Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

17.08.2015

Zagraniczne szkolenie a przychód podlegający PIT

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z otrzymaniem nieodpłatnych świadczeń opisanych w stanie faktycznym niniejszego wniosku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 kwietnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 23 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym 7 lipca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania nieodpłatnego świadczenia otrzymanego przez Wnioskodawcę w związku z uczestnictwem w szkoleniu organizowanym zagranicą – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania nieodpłatnego świadczenia otrzymanego przez Wnioskodawcę w związku z uczestnictwem w szkoleniu organizowanym zagranicą. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 29 czerwca 2015 r. Znak: IBPB-1-1/4511-94/15/ESZ, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 7 lipca 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:
Wnioskodawca jest dyplomowanym lekarzem okulistą i działając jako zarejestrowany przedsiębiorca świadczy na rzecz Spółki X usługi medyczne w ramach swojej specjalizacji zawodowej. Spółka X w ramach prowadzonej działalności gospodarczej współpracuje ze Spółką Y, która to dostarcza dla Spółki X sprzęt optyczny (głównie soczewki). W ramach powszechnie znanej praktyki Spółka Y (producent sprzętu medycznego i jako członek międzynarodowego holdingu) organizuje dla lekarzy szkolenia poza granicami kraju na tematy ściśle związane z okulistyką. Udział w takich szkoleniach jest dla lekarzy całkowicie bezpłatny.

Wnioskodawca jako lekarz okulista świadczący usługi na rzecz Spółki X został zaproszony do wzięcia udziału w opisanym wyżej szkoleniu. Wobec powyższego Spółka Y pokryje z własnych środków w całości wydatki na przelot i powrót Wnioskodawcy do i z miejsca szkolenia, jego noclegi i wydatki na jego wyżywienie podczas szkolenia. Zaznaczyć należy, że Spółka Y ureguluje wszelkie należności bez angażowania Wnioskodawcy poprzez wpłacenie odpowiednich sum na rachunki przewoźników i hotelu, w którym odbędzie się szkolenie. Zatem Wnioskodawca nie będzie zaliczał przedmiotowych wydatków we własne koszty uzyskania przychodów. Tym samym zaś zostanie on beneficjentem szeregu nieodpłatnych świadczeń, których koszt zostanie w całości pokryty przez Spółkę Y.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 6 lipca 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że nie zawierał żadnej umowy cywilnoprawnej ze spółką Y na podstawie, której uczestniczył lub mógł uczestniczyć w szkoleniach lub konferencjach organizowanych przez tenże podmiot.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z otrzymaniem nieodpłatnych świadczeń opisanych w stanie faktycznym niniejszego wniosku?
 
Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne świadczenia, których będzie beneficjentem będą objęte zakresem zwolnienia (do wysokości limitu określonego w stosownym rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw pracy) z podatku zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „Ustawa o PIT”), gdyż nie zaliczy ich do swoich kosztów uzyskania przychodów i poniesie je w celu uzyskania przychodów.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b Ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są diety i inne - należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13.

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 13 Ustawy o PIT, powyższe zwolnienie z opodatkowania przysługiwać może tylko wówczas, gdy otrzymane przez podatnika świadczenia nie zostały zaliczone do jego kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione:

  1. w celu osiągnięcia przychodów lub
  2. w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów odrębnych ustaw, lub
  3. przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, lub
  4. przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt 5 ustawy o PIT, w związku z wykonywaniem tych funkcji.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie można mieć wątpliwości, że w analizowanym przypadku Wnioskodawca, jako lekarz okulista, biorąc udział w szkoleniu z zakresu okulistyki będzie nabywał wiedzę i umiejętności, które poszerzą jego kompetencje, a tym samym podniosą jakość świadczonych przez niego usług, co zaś ma bezpośrednie przełożenie na wysokość przychodów. Wobec czego nie można mieć wątpliwości, że udział w szkoleniu ma na celu zwiększenie przychodów.

Ponadto należy zaznaczyć, że wymienione wyżej zwolnienie jest ograniczone kwotowo do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy i w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, tj. w przepisach stosownego rozporządzenia - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (dalej: „Rozporządzenie").

Jak wynika z przepisów Ro...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »