Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

20.09.2016

Wydawanie gratisów w ujęciu VAT

Pytanie podatnika: Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów, przekazywanych nieodpłatnie jako gratisy? Czy Spółka ma obowiązek opodatkować nieodpłatne wydanie gratisów podatkiem od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2016 r. (data wpływu 30 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania nieodpłatnego wydania towarów jako gratisy oraz prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia przekazywanych towarów w związku z wykonywaną działalnością - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2016 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego wydania towarów jako gratisy oraz prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia przekazywanych towarów w związku z wykonywaną działalnością.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka S.A., dalej „Spółka” jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji towarów. Spółka będzie przekazywać kontrahentom towary handlowe (nabyte pierwotnie celem odprzedaży) jako tzw. gratisy. Towary te nie stanowią próbek w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

Spółka przekazywać będzie kontrahentom w ramach działalności marketingowej towary bez dodatkowego wynagrodzenia. Wydanie gratisów następować będzie zarówno wraz z zamówioną przez klienta dostawą (odpłatną) lub gratisy będą mu wysyłane odrębnie. Przekazanie gratisów nie stanowi rabatu naturalnego, a ich przekazanie nie wynika z łączącej strony umowy (jeśli taka jest zawarta). Wydanie gratisu odbywać się będzie na podstawie decyzji Spółki.

W ramach gratisu klient ma otrzymywać od kilku do kilkudziesięciu sztuk towaru z asortymentu Spółki (często w opakowaniach zbiorczych). Wartość jednostkowa netto w cenie nabycia (koszcie wytworzenia) każdej sztuki będzie niższa niż 10 zł netto. Łączna wartość jednego wydania może jednak przekraczać 100 zł. Spółka nie będzie prowadziła ewidencji dla tych towarów, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

Wydanie gratisów odbywać się będzie na podstawie decyzji pracowników odpowiedzialnych za sprzedaż. Wydanie gratisów ma na celu realizację polityki marketingowej Spółki i przez to zwiększanie poziomu sprzedaży w przyszłości. Klient może w sposób dowolny dysponować otrzymanymi gratisami (są to z reguły pełnowartościowe towary, pochodzące z towarów nabytych przez Spółkę w celu dalszej odprzedaży).

Po spakowaniu gratisów magazynier dostarcza potwierdzony przez siebie dokument wydania, który jest księgowany. Jeśli gratisy są dostarczane osobno, dostawa odbywa się na podstawie odrębnego listu przewozowego. Jeśli dostawa odbywa się razem z zamówieniem, gratisy dostarczane na podstawie dokumentu wydania można powiązać z listem przewozowym, na podstawie którego dostarczane są towary odpłatne. W przypadku wydania gratisów na podstawie dokumentu magazynowego sporządzana jest notatka przy dokumencie, wskazująca dla kogo gratisy zostały wydane. Spółka kontroluje zatem, aby gratisy były wydawane odbiorcom towarów Spółki. Spółka nie weryfikuje sposobu wykorzystania gratisów przez klienta.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

  1. Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów, przekazywanych nieodpłatnie jako gratisy?
  2. Czy Spółka ma obowiązek opodatkować nieodpłatne wydanie gratisów podatkiem od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów handlowych, przekazywanych następnie jako gratisy. Spółka nie będzie miała obowiązku opodatkowania przekazania towarów jako gratisy, także wówczas, gdy łączna wartość towarów przekazywanych jednemu klientowi w ramach jednego wydania (oraz łącznie w trakcie roku podatkowego) przekroczy wartość 100 zł. Obowiązek opodatkowania nie powstanie w stosunku do towarów, których jednostkowa cena nabycia (koszt wytworzenia) netto nie przekracza 10 zł, także wówczas, gdy w ramach jednego wydania klient otrzyma łącznie towary o wartości przekraczającej 10 zł i 100 zł netto.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustaw z dnia 11 marca 2004 r. w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zdaniem Spółki towary przekazywane jako gratisy (nabywane uprzednio co do zasady jako towary handlowe) pozostają w pośrednim związku z działalnością opodatkowaną Spółki, zatem odliczenie podatku naliczonego jest uzasadnione. Spółka nabywając takie towary czyni to zasadniczo z zamiarem odprzedaży, zaś przekazanie takich towarów nieodpłatnie (gratisy) jest uzasadnione zwyczajami panującymi w obrocie gospodarczym i przyczynia się do pozytywnego postrzegania Spółki przez jej klientów. Stanowi realizację typowej na rynku strategii marketingowej. Zatem także w przypadku dostawy takich towarów nieodpłatnie (gratisy), zachowany zostaje związek zakupu tych towarów z działalnością opodatkowaną (związek pośredni).

Spółka nie będzie także zobowiązana do skorygowania odliczonego uprzednio podatku naliczonego z tytułu nabycia gratisów. Pogląd ten znajduje potwierdzenie w dotychczasowej praktyce orzeczniczej Ministra Finansów. Taki pogląd wyrażono np. w interpretacji indywidualnej z dnia 4 kwietnia 2016 r. sygn. IBPP1/4512-999/15/AW (Dyrektor Iz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »