Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

08.08.2014

Wynajem samochodów pracownikom a VAT

Pytanie podatnika: Czy w przypadku wynajmu samochodów na rzecz własnych pracowników, spółka będzie mogła uznać, że są one wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika zgodnie z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 marca 2014r. (data wpływu 21 marca 2014r.), uzupełnionym pismem, które wpłynęło do tut. organu 12 czerwca 2014r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, czy w przypadku wynajmu samochodów na rzecz własnych pracowników, Wnioskodawca będzie mógł uznać, że są one wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika zgodnie z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o VAT – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 marca 2014r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej. podatku od towarów i usług w zakresie uznania, czy przypadku wynajmu samochodów na rzecz własnych pracowników, Wnioskodawca będzie mógł uznać, że są one wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika zgodnie z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o VAT.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem, które wpłynęło do tut. organu 12 czerwca 2014r., przesłanym w związku z wezwaniem tut. organu z 30 maja 2014r. znak: IBPP2/443-292/14/BW.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółka) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierza pomocniczo zajmować się między innymi wynajmowaniem swoich samochodów stanowiących środki trwałe. Wynajem samochodów będzie się odbywał na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wśród w/w osób fizycznych znajdą się również pracownicy Wnioskodawcy.

Samochody o których mowa powyżej, w przeważającym stopniu Wnioskodawca będzie wykorzystywać do transportu własnych pracowników i towarów w celu realizacji zadań stanowiących działalność podstawową Wnioskodawcy. Wnioskodawca będzie prowadził ewidencję przebiegu pojazdu tych samochodów określoną w art. 86a ust. 7 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm., dalej "ustawa o VAT").

Tak przedstawiony opis sprawy budził wątpliwości m.in. co do tego jakie są to pojazdy i do jakich celów będą przeznaczone.

W piśmie, które wpłynęło do tut. organu w dniu 12 czerwca 2014r. Wnioskodawca wskazał, że:
1. Przedmiotem interpretacji jest przepis art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o VAT.

2. Pojazdy samochodowe o których mowa we wniosku będą w przeważającym stopniu wykorzystywane do transportu własnych pracowników i towarów w celu realizacji zadań stanowiących działalność podstawową Wnioskodawcy. Ponadto będą one wynajmowane innym podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (w tym własnym pracownikom) za stosowną opłatą skalkulowaną na poziomie cen rynkowych. Żaden przepis prawa nie zabrania Wnioskodawcy wykorzystywania pojazdów samochodowych łącznie do w/w celów.

3. We wniosku jest mowa o pojazdach samochodowych określonych w art. 2 pkt 34 ustawy o VAT z wyłączeniem pojazdów samochodowych określonych w art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT.

4. Pojazdy samochodowe określone we wniosku nie należą do grupy pojazdów samochodowych, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne. W odniesieniu do pojazdów samochodowych określonych we wniosku, Wnioskodawca nie będzie posiadał dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, o których mowa w art. 86a ust. 10 ustawy o VAT, potwierdzających spełnienie wymagań określonych w art. 86a ust. 9 ustawy o VAT.

5. Pojazdy samochodowe o których mowa we wniosku nie są pojazdami konstrukcyjnie przeznaczonymi do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, a z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym nie wynika takie przeznaczenie.

6.

 1. Marka pojazdów samochodowych o których mowa we wniosku będzie dowolna (w zależności od tego jaki pojazd będzie w danej chwili do dyspozycji), rodzaj pojazdu będzie wielozadaniowy, van, osobowy lub ciężarowy. Cena tych pojazdów będzie mieścić się w przedziale od 1.000,00 zł do 200.000,00 zł. Ustawa o VAT nie uzależnia możliwości uznania danego samochodu za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika od marki, rodzaju czy ceny pojazdu, więc pytanie o te cechy pojazdów wydaje się być bezzasadne.
 2. Okolicznością obiektywnie potwierdzającą brak wykorzystania pojazdu do użytku prywatnego będzie fakt, iż ten pojazd zostanie wynajęty za stosowną opłatą. Trudno mówić o jakimkolwiek wykorzystywaniu pojazdu na cele prywatne, w momencie gdy jest on wynajmowany, czyli Wnioskodawca wykorzystuje taki pojazd w celu uzyskania przychodu oraz zysku na takiej działalności.
 3. Wnioskodawca ustalił zasady wykorzystywania pojazdów samochodowych o których mowa we wniosku, wykluczające ich użycie do celów prywatnych. Zostały one określone w regulaminie użytkowania tych pojazdów. Każda osoba prowadząca taki pojazd będzie miała obowiązek dokonywania wpisów w ewidencji przebiegu pojazdu, określoną w art. 86a ust. 7 ustawy o VAT, przy czym w przypadku gdy pojazd samochodowy będzie udostępniany osobie niebędącej pracownikiem Wnioskodawcy, wpis będzie dokonywany przez osobę która będzie udostępniać pojazd. Wnioskodawca nadal uważa, że jednak trudno mówić o jakimkolwiek wykorzystywaniu do celów prywatnych samochodu, który Wnioskodawca komuś wynajął.
 4. Wnioskodawca nie może nadzorować używania pojazdów, w momencie gdy są one wynajęte osobom fizycznym, bądź prawnym.
 5. U Wnioskodawcy z pojazdów korzystają i będą korzystać jej pracownicy w celu dojazdu i transportu towarów. Przejazdy będą ściśle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 6. W przypadku używania pojazdów w celu realizacji zadań stanowiących działalność podstawową Wnioskodawcy w miejscach odległych od jej siedziby, pojazdy będą garażowane w miejscach, w których wykonywane są te zadania. W przypadku gdy zadania nie będą wykonywane w miejscach odległych od siedziby spółki, pojazdy będą garażowane przy obiektach należących do Wnioskodawcy lub przez nią wydzierżawianych lub wynajmowanych. W przypadku gdy Wnioskodawca wynajmie te pojazdy osobie fizycznej, bądź prawnej, to wybór miejsca garażowania będzie zależał od osoby, której zostanie wynajęty taki pojazd.
 7. U Wnioskodawcy istnieje obowiązek zostawiania przez pracowników pojazdów służbowych przy obiektach należących do Wnioskodawcy lub przez nią wydzierżawianych lub wynajmowanych, po zakończeniu przez nich pracy, bez możliwości ich pobrania. Wyjątek stanowią pojazdy które zostały pobrane w celu wykonywania zadań w miejscach odległych od siedziby spółki oraz pojazdy, które są używane przez ich najemców.
 8. U Wnioskodawcy istnieje nadzór nad używaniem pojazdów do celów służbowych, który polega na przeprowadzaniu udokumentowanych, losowych kontroli tych pojazdów w różnych odstępach czasu przez osobę do tego uprawnioną (nie będącą kierowcą takiego pojazdu).
 9. Wnioskodawca dokona należytej staranności, aby wykluczyć możliwość użycia pojazdu do celów prywatnych. Będzie się to przejawiać poprzez prowadzenie kontroli tych pojazdów w różnych odstępach czasu, również w terenie. Dodatkowo ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »