Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

19.09.2012

Wystawianie faktur przez pośrednika

Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest w trakcie rozmów z przedstawicielem dużej firmy niemieckiej i brytyjskiej zajmującej się pośrednictwem w sprzedaży towaru (aukcjoner). Sprzedaż odbywa się poprzez aukcje internetowe. Współpraca z aukcjonerem odbywa się na podstawie podpisanego zlecenia dotyczącego rozreklamowania towaru Wnioskodawcy (będącego jego własnością) w imieniu Wnioskodawcy oraz pośrednictwie w transakcji sprzedaży. Czy aukcjoner na podstawie podpisanego zlecenia o pośrednictwo może wystawić w imieniu Wnioskodawcy faktury? Czy na fakturze sprzedaży mogą występować 3 podmioty (sprzedawca towaru, kupujący (odbiorca) towaru, wystawca dokumentu (aukcjoner))? Czy faktury mogą być wystawiane w obcym języku?

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749) Minister Finansów, wobec stwierdzenia nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 10 listopada 2008 r., nr IBPP1/443-1141/08/PK wydanej, w imieniu Ministra Finansów, przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, na wniosek z dnia 6 sierpnia 2008 r. (data wpływu 11 sierpnia 2008 r.), uzupełniony pismem z dnia 4 września 2008 r. (data wpływu 11 września 2008 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu wystawiania faktur, zmienia ww. interpretację indywidualną z urzędu, stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w ww. wniosku w zakresie:

- możliwości wystawienia faktury VAT przez aukcjonera w imieniu Wnioskodawcy na podstawie zlecenia o pośrednictwo - jest prawidłowe;
- możliwości umieszczania na fakturach VAT dodatkowych danych - 3 podmiotów: sprzedawcy towaru, kupującego (odbiorcy) towaru oraz wystawcy dokumentu (aukcjonera) - jest prawidłowe;
- wystawiania faktury w języku obcym - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2008 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach wpłynął ww. wniosek z dnia 6 sierpnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu wystawiania faktur. Wniosek ten został uzupełniony pismem z dnia 4 września 2008 r. (data wpływu 11 września 2008 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie ww. organu podatkowego z dnia 26 sierpnia 2008 r. znak: IBPP1/443-1141/08/PK.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (stan faktyczny):

Wnioskodawca jest w trakcie rozmów z przedstawicielem dużej firmy niemieckiej i brytyjskiej zajmującej się pośrednictwem w sprzedaży towaru (aukcjoner). Sprzedaż odbywa się poprzez aukcje internetowe. Współpraca z aukcjonerem odbywa się na podstawie podpisanego zlecenia dotyczącego rozreklamowania towaru Wnioskodawcy (będącego jego własnością) w imieniu Wnioskodawcy oraz pośrednictwie w transakcji sprzedaży. Aukcjoner działający na rynkach wielu krajów poinformował Wnioskodawcę, że na podstawie tego zlecenia będzie wystawiał faktury (w imieniu Wnioskodawcy).

Faktura ta będzie zawierała dane: sprzedawcy towaru, kupującego (odbiorcy) towaru, wystawcy dokumentu czyli aukcjonera.

Faktura nie będzie wystawiona w języku polskim. Faktury będą wystawiane za towar (bezpośrednio po aukcji). Aukcjoner pobiera prowizję w wysokości 15% od kupującego na podstawie wystawionej przez siebie faktury za prowizję. Faktura wystawiona w imieniu Wnioskodawcy będzie zawierała również numer rachunku bankowego aukcjonera, ponieważ aukcjoner po otrzymaniu pieniędzy od kupującego (za towar i prowizję) prześle Wnioskodawcy pieniądze za towar. Transportem (łącznie z załadunkiem) zajmuje się odbiorca towaru (kupujący). Towar znajduje się w magazynie w C. i ruch towaru będzie odbywał się od sprzedawcy do kupującego (odbiorcy). Aukcjoner zobowiązuje się do przesłania Wnioskodawcy stosownych dokumentów potwierdzających wywóz towarów i dotarcie do kupującego. Uzupełniając złożony wniosek, Wnioskodawca podał również, że prowadzi firmę, która zajmuje się handlem maszynami (obrabiarki CNC), działającą od 1998 r. i od tego też roku będącą podatnikiem VAT (dobrowolne przystąpienie). Na obrót firmy składa się sprzedaż krajowa, WDT oraz eksport. Chcąc poszerzyć zakres swojej działalności Wnioskodawca nawiązał współpracę z aukcjonerem niemieckim (aukcje internetowe). Współpraca ta jest oparta na bazie zlecenia uczestnictwa w aukcji, która odbywa się w określonym terminie i uczestniczy w niej wcześniej wytypowany przez Wnioskodawcę towar, który do momentu zakończenia aukcji jest zarezerwowany dla klienta. Jeżeli aukcjoner pozyska dla towaru klienta wystawia w imieniu Wnioskodawcy fakturę. Do aukcji, która odbyła się w 8/2008 Wnioskodawca wytypował 20 maszyn, z czego aukcjoner sprzedał tylko 1 sztukę. Nabywcami towaru sprzedawanego za pośrednictwem aukcjonera mogą być różne podmioty. Zazwyczaj są to firmy z krajów unijnych (które nie mają siedziby w Polsce), mogą również być to polskie firmy z siedzibą w Polsce. Wnioskodawca nie może podać potencjalnej listy klientów, ponieważ jej nie zna. Dnia 21 sierpnia 2008 r. została wystawiona przez aukcjonera faktura, gdzie nabywca jest firmą włoską, niemającą przedstawicielstwa ani siedziby w Polsce. Dokonana dnia 21 sierpnia 2008 r. sprzedaż jest WDT, może również wystąpić eksport oraz sprzedaż krajowa.

W związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym (stanem faktycznym) zadano następujące pytania:

1. Czy aukcjoner na podstawie podpisanego zlecenia o pośrednictwo może wystawić w imieniu Wnioskodawcy faktury?
2. Czy na fakturze sprzedaży mogą występować 3 podmioty:

- sprzedawca towaru,
- kupujący (odbiorca) towaru,
- wystawca dokumentu (aukcjoner)?

3. Czy faktury mogą być wystawiane w obcym języku?

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie podpisanego zlecenia (o pośrednictwo) w sprzedaży towarów, aukcjoner ma prawo wystawić fakturę w imieniu Wnioskodawcy. Ustawa o VAT ani kodeks cywilny nie zabraniają takiej formy pośrednictwa. Ustawa nie zabrania również wystawiania faktur w obcym języku. Ustawa nie zabrania wystawienia do faktury w obcym języku drugiej faktury wystawionej po polsku. Obok danych podstawowych, które musi mieć każdy dokument sprzedaży mogą w uwagach znajdować się informacje dodatkowe (potrzebne stronom dokumentu do prawidłowej ewidencji zdarzenia gospodarczego).

W dniu 10 listopada 2008 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając, na podstawie przepisów § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), w imieniu Ministra Finansów - wydał interpretację indywidualną, nr IBPP1/443-1141/08/PK, w której uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

W przedmiotowej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wskazał na treść przepisów mających zastosowanie w sprawie, tj.: art. 106 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), § 8 oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798, z późn. zm.).

Z powyższych przepisów Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wywiódł, iż fakturę wystawia sprzedawca będący podatnikiem podatku od towarów i usług, w celu udokumentowania dokonanej sprzedaży towarów lub świadczonych usług. Faktura jest więc dokumentem stwierdzającym wystąpienie u podatnika okoliczności powodujących powstanie obowiązku podatkowego, a taki powstaje m.in. z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług).

Przedstawiając ponadto przepisy § 9 ust. 10, § 27 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia organ podatkowy zauważył, że nie można uznać, aby użycie przez ustawodawcę sformułowania, że fakturę wystawia podatnik (w art. 106 ust. 1 ustawy czy § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia), było tożsame z koniecznością technicznego wypisania tego dokumentu wyłącznie osobiście przez samego podatnika. Z analizy przedstawionego stanu prawnego (zdarzenia przyszłego) wynika więc, zdaniem organu podatkowego, że czynność podlegająca opodatkowaniu ma być udokumentowana fakturą zawierającą w swej treści wszystkie niezbędne elementy, wskazane w wymienionych powyżej przepisach, m.in. dane sprzedawcy i nabywcy.

W dalszej części Dyrektor ww. Izby Skarbowej, po dokonaniu analizy przepisów art. 95 § 1 i § 2, art. 96, art. 108 oraz art. 109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) dotyczących przedstawicielstwa, stwierdził, iż nie ma przeszkód prawnych aby pośrednik (aukcjoner) na podstawie zawartego zlecenia wystawiał w imieniu Wnioskodawcy faktury VAT dokumentujące dokonanie dostawy towarów przez Wnioskodawcę. Zdaniem organu podatkowego § 9 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. określa minimalny zakres danych, jakie powinna zawierać faktura i nie nakłada ograniczeń w sprawie umieszczania dodatkowych danych identyfikujących dostawców, nabywców, towarów czy też innych danych, które wystawca uzna za stosowne.

W konkluzji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, iż na fakturach sprzedaży Wnioskodawca czy też aukcj...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »