Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

16.09.2015

Wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej a prawo do rozpoznania straty podatkowej

Pytanie podatnika: Czy w związku z wystąpieniem przez Wnioskodawcę ze spółki jawnej jego przychodem na wystąpieniu będzie różnica pomiędzy wartością udziału kapitałowego Wnioskodawcy, do którego wypłaty będzie zobowiązana spółka jawna, a wartością wkładów Wnioskodawcy do spółki jawnej wskazaną w umowie? Czy w przypadku jeżeli opisana różnica będzie ujemna Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do rozpoznania straty podatkowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 3 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

  • powstania przychodu w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki osobowej - jest prawidłowe,
  • prawa do rozpoznania straty podatkowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

  • powstania przychodu w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki osobowej,
  • prawa do rozpoznania straty podatkowej.

We wniosku przedstawiono następujące następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej, pozostając polskim rezydentem podatkowym podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości osiąganych dochodów.

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej („Spółka Jawna”). Spółka Jawna nie powstała z przekształcenia innej spółki osobowej, czy też kapitałowej.

W momencie utworzenia Spółki Jawnej, zgodnie z podpisaną umową spółki (dalej: „Umowa”), Wnioskodawca był zobowiązany do wniesienia do tej spółki wkładu pieniężnego w określonej kwotowo wysokości. Wkład ten został wniesiony poprzez jego przelanie na rachunek Spółki Jawnej.

W późniejszym okresie Umowa Spółki Jawnej została zmieniona (dalej: „Zmiana Umowy”). W oparciu o Zmianę Umowy Wnioskodawca zobowiązał się do wniesienia dodatkowego wkładu pieniężnego w określonej kwocie. Niezależnie od tego, w ramach omawianej Zmiany Umowy, zmieniono również poziom udziału poszczególnych wspólników w zyskach i stratach Spółki Jawnej. Dodatkowo do Umowy wprowadzono zapis, że wspólnicy, w drodze uchwały, mogą postanowić o wypłacie zaliczek na poczet zysku w trakcie roku obrotowego, o ile sytuacja finansowa Spółki Jawnej pozwala na wypłatę zaliczki. Zobowiązanie Wnioskodawcy do wniesienia dodatkowego wkładu pieniężnego wynikające ze Zmiany Umowy zostało rozliczone ze zobowiązaniem Spółki Jawnej wobec Spółki poprzez potrącenie. W rezultacie, wkład Spółki do Spółki Jawnej określony w Umowie i Zmianie Umowy został całkowicie wniesiony. Wymienione powyżej Zmiany Umowy zostały zarejestrowane przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Na podstawie art. 5 ustawy o CIT w trakcie funkcjonowania Spółki Jawnej, Wnioskodawca łączył ze swoimi przychodami przychody z udziału w Spółce Jawnej proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku Spółki Jawnej. Powyższą zasadę Wnioskodawca stosował również w zakresie kosztów uzyskania przychodów, jak i wydatków niestanowiących kosztów podatkowych. Łącznie, w całym okresie funkcjonowania Spółki Jawnej wystąpiła nadwyżka kosztów uzyskania przychodów nad sumą przychodów podatkowych z tytułu uczestnictwa w dochodach Spółki Jawnej. Jednocześnie w trakcie funkcjonowania Spółki Jawnej dokonywane były wypłaty na rzecz Wnioskodawcy z tytułu udziału w zysku księgowym Spółki Jawnej.

Obecnie Wnioskodawca rozważa wypowiedzenie Umowy Spółki Jawnej. Przewiduje on również, że jeszcze przed wypowiedzeniem, pozostali wspólnicy zgodzą się na zmianę Umowy przewidującą skrócenie okresu wypowiedzenia tak, że utrata przez Wnioskodawcę statusu wspólnika Spółki Jawnej nastąpi w trakcie roku obrotowego („Dzień Wystąpienia”).

W związku z wystąpieniem przez Wnioskodawcę ze Spółki Jawnej, spółka ta będzie zobowiązana do wypłaty Wnioskodawcy kwoty odpowiadającej jego udziałowi kapitałowemu w tej spółce. Zobowiązanie z tego tytułu może zostać potrącone z należnością przysługującą Spółce Jawnej od Wnioskodawcy.

Zgodnie z regulacjami Kodeksu spółek handlowych, w celu ustalenia wartości udziału kapitałowego Spółki, wspólnicy sporządzą na Dzień Wystąpienia osobny bilans uwzględniający wartość zbywczą majątku Spółki Jawnej. Nie można wykluczyć, iż należna Spółce kwota udziału kapitałowego będzie mniejsza od wartości wkładów (wynikających z Umowy i ze Zmiany Umowy) wniesionych przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pyt...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »