Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

11.12.2012

Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych a VAT

Pytanie podatnika: Czy z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe Spółka jest podatnikiem VAT i usługi te podlegają zwolnieniu z VAT? Czy z tytułu wydzierżawienia lokali użytkowych Spółka jest podatnikiem VAT i usługi te podlegają podstawowej stawce VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 lipca 2012 r. (data wpływu 30 lipca 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 października 2012 r. (data wpływu 31 października 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy Spółka jest podatnikiem z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych oraz stawki podatku od towarów i usług dla wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy Spółka jest podatnikiem z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych oraz stawki podatku od towarów i usług dla wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych, a także opodatkowania dostawy mediów na rzecz najemców lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych.
Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 29 października 2012 r. (data wpływu 31 października 2012 r.) w zakresie doprecyzowania stanu faktycznego oraz uiszczenia dodatkowej opłaty.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (ostatecznie przedstawiony w uzupełnieniu wniosku)

Przedsiębiorstwo (dalej: Spółka) jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT. Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina (dalej Gmina).
Podstawowa działalność Spółki polega na świadczeniu usług dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków.
Ponadto, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka zarządza budynkami i lokalami (mieszkalnymi i użytkowymi), stanowiącymi własność lub współwłasność Gminy (dalej: zasób komunalny) oraz budynkami mieszkalnymi, będącymi w zarządzie wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina posiada swoje lokale (dalej: zasób w zarządzie wspólnot mieszkaniowych).
Powyższe czynności Spółka wykonuje na podstawie porozumienia z Gminą z dnia 30 grudnia 2005 r. z późniejszymi aneksami (dalej: porozumienie). Istotą porozumienia jest to, że Gmina udostępniła Spółce zasób, aby Spółka świadczyła przy jego pomocy na rzecz mieszkańców oraz innych odbiorców usługi najmu/dzierżawy lokali.
Działalności Spółki polega w szczególności na:

 • zawieraniu umów najmu na lokale mieszkalne,
 • zawieraniu umów o dostawę mediów i świadczenie usług związanych z zasobami,
 • prowadzeniu imiennych kartotek finansowych najemcy w zakresie naliczonego czynszu i opłat oraz przyjmowanie opłat,
 • dokonywaniu rozliczeń opłat za media dotyczących części wspólnych budynków,
 • prowadzeniu pełnego rozliczenia finansowego, tak po stronie kosztów, jak i przychodów,
 • zawieraniu umów ubezpieczeniowych dla zarządzanych i administrowanych zasobów,
 • prowadzeniu kontroli i przeglądów stanu technicznego obiektów, instalacji i urządzeń technicznych,
 • realizacji zadań remontowych w ramach ustalonego planu remontów,
 • przyjmowaniu wniosków i wydawaniu opinii o możliwości przeróbek, przebudów, zmian tak w wyglądzie zewnętrznym elewacji budynku, jak i elementów konstrukcji budynków, etc.

W związku z powyższym, Spółka jest stroną umów cywilnoprawnych zawieranych z mieszkańcami i użytkownikami lokali w ramach zasobu komunalnego oraz lokali będących własnością Gminy w ramach zasobu w zarządzie wspólnot mieszkaniowych.
Przedmiotowe umowy, zawierane pomiędzy Spółką i danym usługobiorcą, regulują kwestie pobierania przez Spółkę czynszu za najem/dzierżawę przedmiotowych lokali, a także (w ramach tej samej umowy najmu/dzierżawy) opłat za media dostarczane przez Spółkę na rzecz poszczególnych mieszkańców i użytkowników lokali, tj. wody, obioru nieczystości płynnych i stałych i centralnego ogrzewania.
Na podstawie przedmiotowych umów, Spółka pobiera od użytkowników ww. lokali czynsze za najem/dzierżawę. Z tytułu pobieranych czynszów Spółka rozlicza VAT należny, przy czym w przypadku wynajmu lokali mieszkalnych Spółka korzysta ze zwolnienia z VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36. Natomiast wydzierżawianie lokali użytkowych jest przez Spółkę opodatkowywana podstawową stawką VAT.
Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą, Wnioskodawca nie wykonuje czynności wskazanych we wniosku w imieniu i na rzecz Gminy. Wnioskodawca wykonuje te czynności we własnym imieniu, ale na rachunek Gminy.
Dochody z tytułu pobieranych czynszów za najem/dzierżawę oraz opłat za media wpływają najpierw na konto bankowe Wnioskodawcy, po czym kwartalnie Wnioskodawca przekazuje je w całości na konto bankowe Gminy. Następnie, Gmina w całości przekazuje je ponownie na rzecz Wnioskodawcy. Wnioskodawca rozdysponowuje te dochody na rzecz: a) własnego wynagrodzenia za wykonywanie czynności wskazanych we wniosku, b) wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina posiada swoje lokale, c) bieżącego pokrywania kosztów (ponoszonych przez Wnioskodawcę) eksploatacji lokali wskazanych we wniosku. Zdaniem Wnioskodawcy, można jednak uznać, że Wnioskodawca działa na swój rachunek, tj. że dochody te stanowią dochody Wnioskodawcy.
Wnioskodawcy należne jest wynagrodzenie za świadczone usługi.
Usługi najmu lokali mieszkalnych, zgodnie z porozumieniem są świadczone na rachunek Gminy (we własnym imieniu Wnioskodawcy). Jak Wnioskodawca wskazał jednak dochody te trafiają ostatecznie w całości na rachunek Wnioskodawcy i to Wnioskodawca nimi w całości dysponuje i de facto decyduje o ich przeznaczeniu. W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, można uznać, że Wnioskodawca działa na rachunek swój.
Lokale mieszkalne będące przedmiotem wniosku mają charakter mieszkalny.
Najmowi lokali mieszkalnych towarzyszy cel mieszkaniowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

 • Czy z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe Spółka jest podatnikiem VAT i usługi te podlegają zwolnieniu z VAT...
 • Czy z tytułu wydzierżawienia lokali użytkowych Spółka jest podatnikiem VAT i usługi te podlegają podstawowej stawce VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe Spółka jest podatnikiem VAT i usługi te podlegają zwolnieniu z VAT, z tytułu wydzierżawienia lokali użytkowych Spółka jest podatnikiem VAT i usługi te podlegają podstawowej stawce VAT.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają m. in. odpłatna dostawa towarów i o...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »