Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

19.07.2013

Zakup licencji na program komputerowy za granicą

W przypadku gdy przedsiębiorca zakupi na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej licencję na program komputerowy od firmy mającej siedzibę za granicą, wówczas podatkowe rozliczenie takiego zakupu wiąże się z koniecznością odpowiedniego zakwalifikowania transakcji. Podatnicy zwykle zastanawiają się, czy jakieś znaczenie ma tu fakt, że program otrzymali drogą elektroniczną lub też na płycie CD i czy w związku z tym należy rozpoznać import usług, import towarów bądź wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Problemem może tu być również zastosowanie odpowiedniej stawki podatku VAT. Niekiedy pojawia się także pytanie o to, czy dokonanie płatności za udzielenie licencji do programu komputerowego jest czynnością, z racji której na dokonującym wypłaty spoczywa obowiązek pobrania podatku u źródła.

Import usług, import towarów czy WNT?

Na wstępie należy zaznaczyć, że zakup licencji do programu komputerowego, który ma być wykorzystywany w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, stanowi zakup usługi. Bez znaczenia jest tu fakt, że program mógł zostać dostarczony na fizycznym nośniku danych, np. na płycie CD. Oznacza to, że nabywca zawsze rozpozna z tego tytułu import usług.

Usługa czy usługa elektroniczna?

Zgodnie z art. 2 pkt 26 z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT) przez usługi elektroniczne rozumie się usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w art. 7 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 77 z 23 marca 2011 r., s. 1).

W myśl art. 7 ust. 1 tego rozporządzenia do usług świadczonych drogą elektroniczną należą usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie – ze względu na ich charakter – jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe.

Jak wynika zaś z ust. 2 lit. a tego przepisu, w zakresie takich usług mieszczą się w szczególności ogólnie dostawy produktów w formie cyfrowej, łącznie z oprogramowaniem, jego modyfikacjami lub nowszymi wersjami. Ponadto z uwagi na zawarte w ust. 2 lit. f odniesienie do usług wyszczególnionych w załączniku I w zakresie usług elektronicznych mieszczą się między innymi wymienione w punkcie 2 tego załącznika:

 1. uzyskiwanie dostępu online i pobieranie oprogramowania (w szczególności programy w zakresie zamówień publicznych/księgowości, programy antywirusowe) oraz jego uaktualnień,
 2. oprogramowanie blokujące pojawianie się bannerów reklamowych,
 3. sterowniki do pobierania, takie jak programy ustawiające interfejsy komputera i urządzeń peryferyjnych (np. drukarek),
 4. automatyczna instalacja online filtrów na witrynach internetowych,
 5. automatyczna instalacja online zabezpieczeń typu firewall.

W konsekwencji jeżeli program komputerowy lub jego aktualizacja są dostarczane do nabywcy drogą internetową, wówczas dochodzi do świadczenia usługi elektronicznej. W przypadku takich usług – jeśli są one wykonywane na rzecz podmiotu, który nie jest podatnikiem – miejsce świadczenia usługi jest określone w sposób szczególny, zgodnie z art. 28k ustawy o VAT.

Te szczególne zasady nie mają jednak zastosowania w przypadku nabywców, którzy są podatnikami. Istotne znaczenie ma przy tym to, że na potrzeby stosowania przepisów dotyczących miejsca świadczenia usług w myśl art. 28a pkt 1 lit. a ustawy o VAT przez podatnika rozumie się podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności. Jak widać, nie ma tu znaczenia to, czy podmiot ten jest, czy też nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT.

W takiej sytuacji zawsze obowiązuje reguła ogólna, wynikająca z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którą co do zasady miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik ten posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Obowiązki spoczywające na przedsiębiorcy, który nie jest podatnikiem VAT

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »