Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

15.10.2019

Wyższa waloryzacja i zwolnienie z PIT zamiast trzynastej emerytury?

2020 rok w świetle zakończonej właśnie kampanii zapowiada się bardzo obiecująco. Będą w budżecie środki na trzynastą emeryturę. Wypłata dodatkowego świadczenia oznaczałaby dla finansów publicznych dodatkowy koszt w wysokości 10 mld zł, a jednorazowe świadczenie pieniężne trafiłoby ponownie do blisko mln osób. System wsparcia obejmie wszystkich, bez względu na wysokość świadczenia, jakie otrzymują. Emeryci woleliby jednak wyższy wskaźnik waloryzacji niż jednorazową wypłatę i oczekują na zwolnienie emerytur i rent z płacenia podatku. Podatku, który już raz zapłacili.

Interpelacja nr 33580 do prezesa Rady Ministrów w sprawie zwolnienia emerytów i rencistów z podatku od pobieranych świadczeń

Panie Premierze!

2020 rok w świetle toczącej się kampanii zapowiada się bardzo obiecująco. Będą w budżecie środki na trzynastą emeryturę. Wypłata dodatkowego świadczenia oznaczałaby dla finansów publicznych dodatkowy koszt w wysokości 10 mld zł, a jednorazowe świadczenie pieniężne trafiłoby ponownie do blisko mln osób. Trzynasta emerytura byłaby prawdopodobnie wypłacana osobom pobierającym: emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych. System wsparcia obejmie wszystkich, bez względu na wysokość świadczenia, jakie otrzymują. Spotykając się z wyborcami, bardzo często spotykałem się ze stwierdzeniem, że emeryci woleliby wyższy wskaźnik waloryzacji niż jednorazową wypłatę i oczekują na zwolnienie emerytur i rent z płacenia podatku. Podatku, który już raz zapłacili.

W związku z powyższym bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy resort rozważa zwiększyć waloryzację kosztem zrezygnowania z wypłaty tzw. trzynastki dla emerytów?
  2. Jaki byłby koszt dla budżetu państwa poniesiony z tytułu zwolnienia emerytur i rent z podatku?
  3. Czy w resorcie finansów brana jest pod uwagę koncepcja zwolnienia emerytur z płacenia podatku od pobieranych świadczeń?

Poseł Paweł Pudłowski

2 września 2019 r.

Odpowiedź na interpelację nr 33580 w sprawie zwolnienia emerytów i rencistów z podatku od pobieranych świadczeń

W odpowiedzi na wystąpienie Marszałka Sejmu RP z dnia 13 września 2019 r., znak: K8INT33580, dotyczące interpelacji poselskiej Posła Pawła Pudłowskiego (PO-KO) w sprawie zwolnienia emerytów i rencistów z podatku od pobieranych świadczeń, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Obecnie obowiązujące zasady waloryzacji świadczeń określa ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych[1], zgodnie z którą waloryzacja przeprowadzana jest przy zastosowaniu procentowego wskaźnika waloryzacji, który odpowiada średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększonemu o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Zwiększenie wskaźnika waloryzacji o co najmniej 20% realnego wzrostu płac jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego, przeprowadzanych w czerwcu. Obowiązujący mechanizm waloryzacji, odzwierciedlający wzrost kosztów utrzymania, zapewnia zatem zachowanie realnej wartości wszystkich świadczeń, a także decyduje o udziale populacji osób już nieaktywnych zawodowo we wzroście gospodarczym, a tym samym wzroście poziomu życia całego społeczeństwa. Należy przy tym podkreślić, że mechanizm waloryzacji nie jest i nie może być mechanizmem wyrównywania poziomu świadczeń.

Na wysokość waloryzacji nie wpływa także jakakolwiek rezygnacja z wypłaty dodatkowych świadczeń, w tym tzw. trzynastej emerytury.

W ramach prowadzonej polityki społecznej, intencją Rządu jest odczuwalna poprawa sytuacji osób znajdujących się w trudnym położeniu materialnym, w tym również sytuacji emerytów i rencistów. Nieustannie poszukiwane są rozwiązania mające to umożliwić. W ciągu niespełna czterech lat pracy Rządu wprowadzono wiele zmian, które objęły swoim zakresem zarówno wysokość świadczeń najniższych, jak i ich waloryzację, będącą istotnym elementem wpływającym na podwyższenie wszystkich emerytur i rent.

Od 2016 r. rząd podwyższa najniższe świadczenia emerytalno-rentowe, a także uelastycznia sposób przeprowadzania waloryzacji świadczeń. W pierwszym roku działania rządu, obok ustawowej waloryzacji procentowej, wypłacone zostały jednorazowe dodatki pieniężne dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensac...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »