Zakup walut w kantorze internetowym a różnice kursowe

Pytanie podatnika: Czy kursy do przeliczenia dewiz na PLN zastosowane przez Wnioskodawcę do obliczania podatkowych różnic kursowych są prawidłowe, w świetle art. 24c ust. 4 ustawy pdof, oraz art. 14b ustawy pdof?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 18.12.2012 r. (data wpływu 21.12.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania kursów walut w przypadku:

 • regulowania należności/zobowiązań - jest nieprawidłowe,
 • zakupu dewiz w kantorze internetowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21.12.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie różnic kursowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki jawnej, która zajmuje się między innymi handlem towarami sprowadzanymi z Chin. Prowadzi księgowość w formie ksiąg handlowych, jednakże ze względu na spełnienie warunków zwolnienia nie podlega badaniu bilansu przez biegłego. Spółka prowadzi działalność polegającą między innymi na dostawie towarów do odbiorców w Unii Europejskiej, jak i do państw trzecich, oraz nabycia towarów głównie z Chin. Dewizy w wyniku transakcji dostawy wpływają na konta walutowe w EURO, lub w USD. Dewizy będące zapłatą za nabycie dewizowe wypływają z konta dewizowego. 
Konto dewizowe jest zasilane również w wyniku zakupu USD lub EURO w kantorze internetowym.
Transakcje dewizowe wykonuje się wg następujących zasad:

 • Transakcje sprzedaży ( przychód) dokumentowane są fakturami VAT i przeliczane na PLN wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu – art. 11a ustawy pdof.
 • Transakcje zakupu (koszty) dokumentowane fakturami i przeliczane na PLN wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu – art. 11a ustawy pdof.
 • Zapłaty za faktury dokumentowane są wyciągami bankowymi i przeliczane na PLN wg kursu sprzedaży waluty ogłoszonego przez bank z którego usług firma korzysta z dnia uregulowanie zobowiązania – art. 24c ust. 4 ustawy pdof.
 • Wpłaty za faktury VAT dokumentowane są wyciągami bankowymi i przeliczane na PLN wg kursu kupna waluty ogłoszonego przez bank z którego usług firma korzysta z dnia uregulowania należności – art. 24c ust. 4 ustawy pdof.
 • Wpłaty za dewizy zakupione w kantorze internetowym dokumentowane są wyciągami bankowymi i fakturami, przeliczane na PLN wg kursu stosowanego przez kantor dla danej transakcji – art. 24c ust. 4 ustawy pdof.

Na postawie w/w przeliczeń obliczane są podatkowe różnice kursowe. 

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

 • Czy kursy do przeliczenia dewiz na PLN zastosowane przez Wnioskodawcę w punktach 3, 4, 5 do obliczania podatkowych różnic kursowych są prawidłowe, w świetle art. 24c ust. 4 ustawy pdof, oraz art. 14b ustawy pdof, oraz wyjaśnień MF w tym informacji z dn. 27.01.2010 r. zamieszczonych na stronach internetowych MF, zakładka RACHUNKOWOŚĆ...
 • Czy związku z wyżej przywołanymi dokumentami dopuszczalne jest zastosowanie do przeliczeń dewizowych i obliczania podatkowych różnic kursowych kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień zapłaty należności/zobowiązania... 

Zdaniem Wnioskodawcy zastosowanie kursów faktycznie użytych w przypadku sprzedaży i kupna walut obcych banku z którego korzysta podatnik dla sytuacji opisanych w punktach 3, 4 jest prawidłowe. 
Dla sytuacji opisanej w punkcie 5 prawidłowym jest stosowanie kursu zastosowanego do wymiany walut przez kantor internetowy dla danej transakcji. 
Wątpliwości, co do prawidłowości zastosowania kursów faktycznie zastosowanych w przypadku sprzedaży i kupna walut obcych banku z którego korzysta podatnik, budzi fakt, że przy zapłacie należności/zobowiązań regulowanych za pośrednictwem bankowych rachunków dewizowych spółki nie zachodzi sytuacja zakupu czy sprzedaży dewiz, a jedynie przesyłanie kwot w dewizach, z rachunku na rachunek. Księgowe przeliczanie dewiz na PLN wynika z faktu, że rachunkowość musi być prowadzona w walucie polskiej. Czy w takiej sytuacji Wnioskodawczyni nie powinna stosować kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień zapłaty należności/zobowiązania... Wniosek ten potwierdza dopuszczenie przez MF dla grupy podatników spełniających postanowienia art. 14b ust. 2 ustawy pdof, stosowania zasad obliczania różnic kursowych opisanych w ustawie o rachunkowości. Art. 30 ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy o rachunkowości precyzuje te zasady. Na bazie tych przepisów powstało wyjaśnienie znajdujące się na stronie internetowej MF w zakładce Działalność/Rachunkowość/Najczęściej zadawane pytania/Rachunkowość finansowa z dn. 27.01.2010, wyjaśniające stosowanie w wyżej opisanej sytuacji kursu średniego NBP w rachunkowości.
„Oznacza to, że do przeliczenia omawianych operacji dla celów księgowych jednostka przyjmuje albo faktycznie zastosowany kurs waluty, np. bieżący kurs stosowany przez bank obsługujący jednostkę (ewentualnie indywidualnie wynegocjowany), kurs wyznaczony przez kantor bądź inny wynikający z warunków umowy (np. forward lub opcji walutowych) jeżeli taki kurs jest właściwy dla przeprowadzanej operacji albo kurs średni NBP, w szczególności gdy operacje zapłaty należności/zobowiązań regulowane są za pośrednictwem bankowego rachunku walutowego jednostki Waluty obce, trafiające na walutowy rachunek bankowy a pochodzące np. z zapłaty należności w walucie obcej czy zaciągnięcia kredytu walutowego nie są bowiem odsprzedawane bankowi prowadzącemu ten rachunek, lecz służą potrzebom jednostki a środki wypłacane z tego rachunku, przeznaczone do regulacji zobowiązań w walucie obcej nie są zakupywane w banku. Tym samym wyceny tych środków nie należy wiązać z kursem kupna/sprzedaży banku prowadzącego rachunek walutowy jednostki. Bank na ogół nie informuje jednostki o kursie stosowanym w momencie ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »