Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:




Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

28.10.2014

Wypożyczenie samochodu za granicą a podatek u źródła

Jednym z kosztów, jakie mogą pojawić się w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jest czynsz najmu samochodów wypożyczanych przez podatników za granicą. Zwykle w takiej sytuacji rozpatrywana jest jedynie kwestia ewentualnego obowiązku rozliczenia importu usług na gruncie ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT). Zgodnie z postanowieniami art. 28j tej ustawy, w przypadku krótkoterminowego wynajmu samochodów, który to okres jest zachowany, jeśli nie przekracza 30 dni, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym te środki transportu są faktycznie oddawane do dyspozycji usługobiorcy. Oznacza to, że jeśli samochód jest wynajmowany za granicą i tam wykorzystywany przez okres nieprzekraczający 30 dni – podatnik, który ten pojazd wypożyczył, nie ma obowiązku rozpoznawania importu usług.

Nie oznacza to jednak, że nie ciążą na nim inne obowiązki. Niewątpliwie jednym z nich jest potencjalna konieczność pobrania tzw. podatku u źródła. To podatek dochodowy pobierany od wypłat należności na rzecz nierezydentów, czyli podmiotów niemających w Polsce miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu. W zależności od tego, czy odbiorca należności będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych czy też od osób prawnych – zastosowanie będzie miała odpowiednia z tych ustaw. W przypadku wypożyczalni samochodów będzie to raczej podatnik opodatkowany zgodnie z zasadami ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: ustawa o CIT).

Zarys problematyki podatku u źródła

Jak stanowi art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, odsetek, praw autorskich lub praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) – ustala się w wysokości 20% przychodów.

Osobami, o których mowa w tym przepisie, są wspomniani wyżej nierezydenci, czyli podatnicy, którzy nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu. Podatnicy ci podlegają w Polsce obowiązkowi podatkowemu tylko od tych dochodów, które osiągają na terytorium Polski.

Choć w przepisie tym jest mowa o przychodach uzyskiwanych na terytorium Polski, to jednak na uwadze należy mieć także to, że zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o CIT przepis ten stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. W zależności od tego, jaką rezydencję podatkową ma odbiorca należności – taką umowę należy przeanalizować.

Wypożyczenie samochodu za granicą a należność licencyjna

W pierwszej kolejności konieczne jest właściwe zakwalifikowanie wypłaty należności z tytułu wypożyczenia samochodu za granicą do odpowiedniej kategorii wypłat, o których mowa w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania. I choć może to być pewnym zaskoczeniem dla wielu podatników, to podkreślić należy, że zdaniem organów podatkowych jest to wypłata z tytułu korzystania z urządzenia przemysłowego, a co za tym idzie – stanowi ona przychód z tzw. należności licencyjnych.

Tak jest to ujęte m.in w art. 12 ust. 3 umowy z 13 września 2011 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, który stanowi, że:

Określenie „należności licencyjne użyte w tym artykule oznacza wszelkiego rodzaju należności uzyskiwane w związku z korzystaniem lub prawem do korzystania z wszelkich praw autorskich, filmów lub taśm transmitowanych w radiu lub telewizji, patentu, znaku towarowego, wzoru...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »