Wyjaśnienia ZUS w sprawie świadczeń chorobowych dla doktorantów

Doktoranci, którzy rozpoczną studia doktoranckie nie wcześniej niż w roku akademickim 2019/2020 podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz będą mogli podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

Oznacza to, że od 1 października 2019 r. mają do nich zastosowanie przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (zwanej dalej „ustawą zasiłkową”) oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (zwanej dalej „ustawą wypadkową”).

Brak prawa do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego

Na podstawie ustawy zasiłkowej zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy, za które ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia. Okresy te wlicza się do okresu zasiłkowego. Zasada ta ma również zastosowanie do pozostałych świadczeń w razie choroby i macierzyństwa z ubezpieczenia chorobowego oraz do zasiłków z ubezpieczenia wypadkowego.

Przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przewidują, że doktoranci otrzymują stypendium doktoranckie przez łączny okres do 4 lat. Brak jest regulacji, na podstawie których kwota otrzymywanego stypendium doktoranckiego ulegałaby obniżeniu za dni niezdolności do pracy z powodu choroby.

Na czas niezdolności do pracy z powodu choroby doktoranta nie ulega zawieszeniu jego kształcenie. Na wniosek doktoranta zawieszane jest jego kształcenie na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, ale stypendium jest nadal wypłacane. Do ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego, z tym że przez podstawę wymiaru zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium, przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie.

Zacho...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »