Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

16.06.2014

Wypłata dywidendy a opodatkowanie PIT

Z uzasadnienia: NSA za datę uzyskania przychodu uznał moment wypłaty dywidendy i z tym momentem powiązał powstanie obowiązku odprowadzenia zaliczki na PIT. Wskazał ponadto, że przyjęcie, iż akcjonariusz ma obowiązek wpłacać zaliczki w trakcie roku podatkowego, uwzględniając przychody spółki i koszty ich uzyskania, prowadziłaby do znacznych trudności.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Tomasz Zborzyński, Sędzia NSA Stefan Babiarz, Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak (sprawozdawca), Protokolant Justyna Bluszko-Biernacka, po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu działającego z upoważnienia Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 29 marca 2012 r. sygn. akt I SA/Po 104/12 w sprawie ze skargi A. H. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 6 października 2011 r. nr ILPB1/415-872/11-2/TW w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 29 marca 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, w sprawie o sygn. akt I SA/Po 104/12, uwzględnił skargę A. H. – nazywanego dalej "Skarżącym", na interpretację Ministra Finansów z 6 października 2011 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.
Z uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji wynika, że Skarżący wystąpił o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W wyniku przekształcenia spółki komandytowej Skarżący zostanie akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej.

W związku z powyższym Skarżący miał wątpliwości, czy przychód po jego stronie powstanie w dacie wypłaty dywidendy, czy – podobnie jak w przypadku komplementariusza – zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DZ. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) – powoływanej dalej jako "u.p.d.o.f."?

Zdaniem Skarżącego, w opisanym zdarzeniu przyszłym przychód powstanie dopiero w dacie wypłaty dywidendy.

We wspomnianej na wstępie interpretacji podatkowej Minister Finansów uznał stanowisko Skarżącego za nieprawidłowe. Zdaniem organu interpretacyjnego, zgodnie z art. 8 u.p.d.o.f., przychód akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej powstaje na analogicznych zasadach, jak w przypadku komplementariusza – czyli w trakcie roku podatkowego. Tym samym, wbrew temu jak argumentował Skarżący, wypłata dywidendy powinna zostać rozliczona według ogólnych zasad opodatkowania dochodów ze źródła, o którym jest mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., czyli w trybie przewidzianym w art. 44 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 u.p.d.o.f.

Wezwawszy bezskutecznie organ do usunięcia naruszenia prawa, Skarżący wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na powyższą interpretację indywidualną. W skardze podniesiono zarzut naruszenia art. 44 ust. 1 pkt 1 i 3 w zw. z art. 14 ust. 1-1i u.p.d.o.f. poprzez przyjęcie, że obowiązek podatkowy akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej powstaje w trakcie roku podatkowego – a co za tym idzie, jest on zobowiązany do comiesięcznego wpłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych. Zdaniem Skarżącego, Minister Finansów nie uwzględnił statusu prawnego akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej wynikającego z art. 347 § 1 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 i art. 146 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) – powoływanej dalej jako "k.s.h.".

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał skargę za zasadną i ją uwzględnił.

Sąd pierwszej instancji zgodził się ze Skarżącym, że przychodem akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej jest dywidenda. Jednocześnie, zgodnie z art. 347 § 1 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h. i art. 146 § 2 pkt 2 k.s.h., prawo do dywidendy powstaje dopiero po podjęciu przez zgromadzenie wspólników uchwały w przedmiocie podziału zysku spółki i wypłaceniu dywidendy. Wierzytelność ta stanowi także przedmiot op...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100