które prowadzą bezpośrednio do wykonania obowiązku, a spośród kilku takich środków, mają to być te najmniej uciążliwe dla zobowiązanego. Podatnik ma prawo oczekiwać, że organ egzekucyjny zajmie wskazaną wierzytelność u jego dłużnika, przy zachowaniu rzecz jasna warunku, że ta wierzytelność jest wzajemna, wymagalna i bezsporna. W ten sposób państwo może pomagać przecież przedsiębiorcy i nie tracić należnych mu wpływów. Niestety najczęściej urzędy zajmują rachunki bankowe, bo to najprostsze i praktycznie nie wymaga wielkiego nakładu pracy, a dla podatnika jest to najgorsze.

Pani Minister dlaczego nie wszystkie urzędy korzystają z przepisów ułatwiających działalność przedsiębiorcom tylko decydują się na blokowanie ich kont bankowych?

Poseł Stanisław Lamczyk

15 maja 2019 r.

Odpowiedź na interpelację nr 31476 w sprawie stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z interpelacją nr 31476 Posła na Sejm RP Pana Stanisława Lamczyka w sprawie stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przez organy egzekucyjne uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

W postępowaniu egzekucyjnym, regulowanym ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.) zwaną dalej „u.p.e.a.”, organ egzekucyjny stosuje środki egzekucyjne względem zobowiązanego, który nie wykonał w sposób dobrowolny obowiązku podlegającego egzekucji administracyjnej.

Zgodnie z art. 19 § 1 u.p.e.a. naczelnik urzędu skarbowego jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz do zabezpieczania takich należności w trybie i na zasadach określonych w dziale IV, z zastrzeżeniem § 2-8. Natomiast stosownie do art. 19 § 4 u.p.e.a. dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyznaczony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania egzekucji z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego, z renty socjalnej, z wierzytelności pieniężnych oraz z rachunków bankowych, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i należności pochodnych od składek oraz nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego lub innych świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, które nie mogą być potrącane z bieżących świadczeń.

W ramach prowadzonej egzekucji organ egzekucyjny stosuje środki egzekucyjne, celem doprowadzenia do wykonania obowiązku, wymienione w zamkniętym katalogu umieszczonym w art. 1a pkt 12 u.p.e.a.

Jednym ze środków egzekucyjnych stosowanych w egzekucji należności pieniężnych jest egzekucja z rachunków bankowych. Przedmiotem zajęcia jest wierzytelność zobowiązanego z rachunku bankowego dokonywana na podstawie art. 80-87 u.p.e.a. Zgodnie z art. 80 § 1 u.p.e.a., organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego przez przesłanie do banku zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego z rachunku bankowego do wysokości egzekwowanej należności pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie dochodzonej wierzytelności oraz kosztami egzekucyjnymi. Organ egzekucyjny jednocześnie wzywa bank, aby bez zgody organu egzekucyjnego nie dokonywał wypłat z rachunku bankowego do wysokości zajętej wierzytelności, lecz niezwłocznie po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia przekazał zajętą kwotę organowi egzekucyjnemu na pokrycie egzekwowanej należności albo zawiadomił organ egzekucyjny o przeszkodzie w dokonaniu wpłaty, w tym również o nieprowadzeniu rachunku bankowego zobowiązanego. Stosownie zaś do art. 80 § 3 u.p.e.a. jednocześnie z przesłaniem zawiadomienia, o którym mowa w § 1, organ egzekucyjny zawiadamia zobowiązanego o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, doręczając mu odpis tytułu wykonawczego, o ile nie został wcześniej doręczony, i odpis zawiadomienia skierowanego do banku o zakazie wypłaty zajętej kwoty z rachunku bankowego bez zgody organu egzekucyjnego. Zajęcie rachunku bankowego z mocy art. 81 § 1 u.p.e.a. jest skuteczne wobec wszystkich rachunków zobowiązanego prowadzonych przez bank. Organ egzekucyjny może też wystosować zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego do wielu banków, nawet jeśli posiada wiedzę, iż zobowiązany posiada rachunek w konkretnym banku. Przede wszystkim wiedza organu, w którym banku zobowiązany posiada rachunek nie jest tożsama z wiedzą o wysokości środków pozostających na tym rachunku.

Wystosowanie...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »