Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

19.03.2014

Wynagrodzenie członka rodziny w kosztach działalności

Pytanie podatnika: Czy wydatki (składki ZUS: emerytalne, rentowe, wypadkowe, FP, FGŚP, wynagrodzenie dla pracownika w wysokości płacy minimalnej + ewentualnej premii uznaniowej) związane z zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę (lub w formie długoterminowej umowy - umowa zlecenie) - członka rodziny (żony Wnioskodawcy) będą stanowiły dla prowadzącego działalność gospodarczą koszt uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 749) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2013 r. (data wpływu 28 października 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 stycznia 2014 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

W ww. wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Zamierza Pan prowadzić działalność usługowo-handlową w oparciu o wpis do CEIDG. Zamierza prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz opłacać podatek dochodowy na zasadach ogólnych lub podatek liniowy. Będzie również płatnikiem podatku VAT. Działalność gospodarcza będzie prowadzona w lokalu użytkowym poza miejscem zamieszkania, do którego będzie Pan posiadał tytuł prawny. Lokal nie będzie własnością, ani współwłasnością żony. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierza Pan zatrudniać również członków rodziny na pełen etat i/lub na dzielone części etatu (głównie stanowiska administracyjno-biurowe).

W uzupełnieniu wniosku doprecyzował Pan, że w pierwszym okresie zatrudnienie będzie dotyczyło żony, która zamieszkuje pod tym samym adresem co Pan. Stosunki pomiędzy Państwem podlegają rozdzielności majątkowej od 2002 r. Rozważa Pan możliwość zatrudnienia żony na pełen etat (ewentualnie na podstawie długoterminowej umowy - umowa zlecenie) w charakterze pracownika, osoby świadczącej usługi administracyjno-biurowe - zakres obowiązków: głównie prace biurowe, sporządzanie ofert, obsługa biura, organizacja szkoleń, odbieranie telefonów, odpowiedzi na korespondencję mailową, kontakty z biurem rachunkowym, organizowanie kalendarza spotkań, miejsce pracy, świadczenia usług - w lokalu użytkowym poza miejscem stałego zamieszkania. Zatrudnienie pracownika administracyjno-biurowego lub ewentualne podpisanie umowy na świadczenie ww. usług będzie konieczne - ze względu na częste wyjazdy Pana -związane z prowadzoną (przyszłą) działalnością gospodarczą. Otrzymał Pan odmowę uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy. W związku z tym, że będzie to rozpoczęcie działalności gospodarczej - brak jest możliwości pozyskania dotacji na utworzenie stanowiska pracy, brak jest możliwości zatrudnienia na staż poprzez Powiatowy Urząd Pracy. W związku z przewidywaną dużą ilością dokumentacji, w tym dokumentów zawierających dane osobowe, finansowe klientów - konieczne będzie zatrudnienie osoby odpowiedzialnej i posiadającej odpowiednie kwalifikacje na ww. stanowisku. Żona prowadzi własną działalność gospodarczą, ale dysponuje wolnym czasem w godzinach przed i popołudniowych, w których mogłaby świadczyć pracę na rzecz Pana firmy. Posiada ustabilizowaną pozycję na rynku, więc podjęcie dodatkowego zatrudnienia nie będzie w konflikcie dla aktualnie realizowanych przez nią projektów. Żona nie będzie pełniła funkcji zarządzającej w Pana firmie, będzie realizowała tylko i wyłącznie prace administracyjno-biurowe. Przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej przez żonę będzie inny niż przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej przez Pana. Żona prowadzi pośrednictwo kredytowe zwolnione z VAT. Zgodnie z założeniami, w działalności firm nie będą występowały obroty handlowe - powiązania handlowe (wzajemne świadczenia usług itp.) Dopuszcza się jednak w przyszłości możliwość zbywania środków trwałych, wyposażenia przez jedną firmę na rzecz drugiej firmy.

Ponoszone przez Pana wydatki w związku z zatrudnieniem będą dotyczyły składek ZUS (emerytalne, rentowe, wypadkowe, FP, FGŚP), wynagrodzenia dla pracownika (w wysokości płacy minimalnej + ewentualnej premii uznaniowej). Wydatki nie będą dotyczyły diet, używania pojazdów osobowych do celów służbowych.

Wskazuje Pan, że zatrudnienie pracownika (administracyjno-biurowego) będzie konieczne dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. Będzie Pan prowadził działalność usługową (usługi dla biznesu) oraz działalność handlową. Większość prac realizowana będzie w terenie (u klientów), natomiast interesanci będą też przyjmowani w biurze firmy. W biurze firmy będą przechowywane dokumenty klientów, które będą podlegały dalszej analizie (analiza będzie przeprowadzana przez Pana).

Praca Pana będzie wymagała licznych wyjazdów, w tym czasie będzie istniała konieczność przybywania pracownika w biurze. Pracownik administracyjno-biurowy będzie odpowiedzialny za czynności biurowe, nie będzie osobą zarządzającą lub współzarządzającą firmą, nie będzie posiadał uprawnień do reprezentowania Pana w czynnościach związanych z zarządzaniem firmą. Biorąc pod uwagę powyższe, poniesienie kosztów z tytułu składek ZUS oraz związane z wynagrodzeniem dla pracownika będą elementami koniecznymi dla funkcjonowania firmy. Nie będą jednak bezpośrednio wpływać na wynik finansowy firmy, gdyż faktyczna sprzedaż, realizacja usług oraz działalność handlowa będą realizowane przez Pana. Jednakże należy mieć na uwadze fakt, że bez odpowiedniej organizacji biura, bez kontaktu z klientem, bez umawiania spotkań oraz bez odpowiedniego obiegu dokumentów - znacznie utrudnione byłoby funkcjonowanie firmy.

W kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego w uzupełnieniu wniosku sformułowano następujące pytanie:

Czy wydatki (składki ZUS: emerytalne, rentowe, wypadkowe, FP, FGŚP, wynagrodzenie dla pracownika w wysokości płacy minimalnej + ewentualnej premii uznaniowej) związane z zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę (lub w formie długoterminowej umowy - umowa zlecenie) - członka rodziny (żony Wnioskodawcy) będą stanowiły dla Pana prowadzącego działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do CEiDG - forma prowadzenia księgowości: podatkowa księga przychodów i rozchodów, płatnik podatku VAT, podatek dochodowy rozliczany na zasadach ogólnych, rozliczenia kwartalne) koszt uzyskania przychodów?

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki (składki ZUS: emerytalne, rentowe, wypadkowe, FP, FGŚP, wynagrodzenie dla pracownika w wysokości płacy minimalnej, ewentualna premia uznaniowa) związane z zatrudnieniem pracownika na podstawie umowy o pracę (lub długoterminowej umowy - umowa zlecenie) - członka rodziny (żony) będą stanowiły dla Niego prowadzącego działalność gospodarczą koszt uzyskania przychodów.

Opierając się na treści pisma z ... Wnioskodawca wskazuje, że przepisy Kodeksu Pracy nie zawierają ograniczeń w zakresie zatrudniania przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na podstawie stosunku pracy - osób będących członkami rodziny.

Istotnymi elementami stosunku pracy są:

  •  wykonywanie przez pracownika określonej pracy na rzecz pracodawcy,
  • praca wykonywana jest pod kierownictwem pracodawcy,
  • praca wykonywana jest w określonym miejscu i czasie,
  • zobowiązanie pracodawcy do zapłaty wynagrodzenia za pracę pracownikowi.

Reasumując są nimi dobrowolność, osobiste świadczenie pracy w sposób ciągły, podporządkowanie, wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy ponoszącego ryzyko związane z zatrudnieniem oraz odpłatny charakter zatrudnienia.

Jeśli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, jest traktowany jako osoba współpracująca. Osobami współpracującymi są członkowie rodziny jeśli pozostają z osobą prowadzącą działalność gospodarczą we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wnioskodawca podaje, że w analizowanej sytuacji pracownik - żona, nie będzie osobą współpracującą, gdyż istnieje rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami. Żona nie będzie współpracowała, współzarządzała firmą wnioskodawcy - nie będzie korzystała z zysków (strat), które będzie przynosiła działalność gospodarcza wnioskodawcy, nie będzie ponosiła skutków ewentualnych błędów w prowadzeniu działalności gospodarczej. Nie będzie to, jak to ma miejsce w przypadku osoby współpracującej, działanie na rzecz i w imieniu osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Dodatkowym argumentem będzie istnienie niezależnych źródeł uzyskiwania dochodów, t.j. żona prowadzi i ma zamiar nadal prowadzić działalność gospodarczą jako osoba fizyczna prowadząca dzia...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »