Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy: Jak obliczyć składkę zdrowotną?

W przypadku uzyskania przez pracownika w danym miesiącu przychodów ze stosunku pracy (wynagrodzenie) oraz z tytułu pobierania zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego, tj. z dwóch różnych źródeł, obniżenie składki do wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych odnosi się do wysokości zaliczki obliczonej od wynagrodzenia za pracę, a nie do wysokości zaliczki obliczonej od obu przychodów.

Przedsiębiorca (pracodawca) zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę. Pracodawca nalicza pracownikom na jednej liście płac przychody z tytułu wynagrodzenia za pracę, a także z tytułu zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. W związku z powyższym przychód stanowiący podstawę do naliczenia przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych dla danego pracownika jest sumą wszystkich przychodów pracownika.

Obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej: ustawa o ŚOZ). Zgodnie z art. 83 ust. 1 tej ustawy w przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, o którym mowa w art. 85 ust. 1-13, zgodnie z przepisami art. 79 i 81 jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez tego płatnika zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.

Liczba pracowników, u których w danym miesiącu składka na ubezpieczenie zdrowotne przewyższa zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych jest znikoma. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy pracownik przez większą część miesiąca jest nieobecny w pracy z powodu choroby i otrzymuje z tego tytułu świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (zasiłek chorobowy), a za resztę miesiąca - dni przepracowane - dostaje wynagrodzenie za pracę, które jest bardzo niskie.

Przedsiębiorca powziął wątpliwość, czy na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy o ŚOZ wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne pracownika podlega obniżeniu do wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez płatnika od całości uzyskanych przez pracownika w danym miesiącu przychodów czy jedynie do wysokości zaliczki od przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki zdrowotnej.

W opinii przedsiębiorcy, w sytuacji, gdy pracownik w danym miesiącu uzyskuje wynagrodzenie za pracę oraz świadczenie pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (zasiłek chorobowy) powinien składkę na ubezpieczenie zdrowotne pracownika obniżyć do wysokości zaliczki na po...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »