Zakup wirtualnej waluty i wirtualnych przedmiotów. Dokumentowanie w PKPiR

Podstawowymi dokumentami będącymi podstawą dokonania zapisów wpodatkowej księdze przychodów irozchodów są faktura irachunek. Jeśli zakup dokonywany jest od osoby fizycznej, dokumentem potwierdzającym transakcję może być np.umowa sprzedaży. Jak wtakim razie dokumentować zakup wirtualnej waluty iwirtualnych przedmiotów, gdy podatnik nie ma tych dokumentów? Czy wystarczy dowód wewnętrzny?

Z takim pytaniem zwrócił się we wniosku o wydanie interpretacji podatkowej pewien przedsiębiorca. Z opisu tanu faktycznego wynikało, że podatnik, prowadząc w przyszłości działalność gospodarczą, polegającą na obrocie wirtualną walutą i wirtualnymi przedmiotami wykorzystywanymi w grach, zamierza dokumentować ich nabycie dowodami wewnętrznymi i dowodami wykonania przelewu. Podatek dochodowy ma być rozliczany na zasadach ogólnych, a wszystkie operacje będą ujmowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Kontrahenci sprzedający przedmioty to osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, które nie wystawiają rachunku oraz nie podają swoich danych osobowych. Podatnik podkreślał, że zwyczajem na tym rynku jest dokonywanie transakcji anonimowo (strony występują pod pseudonimem) i nie ma możliwości ani otrzymania rachunku, ani ustalenia danych kontrahenta. Kontrahenci odnajdują się przez fora internetowe, gdzie wnioskodawcy znany będzie najczęściej pseudonim kontrahenta z forum internetowego oraz jego adres e-mail. Wnioskodawca nie będzie mieć możliwości uzyskania innych dowodów ani przymuszenia kontrahentów do wystawienia rachunku. Rozważa zatem możliwość dokumentowania transakcji nabycia wirtualnej waluty i wirtualnych przedmiotów dowodami wewnętrznymi.

Miał jednak wątpliwość, czy takie działanie pozwoli mu na zaliczenie poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Koszty uzyskania przychodów. Definicja podstawowa

Odpowiadając na pytanie podatnika, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 1 grudnia 2016 r., nr 2461-IBPB-1-1.4511.480.2016.2.BK, wyjaśnił w pierwszej kolejności, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Wskazał, że aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki – wydatek powinien:

 • być poniesiony, w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
 • nie znajdować się wśród wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów wskazanych w art. 23 ww. ustawy,
 • być właściwie udokumentowany.

Podstawa wpisu do PKPiR

Organ podatkowy zwrócił uwagę, że szczegółowe warunki, jakie musi spełniać dokument, aby mógł stanowić podstawę wpisu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1037, z późn. zm.). Podkreślił, że stosownie do § 12 ust. 3 rozporządzenia podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są:

 1. faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne, zwane dalej fakturami, wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami, lub
 2. inne dowody, wymienione w § 13 i 14, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i za...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »