Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

11.04.2017

Wykorzystanie rachunku bankowego osoby trzeciej a limit transakcji gotówkowych

Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie handlu samochodami. W przypadku, gdy dochodzi do transakcji, Wnioskodawca podpisuje umowę i dokonuje płatności, zgodnie z wymogami sprzedającego, tj. za pośrednictwem rachunku płatniczego na rachunek bankowy podmiotu trzeciego wskazanego przez zbywcę samochodu. Czy ww. wydatki na nabycie samochodów Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, czy może zastosowanie znajdzie wyłączenie określone w art. 22p ustawy o PIT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) w związku z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., 1948, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 stycznia 2017 r. (data wpływu 13 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 stycznia 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie handlu samochodami. Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W znacznej części działalność Wnioskodawcy polega na wyszukiwaniu i nabywaniu samochodów poza granicami Polski, w szczególności w Niemczech, sprowadzaniu ich na terytorium Polski i dokonywaniu ich odsprzedaży. Samochody nabywane są od zagranicznych osób fizycznych lub spółek, mających miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzących poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą. Podmioty te, nie prowadzą działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie są zarejestrowane w żadnych rejestrach prowadzonych na podstawie polskich przepisów prawa, ani nie złożyły wniosku o wpis do takich rejestrów. Najczęściej wszystkie czynności składające się na transakcję nabycia samochodu dokonywane są w trakcie jednego spotkania. Wnioskodawca (lub upoważniona przez Niego osoba) przyjeżdża na plac, na którym oferowane są samochody, dokonuje sprawdzenia stanu technicznego interesującego Go samochodu i negocjuje cenę. Cena samochodu przekracza równowartość 15 000 zł.

W przypadku gdy dochodzi do transakcji, Wnioskodawca podpisuje umowę i dokonuje płatności, zgodnie z wymogami sprzedającego, tj. za pośrednictwem rachunku płatniczego na rachunek bankowy podmiotu trzeciego wskazanego przez zbywcę samochodu. Po dokonaniu zapłaty Wnioskodawca otrzymuje samochód i wraca do Polski.

Wydatki na nabycie samochodów są przez Wnioskodawcę ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie zostały wymienione w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r., wydatki na nabycie samochodów ponoszone w sposób zaprezentowany w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, czy może zastosowanie znajdzie wyłączenie określone w art. 22p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, do wydatków na nabycie samochodów ponoszonych gotówką w sposób zaprezentowany w opisie zdarzenia przyszłego wyłączenie określone w art. 22p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej zwanej: u.p.d.o.f.) nie będzie miało zastosowania, a zatem Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Z treści art. 22p ust. 1 u.p.d.o.f., obowiązującego od 1 stycznia 2017 r. wynika jednak, że podatnicy prowadzący działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 i 1948, dalej zwanej: u.s.d.g.) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Z kolei, art. 22 ust. 1 u.s.d.g. przewiduje, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł (…).

Z przytoczonych wyżej przepisów wynika ograniczenie w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji z innym przedsiębiorcą o wartości przekraczającej 15 000 zł, jest dokonywana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

W opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabywa samochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »