Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

02.12.2013

Wystawianie zbiorczych faktur przy WDT

Pytanie podatnika: Czy w obecnie obowiązującym stanie prawnym, Wnioskodawca ma prawo do dokumentowania wszystkich (lub kilku odrębnych) dostaw towarów, zrealizowanych w trakcie danego miesiąca na rzecz jednego nabywcy z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, poprzez wystawienie jednej faktury VAT w ostatnim dniu tego miesiąca (dokumentującej sprzedaż z całego miesiąca)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16.05.2013 r. (data wpływu 20.05.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania zbiorczych faktur przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów w stanie prawnym obowiązującym w 2013 roku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20.05.2013 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania zbiorczych faktur przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów w stanie prawnym obowiązującym w 2013 roku oraz w stanie prawnym obowiązującym po 01.01.2014 roku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (Wnioskodawca) zajmuje się produkcją recepturowych soczewek okularowych zgodnie z zamówieniami poszczególnych spółek dystrybucyjnych z Grupy E. Od 2009 r. Wnioskodawca oferuje dodatkowo dla swoich odbiorców również usługę polegającą na wycinaniu soczewek do kształtu oprawy i/lub montażu soczewki w oprawce, a od 2011 r. przejął także realizację funkcji regionalnego centrum dystrybucji soczewek dla podmiotów z Grupy E. w Europie.

Wnioskodawca dokonuje sprzedaży towarów do podmiotów z Grupy E. z innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z państw trzecich. Sprzedaż tych towarów odbywa się na podstawie umów łączących Wnioskodawcę oraz poszczególne spółki z Grupy E.

W przypadku dostaw towarów realizowanych do odbiorców z krajów członkowskich Unii Europejskiej, faktury VAT dokumentujące te dostawy wystawiane są w terminie 7 dni od dnia realizacji dostawy. Z kolei, faktury dokumentujące dostawy towarów na rzecz odbiorców z państw trzecich, wystawiane są w dniu dokonania wysyłki towarów przez Wnioskodawcę.

Obecnie, Wnioskodawca zamierza podpisać nowe umowy, na podstawie których realizowane będą dostawy towarów do podmiotów z Grupy E.

Współpraca Wnioskodawcy z innymi spółkami z grupy E. ma charakter długofalowy, co oznacza, iż Wnioskodawca będzie realizował również na podstawie nowych umów powtarzalne dostawy towarów przez dłuższy okres czasu, zaś w każdym miesiącu może dochodzić do kilku lub kilkunastu dostaw towarów realizowanych na rzecz tego samego nabywcy.

Zgodnie z nowymi umowami o współpracy, Wnioskodawca ma być uprawniony do wystawiania zbiorczych faktur VAT, które będą dokumentować dostawy towarów zrealizowane na rzecz określonego (jednego) odbiorcy w trakcie danego miesiąca. Faktury zbiorcze mają być wystawiane w ostatnim dniu miesiąca, w którym dokonano dostawy towarów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w obecnie obowiązującym stanie prawnym, Wnioskodawca ma prawo do dokumentowania wszystkich (lub kilku odrębnych) dostaw towarów, zrealizowanych w trakcie danego miesiąca na rzecz jednego nabywcy z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, poprzez wystawienie jednej faktury VAT w ostatnim dniu tego miesiąca (dokumentującej sprzedaż z całego miesiąca)?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy w obecnie obowiązującym stanie prawnym, Wnioskodawca ma prawo do dokumentowania wszystkich (lub kilku odrębnych) dostaw towarów, zrealizowanych w trakcie danego miesiąca na rzecz jednego nabywcy z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, poprzez wystawienie jednej faktury VAT w ostatnim dniu tego miesiąca.

Wniosek ten wynika w szczególności z analizy przepisów Rozporządzenia ws. faktur, jak również z przepisów Ustawy o VAT określających moment powstania obowiązku podatkowego.

Dostawa towarów do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, realizowana przez Wnioskodawcę na rzecz innych podmiotów z Grupy E., będących podatnikami podatku od wartości dodanej i zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska, stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT). Wniosek ten wynika z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ustawy o VAT.

Zasady wystawiania faktur dokumentujących WDT zostały określone w Rozporządzeniu ws. faktur. Zgodnie z § 9 ust. 4 tego rozporządzenia, w przypadku WDT fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano lub przemieszczono towar. Ponadto, jak stanowi § 9 ust. 3 Rozporządzenia ws. faktur, faktura może dokumentować kilka odrębnych dostaw towarów lub usług dokonanych w trakcie miesiąca, jeżeli zostanie wystawiona nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym wydano towar lub wykonano usługę.

Łączna analiza przepisów § 9 ust. 3 i ust. 4 Rozporządzenia ws. faktur prowadzi do wniosku, iż ustawodawca dopuszcza obecnie możliwość wystawiania faktur zbiorczych dokumentujących kilka odrębnych dostaw towarów. Wynika to wprost z przepisu § 9 ust. 3 Rozporządzenia ws. faktur. Zdaniem Wnioskodawcy, nie powinno również budzić wątpliwości, iż przepis § 9 ust. 3 Rozporządzenia ws. faktur, znajduje zastosowanie również w przypadku WDT.

Przede wszystkim, żaden przepis Rozporządzenia ws. faktur nie zawiera zastrzeżenia, iż przepis § 9 ust. 3 nie znajduje zastosowania w przypadku transakcji stanowiących WDT. Przeciwnie, w przepisie § 9 ust. 3 wprost wskazano, iż „faktura może dokumentować kilka dostaw towarów dokonanych w trakcie miesiąca”, nie zawężając pojęcia „dostawy towarów” wyłącznie do odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju. Z tego powodu, należy uznać, iż przepis § 9 ust. 3 Rozporządzenia ws. faktur znajduje zastosowanie do wszelkich dostaw towarów, a więc zarówno dostaw krajowych, jak również dostaw wewnątrzwspólnotowych lub też dostaw kwalifikowanych jako eksport towarów.

Powyższa wykładnia pozostaje zgodna z brzmieniem Dyrektywy VAT, której cele na gruncie prawa polskiego realizuje Ustawa o VAT oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy. Otóż, przepis § 9 ust. 3 Rozporządzenia ws. faktur stanowi implementację ar...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »