Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

26.04.2019

Wyspecjalizowane urzędy skarbowe - jak ustalać próg graniczny przychodów?

Do limitu 5 mln euro przychodu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia, w przypadku przychodów podatnika ustalanych na podstawie sprawozdania finansowego, nie są brane inne przychody poza przychodami netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług w rozumieniu ww. art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy o rachunkowości. Odmiennie wygląda sytuacja, gdy wysokości przychodu podatników nie można ustalić zgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia, tj. na podstawie sprawozdania finansowego.

Interpelacja nr 27685 do ministra finansów w sprawie właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych

Szanowna Pani Minister!

Pośród problemów zgłaszanych przez podatników wskazać można wątpliwości w zakresie właściwości rzeczowej wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Zgodnie z § 2 ust. 7 lit. a rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. 2017 poz. 437) w kręgu podmiotów, dla których właściwe są wyspecjalizowane urzędy skarbowe znajdują się osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro ustalony na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Nie do końca jasne jest jednak czy w wyżej wymienionej wartości należy uwzględniać także przychód przypisywany podatnikowi z tytułu prawa do udziału w zyskach spółek osobowych (niebędących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych), które jako samodzielne podmioty prowadzą odrębne księgi rachunkowe. W opisanej sytuacji ustawa o rachunkowości oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych odmiennie wskazują podmiot uzyskujący przychód.

Mając na względzie powyższe pragnę skierować do Pani Minister następujące pytanie:

Czy dla potrzeb ustalenia właściwego urzędu skarbowego do opisanej w zapytaniu wartości 5 mln euro należy doliczać także przychód przypisywany podatnikowi z tytułu prawa do udziału w zyskach spółek osobowych (niebędących podatnikami podatku dochodowego)?

Z poważaniem

Bartosz Józwiak, 14-11-2018 r.

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na interpelację Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bartosza Józwiaka z dnia 20 listopada 2018 r. nr 27685, w sprawie właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, uprzejmie przedkładam Panu Marszałkowi stanowisko w zakresie poruszonej w tej interpelacji sprawy.

Przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz. U. poz. 437 - ostatnia zmiana od 1.04.2019 r. - dop. red.), zwane dalej „rozporządzeniem”, określają m.in. kategorie podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo oraz warunki zaliczania podatników i płatników do odpowiedniej kategorii.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia, do kategorii podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym i społecznym należą m.in. osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:

a) w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro ustalony na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) albo

b) jako rezydenci w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 1948 i 2260) biorą udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi za granicą lub w ich kontroli, albo posiadają udział w kapitale takich przedsiębiorstw, albo

c) są zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe lub nierezydent dysponuje co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wsp&oacu...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »