Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

06.12.2013

Wynagrodzenie pracownika z tytułu pełnienia funkcji prokurenta a źródło przychodu w PIT

Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi na terytorium Polski działalność gospodarczą w formie spółki z o.o. i posiada status pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy. Pracownik Wnioskodawcy został powołany uchwałą zarządu na prokurenta spółki. Do jakiej kategorii źródeł przychodów należy zaliczyć wypłacane pracownikowi w przyszłości wynagrodzenie z tytułu wykonywania czynności prokurenta?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 03 lipca 2013 r. (data wpływu do tut. Biura - 09 lipca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania do właściwego źródła przychodów wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji prokurenta - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 09 lipca 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania do właściwego źródła przychodów wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji prokurenta.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi na terytorium Polski działalność gospodarczą w formie Spółki z o.o. i posiada status pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy. Pracownik Wnioskodawcy został powołany uchwałą zarządu na prokurenta Spółki.

Prokurent upoważniony został do samodzielnej reprezentacji Spółki. Osoba wykonująca obowiązki prokurenta jest jednocześnie pracownikiem Spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Umowa ta nie obejmuje czynności związanych z prokurą. Z prokurentem nie zostanie również zawarta żadna inna umowa, w szczególności umowa zlecenia. Na podstawie uchwały zarządu prokura wykonywana będzie odpłatnie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Do jakiej kategorii źródeł przychodów należy zaliczyć wypłacane pracownikowi w przyszłości wynagrodzenie z tytułu wykonywania czynności prokurenta...

Zdaniem Wnioskodawcy, na wstępie należy zauważyć, iż od stosunku pełnomocnictwa jakim jest prokura, należy odróżnić odrębny stosunek prawny między Spółką, a prokurentem, na podstawie którego prokurent jest zobowiązany do działania w imieniu i na rzecz Spółki. Sama bowiem prokura nie zobowiązuje go do działania. Podstawą takiego zobowiązania jest zazwyczaj inny stosunek prawny, np. umowa zlecenia czy umowa o pracę. Należy jednak zaznaczyć, że jakkolwiek zazwyczaj udzielenie prokury łączy się z istnieniem między stronami takiego stosunku podstawowego (zwanego również wewnętrznym), to nie jest to warunek konieczny udzielenia prokury. W doktrynie panuje bowiem pogląd, że pełnomocnictwo, a zarazem i prokura, może być udzielone bez istnienia odrębnego, podstawowego stosunku prawnego, który zobowiązywałby pełnomocnika do działania w imieniu i na rzecz mocodawcy.

W przedstawionym stanie przyszłym podstawą działania prokurenta będzie wyłącznie uchwała zarządu Spółki. Nie zostaną zawarte żadne odrębne umowy. Prokurent będzie miał co prawda zawartą ze Spółką umowę o pracę, jednak nie będzie z niej wynikać żadne zobowiązanie do działania w zakresie prokury.

Należy więc stwierdzić, iż prokura zostanie udzielona bez istnienia odrębnego stosunku prawnego.

W takim przypadku wynagrodzenie prokurenta z tytułu pełnionej przez niego funkcji nie może zostać zakwalifikowane do przychodów ze stosunku pracy. Warunkiem koniecznym takiej klasyfikacji jest bowiem aby umowa o pracę swoim zakresem obejmowała wykonywanie czynności związanych z prokurą. W przypadku braku postanowień o pełnieniu funkcji prokurenta w umowie o pracę - uznanie stosunku pracy za źródło tych przychodów jest niemożliwe.

Na marginesie tylko wspomnieć należy, iż pełnienie funkcji prokurenta znacznie przekracza uprawnienia pracownika, chociażby ze względu na nieistnienie stosunku zależności pracownik - pracodawca czy brak kierownictwa przy wykonywaniu zadań.

Niewłaściwą byłaby również kwalifikacja wynagrodzenia prokurenta otrzymywanego na podstawie uchwały zarządu Spółki do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Niespełnione są bowiem przesłanki zarówno z art. 13 pkt 7, jak i art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W pierwszym przypadku zakres podmiotowy organów przepisu art. 13 pkt 7 ww. ustawy jest ograniczony tylko do członków organów zarządzających i stanowiących osób prawnych, natomiast prokura, jak stanowi art. 1091 § 1 Kodeksu cywilnego jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Nie jest to zatem powołanie do organów Spółki.

Od...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »