Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

24.05.2016

Wydłużenie terminu płatności a korekta kosztów

Pytanie podatnika: Spółka otrzymała od Gminy fakturę z terminem płatności 21 listopada 2015 r. (czyli 30 dni od daty wystawienia), którą Spółka zaliczyła w koszty zgodnie z datą wystawienia. Z uwagi na opóźnienia w przekazaniu środków od Odbiorcy, Spółka wystąpiła do Gminy o możliwość wydłużenia terminu płatności. Wójt Gminy wydał zarządzenie z decyzją o wydłużeniu terminu płatności do 31 marca 2016 r. Czy Spółka będzie zobowiązana do dokonania korekty kosztów wynikających z niezapłaconej faktury?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 21 marca 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 5 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Spółka jest zobowiązana do dokonania korekty kosztów wynikających z niezapłaconej faktury - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 kwietnia 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Spółka jest zobowiązana do dokonania korekty kosztów wynikających z niezapłaconej faktury.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka jest spółką prawa handlowego, która prowadzi swoją działalność od 2002 r. Podmiot zajmuje się odzyskiwaniem węgla z hałd pokopalnianych, rekultywacją hałd oraz obszarów po eksploatacji górniczej, a także handlem kruszywami. Spółka prowadzi w/w działalność w sposób nieprzerwany od początku działalności. Aktualnie Spółka posiada zorganizowany zakład przeróbki węgla, który prowadzi zgodnie z prawem górniczym.

Proces technologiczny odzysku węgla z hałdy polega na:

  • rozebraniu hałdy i pozyskanie urobku,
  • przetransportowaniu urobku do zakładu przeróbki,
  • poddaniu urobku procesom technologicznym w celu odzyskania zalegającego w niej węgla,
  • zagospodarowaniu kruszywa, które pozostaje po procesie odzysku.

Aktualne procesy technologiczne pozwalają na odzyskanie węgla w gramaturze miału. W związku z tym, że Spółka posiada nowatorski system odzysku, praktycznie cały węgiel, który znajduje się w hałdzie zostaje odzyskany. Jednocześnie, po procesie przesiewania pozostają duże ilości kruszywa, które można wykorzystać jako materiał do niwelacji terenów, podkładów drogowych, a także jako wkład do wałów przeciwpowodziowych. Spółka posiada porozumienie z Gminą, na terenie której znajduje się hałda, w ramach którego jest zobligowana do zrekultywowania terenów po hałdzie oraz niwelacji terenów znajdujących się wokół hałdy i zakładu. Do tej pory Spółka sprzedawała minimalne ilości kruszywa powstającego w procesie odzysku węgła. W 2013 r. Spółka zawarła duży kontrakt na sprzedaż kruszywa. W ramach tego zamówienia, Spółka jest zobowiązana udostępnić Kontrahentowi kruszywo. Odbiorca we własnym zakresie dokonuje załadunku kruszywa na terenie zakładu i wywozi je na pobliski teren budowy. Jednocześnie, Spółka zawarła porozumienie z Gminą zmieniające wcześniejszą umowę dotyczącą rekultywacji terenów po hałdzie. W ramach porozumienia zmieniającego, Spółka zobowiązana jest płacić Gminie określoną kwotę („prowizję”) od każdej tony sprzedanego kruszywa. Strony ustaliły także 30 dniowy termin płatności. Zgodnie z umową, Spółka otrzymała od Gminy fakturę na „prowizję” od sprzedanego kruszywa wystawioną 22 października 2015 r. z terminem płatności 21 listopada 2015 r. (czyli 30 dni od daty wystawienia), którą Spółka zaliczyła w koszty zgodnie z datą wystawienia. Z uwagi na opóźnienia w przekazaniu środków od Odbiorcy, Spółka wystąpiła do Gminy 17 grudnia 2015 r. o możliwość wydłużenia terminu płatności. Wójt Gminy wydał 2 lutego 2016 r. zarządzenie z decyzją o wydłużeniu terminu płatności do 31 marca 2016 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka jest zobowiązana do dokonania korekty kosztów wynikających z niezapłaconej faktury zgodnie z art. 15b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), tj. w terminie 21 grudnia 2015 r.?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Powyższe oznacza, że wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami bądź służą zabezpieczeniu lub zachowaniu źródła przychodów.

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 2012 r., poz. 1342), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., wprowadziła w art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rozwiązanie polegające na obowiązku dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności ustalonego przez strony, a w przypadku gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni - nieuregulowania jej w ciągu 90 dni od dnia zaliczenia kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu do kosztów uzyskania przychodów.

Z brzmienia art. 15b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu i nieureg...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »