Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

31.05.2013

Wystawianie faktury pro forma od 1 stycznia 2013 r.

Pytanie podatnika: Rozporządzenie obowiązujące od 1 stycznia 2013 r. likwiduje konieczność stosowania na fakturach napisu „Faktura VAT”. Czy w związku z tym, wystawienie faktury pro forma po dniu 1 stycznia 2013 r., zawierającej dane wymagane na fakturze VAT określone w rozporządzeniu fakturowym będzie rodzić obowiązek odprowadzenia podatku VAT? Czy wystąpi tutaj problem tzw. „pustej faktury VAT”, jeśli Wnioskodawca wystawi pro formę, a do dostawy nigdy nie dojdzie? Jak skutecznie zabezpieczyć się przed potraktowaniem pro formy jako faktury VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 stycznia 2013 r. (data wpływu 1 stycznia 2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 27 marca 2013 r. (data wpływu 27 marca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku zapłaty podatku VAT w związku z wystawieniem dokumentu określonego jako „pro forma” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 stycznia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku zapłaty podatku VAT w związku z wystawieniem dokumentu określonego jako „pro forma”. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 27 marca 2013 r. (data wpływu 27 marca 2013 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy i zadanych pytań oraz własne stanowisko w sprawie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Jest czynnym podatnikiem VAT. W obrocie gospodarczym powszechną praktyką jest wystawianie dokumentów nazywanych „Faktura pro forma”, które są specyfikacją przyszłej dostawy i wystawia się ją przed właściwą fakturą VAT. Taki dokument niczym nie różni się od „prawdziwej” faktury VAT. Zawiera te same elementy, które są obowiązkowe dla faktur VAT. Jedyna różnica jest w nazwie. Faktura ma oznaczenie „Faktura VAT”, pro forma jest pozbawiona tego oznaczenia (ma oznaczenie pro forma). Przed wykonaniem dostawy Wnioskodawca chciałby wystawić fakturę pro forma, zawierającą specyfikację zamówienia oraz wszystkie inne elementy, które obligatoryjnie muszą znaleźć się na fakturze VAT (z wyjątkiem napisu „Faktura VAT”).

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, iż sprzedaż będzie dotyczyła wykonania strony internetowej polskiemu kontrahentowi. Dokument pro forma zostanie wystawiony po uzgodnieniu specyfikacji strony i kosztów jej wykonania. Strona zostanie wykonana i udostępniona klientowi po wpłacie na podstawie pro formy w terminie 5 dni od zapłaty. Termin zapłaty zostanie określony na 14 dni od daty wystawienia pro formy. Po wykonaniu, w dniu udostępnienia strony, zostanie wystawiona faktura VAT. Pro forma będzie zawierała wszystkie elementy wymagane dla faktury VAT w znowelizowanym 1 stycznia 2013 r. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 68, poz. 360 ze zm.).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Rozporządzenie obowiązujące od dnia 1 stycznia 2013 r. likwiduje konieczność stosowania na fakturach napisu „Faktura VAT”. Czy w związku z tym, wystawienie faktury pro forma po dniu 1 stycznia 2013 r., zawierającej dane wymagane na fakturze VAT określone w rozporządzeniu w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług będzie rodzić obowiązek odprowadzenia podatku VAT? Czy wystąpi tutaj problem tzw. „pustej faktury VAT”, jeśli Wnioskodawca wystawi pro formę, a do dostawy nigdy nie dojdzie? Jak skutecznie zabezpieczyć się przed potraktowaniem pro formy jako faktury VAT?

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wyjaśnił, iż problem pustej faktury występuje w sytuacji wystawienia faktury VAT, która nie dokumentuje żadnego zdarzenia gospodarczego, w związku z tym, że wystąpiły po jej wystawieniu okoliczności, który spowodowały że transakcja nie została zrealizowana. Jeśli pro forma zostałaby uznana za fakturę VAT, a kontrahent nie opłaciłby jej w ciągu 14 dni mogłoby dojść do takiej sytuacji. W takim przypadku należałoby odprowadzić podatek od transakcji, której nie było. Pytając o skuteczne zabezpieczenie Wnioskodawca miał również na myśli uniknięcie obowiązku zapłacenia podwójnego podatku od jednej transakcji w przypadku wystawienia najpierw pro formy, a później, po zapłacie i wykonaniu strony, faktury VAT odnoszącej się do tej samej transakcji. Wnioskodawca wskazał, że temat byt ostatnio szeroko opisywany w prasie (…).

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z likwidacją wymogu stosowania oznaczenia „Faktura VAT”, pro forma, a także inne dokumenty, które obecnie nie są dokumentami księgowymi mogą zostać uznane za fakturę VAT lub uproszczoną fakturę VAT. Zdaniem Zainteresowanego, Ministerstwo Finansów wydało niedawno oświadczenie, że nie trzeba płacić podwójnego podatku w takiej sytuacji, dlatego, że nie taka była intencja zmian w rozporządzeniu. W związku z tym, Wnioskodawca uważa, że nie ma zagrożenia uznania pro formy za fakturę VAT i nie trzeba zapłacić podatku VAT wykazanego na niej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 zez m.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Natomiast według art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które ni...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »