Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

12.01.2015

Wynagrodzenia i składki ZUS jako koszty uzyskania przychodów

Pytanie podatnika: Czy z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka w prawidłowym momencie kwalifikuje koszty wynagrodzeń pracowników oraz składek ZUS, koszty wypłaconych świadczeń z tytułu umów cywilnoprawnych oraz koszty zakupionych prac od podwykonawców, stosując zasady opisane w pkt a, b, c opisu stanu faktycznego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 29 września 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 6 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wytworzeniem programów komputerowych ponoszonych z tytułu:

 • wynagrodzeń pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne – jest prawidłowe,
 • usług świadczonych przez firmy zewnętrzne (podwykonawców) – jest prawidłowe,
 • zawartych umów cywilnoprawnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wytworzeniem programów komputerowych ponoszonych z tytułu:

 • wynagrodzeń pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
 • usług świadczonych przez firmy zewnętrzne (podwykonawców),
 • zawartych umów cywilnoprawnych.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest działalność informatyczna polegająca na:

 1. tworzeniu oprogramowania na zlecenie klientów, na których przenoszone są też prawa autorskie do wytworzonego oprogramowania,
 2. tworzenie oprogramowania wg własnego pomysłu, do którego prawa autorskie majątkowe posiada Spółka, w celu dalszej sprzedaży licencji na jego używanie.

W obu przypadkach proces tworzenia oprogramowania składa się z kilku etapów, na które w szczególności składają się prace i analizy koncepcyjne, prace programistyczne, testy. W pierwszym przypadku mogą być wykonywane dodatkowe prace na zlecenie klienta, takie jak wdrożenie oprogramowania, w ramach którego przeprowadza się migrację danych oraz sprawdzenie poprawności przeprowadzonej migracji, przygotowanie i uruchomienie środowiska testowego, uruchomienie środowiska produkcyjnego oprogramowania, przeprowadzenie szkoleń użytkowników. Spółka jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych prowadzi ewidencję rachunkową zgodnie z odrębnymi przepisami zawartymi w ustawie o rachunkowości, jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
Wszystkie prace wykonywane są przez pracowników Spółki, osoby świadczące usługi na rzecz Spółki na podstawie umów cywilnoprawnych lub też zewnętrzne firmy (podwykonawców). W przypadku pierwszego rodzaju świadczonych usług, poniesione koszty mają charakter kosztów bezpośrednich, ponieważ mogą im zostać przypisane konkretne przychody. Zgodnie z zasadami rachunkowymi Spółka wykazuje te koszty w tym samym okresie, w którym osiągane są przychody związane z nimi. Natomiast wartość niesprzedanych usług jest aktywowana jako produkcja w toku. W przypadku drugiego rodzaju świadczonych usług Spółka rozlicza koszty rachunkowo zgodnie z art. 34 ust. 3 Ustawy o rachunkowości, wykazując nierozliczone koszty jako produkty gotowe. W obu przypadkach z punktu widzenia rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych:

 1. koszty wynagrodzeń pracowników oraz powstałe w związku z nimi koszty składek na ubezpieczenie społeczne, są kwalifikowane jako koszty w oparciu o art. 15 ust. 4g i ust. 4h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bez względu na fakt, czy koszty te związane są ze sprzedanymi lub niesprzedanymi usługami,
 2. koszty wypłacanych świadczeń z tytułu umów cywilnoprawnych kwalifikowane są jako koszty podatkowe w momencie wypłaty zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 57 i pkt 57a również bez względu na fakt sprzedaży usług, których one dotyczą,
 3. koszty świadczone przez firmy zewnętrzne rozliczane są w taki sam sposób jak przyjęte zasady rachunkowe.

Pojawia się sytuacja, w której aktywowane w postaci produkcji w toku lub też produktów gotowych koszty wynagrodzeń pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne obciążające pracodawcę oraz koszty wypłaconych umów cywilnoprawnych są już uprzednio ujęte w rozliczeniu podatkowym. Dochodzi więc do odmiennego momentu ujęcia w koszty w oparciu o zasady podatkowe i rachunkowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka w prawidłowym momencie kwalifikuje koszty wynagrodzeń pracowników oraz składek ZUS, koszty wypłaconych świadczeń z tytułu umów cywilnoprawnych oraz koszty zakupionych prac od podwykonawców, stosując zasady opisane w pkt a, b, c opisu stanu faktycznego?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Powyższe oznacza, że wszystkie wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółki, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przez nią przychodami. Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Ustawa o podatku dochodowym zawiera wprawdzie ogólną zasadę określającą moment ujmowania w koszty zarówno kosztów bezpośrednich jak i pośrednich, ale przepis szczególny art. 15 ust. 4g i ust. 4h w przypadku kosztów wynagrodzeń pracowników oraz związanych z nimi kosztów składek na ubezpieczenie społeczne ustala odmienne zasady, pozwalając zaliczyć w koszty tego typu koszty bez względu na fakt, czy mają one charakter kosztu bezpośredniego lub pośredniego. W oparciu o art. 16 ust. 1 pkt 57 i pkt 57a ustawy, ta sama zasada ma zastosowanie do wypłacanych umów cywilnoprawnych.

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »