Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

23.11.2018

Wyniki 84 000 kontroli VAT w latach 2015 - 2017

W okresie 2015-2017 r. organy administracji skarbowej przeprowadziły ponad 131 tysięcy kontroli dotyczących podatków, z czego blisko 84 tysiące (64%) dotyczyło badania rzetelności rozliczeń podatkowych VAT.

Interpelacja nr 20600 do ministra finansów w sprawie kwestionowania prawa do odliczenia podatku VAT z powodu zarzutu niedochowania należytej staranności

Szanowna Pani Minister!

Przedsiębiorcy kontaktujący się ze mną z nadzieją powitali komunikaty zapowiadające zajęcie przez ministra właściwego ds. finansów publicznych (dalej: minister) oficjalnego stanowiska w przedmiocie reguł dochowania należytej staranności w doborze kontrahenta w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ustawa VAT).

Znana jest praktyka, zgodnie z którą szeroko rozumiane organy podatkowe kwestionują prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust 1 ustawy VAT (prawo do odliczenia). Jako podstawa prawna podnoszenia takich zarzutów jest przywoływany art. 88 ust. 3a pkt 4 ustawy VAT. Przepis ten stanowi podstawę odmowy prawa do odliczenia odnośnie do faktur potwierdzających zdarzenia nieprawdziwe (lit. a), podających kwoty niezgodne z rzeczywistością (lit. b) lub potwierdzających czynności tzw. pozorne lub mająca na celu „obejście” przepisów prawa (lit. c, najczęściej obok lit. a przywoływana w kontekście odmowy prawa do odliczenia).

Wymóg dochowania „należytej staranności” jako warunek prawa do odliczenia VAT został sformułowany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), z którego wyroków wynika, że podatnik niepodejmujący świadomie współpracy z podmiotem nieuczciwym nie powinien być pozbawiany prawa do odliczenia VAT. TSUE staje bowiem na stanowisku, że jeżeli „materialne i formalne przesłanki powstania prawa do odliczenia zostały spełnione, niezgodne z zasadami funkcjonowania prawa do odliczenia przewidzianymi przez tę dyrektywę jest sankcjonowanie odmową możliwości skorzystania z tego prawa podatnika, który nie wiedział i nie mógł wiedzieć, że w ramach danej transakcji dostawca dopuścił się przestępstwa lub że inna transakcja wchodząca w skład łańcucha dostaw, wcześniejsza lub późniejsza w stosunku do tej, której dokonał ów podatnik, została zrealizowana z naruszeniem przepisów o podatku VAT” (tak wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22 października 2015 r. w sprawie C-277/14 i inne).

Otrzymuję jednak informacje o przypadkach, w których kwestionuje się prawo do odliczenia pod zarzutem niedochowania należytej staranności w doborze kontrahenta, która miałaby się przejawiać zignorowaniem przez podatnika „sygnałów ostrzegawczych”, że bierze udział w transakcji związanej z uszczupleniem należności publicznoprawnej. Obrona przed takim zarzutem jest problematyczna z uwagi na niejasność przesłanek „dochowania należytej staranności”. Konieczne jest więc oszacowanie wielkości tego zjawiska.

Zasadne w tym kontekście jest także podanie do publicznej wiadomości podatników aktualnego stanowiska ministra w przedmiocie potrzeby zajęcia oficjalnego stanowiska w przedmiocie reguł dochowania należytej staranności w doborze kontrahenta.

Uczciwi podatnicy zdają sobie oczywiście sprawę, że celem podjętych przez obecny rząd działań „uszczelniających” doprowadzony do stanu katastrofalnego zaniechaniami system podatku od wartości dodanej nie jest utrudnienie działalności im, ale oszustom.

Pomimo to, w sprawie pozostawiającej tak wiele miejsca do interpretacji jak dochowanie należytej staranności w doborze kontrahenta, uznają za wskazane doprecyzowanie reguł w formie przedstawienia przez ministra stanowiska bardziej precyzyjnie wyznaczającego wymogi bezpieczeństwa niezakwestionowania prawa do odliczenia VAT.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 1996 r. Nr 73, poz. 350, z późn. zm.), uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

W ilu przypadkach, tzn. względem ilu podatników i ilu transakcji, zakwestionowano prawo do odliczenia VAT z powodu zarzutu niedochowania należytej staranności (w ciągu ostatnich pięciu lat, z podziałem na poszczególne lata)?

Prawo do odliczenia jakiej kwoty VAT łącznie zostało zakwestionowane z powodu zarzutu niedochowania należytej staranności (w ciągu ostatnich pięciu lat, z podziałem na poszczególne lata)?

W jakiej części przypadków (pod względem liczbowym i kwotowym), w których zakwestionowano prawo do odliczenia VAT z powodu zarzutu niedochowania należytej staranności, rozstrzygnięcia organów podatkowych zostały uchylone lub zmienione przez sądy (także nieprawomocnie, z podziałem na instancje, w ciągu ostatnich pięciu lat, z podziałem na poszczególne lata)?

Czy - a jeżeli tak, w jakim te...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »