Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

02.12.2016

Wydatki związane z leasingiem operacyjnym w kosztach

Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest zakwalifikowanie czynszu inicjalnego oraz opłaty manipulacyjnej leasingu operacyjnego jako kosztów pośrednich, jak również niezwiązanych z całym okresem trwania umowy leasingu i ujmowanie ich w koszty podatkowe w dacie ich poniesienia, tj. w dacie wystawienia faktur ich dotyczących?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 29 września 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 18 października 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • zakwalifikowania opłaty wstępnej oraz opłaty manipulacyjnej leasingu operacyjnego jako kosztów pośrednich - jest prawidłowe,
 • momentu ujęcia w kosztach uzyskania przychodów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 października 2016 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • zakwalifikowania opłaty wstępnej oraz opłaty manipulacyjnej leasingu operacyjnego jako kosztów pośrednich,
 • momentu ujęcia w kosztach uzyskania przychodów.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka działa na rynku od 29 marca 2016 r. Przedmiotem jej działalności jest sprzedaż hurtowa części do pojazdów samochodowych i maszyn. Jej większościowym udziałowcem jest spółka niemiecka, która zajmuje się produkcją i dostarczaniem w/w części. Rolą spółki polskiej jest wyłącznie pozyskiwanie klientów na rynku polskim i pośrednictwo w sprzedaży. Większość czynności o charakterze handlowym jest realizowana w trybie zdalnym (internetowy system sprzedaży). W sierpniu spółka zawarła umowę leasingu operacyjnego dotyczącą samochodu osobowego z firmą leasingową. Samochód jest wykorzystywany przez pracowników biura oraz prokurenta firmy do celów związanych ze zwykłym zarządem (realizacja spraw urzędowych, niezbędne zakupy), komunikacją z udziałowcami, wyjazdami na szkolenia itp. Spółka spełnia kryteria uznawania jej za jednostkę mikro zgodnie z art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy o rachunkowości, więc skorzystała z zapisu art. 3 ust. 6 tej ustawy i nie ujęła leasingowanego pojazdu jako środka trwałego, nie będzie więc również prowadzić jego amortyzacji bilansowej. Wydatki związane z leasingiem zakwalifikowano jako koszty zarządu (art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości), mające charakter pośredni i nie dające się przyporządkować konkretnym przychodom i zgodnie z ustawową metodologią wyceny aktywów i pasywów przyjęto zasadę ujmowania ich w wyniku finansowym okresu, w którym zostały poniesione. Zasadę tę spółka zastosowała zarówno w zakresie zwykłych opłat czynszu leasingowego, jak również w zakresie czynszu inicjalnego wynoszącego 28 182,35 zł + VAT i opłaty manipulacyjnej wynoszącej 971,80 zł + VAT, nie znajdując podstaw do rozliczania ich w czasie, ani w odniesieniu do okresu trwania leasingu, ani proporcjonalnie, współmiernie do uzyskiwanych przychodów. Spółka wyszła bowiem z założenia, że czynsz inicjalny i opłata manipulacyjna mają charakter samoistny, bezzwrotny, nieprzypisany do poszczególnych rat leasingowych, a jednocześnie warunkujący uruchomienie umowy leasingu (zgodnie z zapisami umowy leasingu opłaty jednorazowe będą stanowiły zaliczkę jaką leasingodawca przeznaczy na zakupienie przedmiotu leasingu). Otrzymane faktury dot. czynszu inicjalnego oraz opłaty manipulacyjnej zaksięgowano w koszty bilansowe w dacie ich wystawienia tj. kolejno 25.08.2016 r. oraz 29.08.2016 r.

Do celów podatkowych spółka zawartą umowę leasingu zakwalifikowała jako leasing operacyjny (umowa zawarta na 36 miesięcy; amortyzacji podatkowej dokonuje leasingodawca; wartość umowy netto przekracza cenę netto pojazdu), uznając że spełnia przesłanki zawarte w art. 17b ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a leasingodawca nie korzysta ze zwolnień w podatku dochodowym (art. 17b ust. 2 tej ustawy). Oznacza to, że wszystkie ponoszone przez nią opłaty leasingowe stanowią jej koszty uzyskania przychodu. Czynsz inicjalny i opłatę manipulacyjną analogicznie do ujęcia bilansowego uznano za koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, a do tego niezwiązane z całym okresem trwania umowy leasingu i potrącono w kosztach uzyskania przychodów w dacie wystawienia faktur ich dotyczących, tj. kolejno 25 sierpnia 2016 r. oraz 29 sierpnia 2016 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest zakwalifikowanie czynszu inicjalnego oraz opłaty manipulacyjnej leasingu operacyjnego jako kosztów pośrednich, jak również niezwiązanych z całym okresem trwania umowy leasingu i ujmowanie ich w koszty podatkowe w dacie ich poniesienia, tj. w dacie wystawienia faktur ich dotyczących?

Zdaniem Spółki:

 1. Prawidłowo zakwalifikowano umowę leasingową jako podlegającą przepisowi art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ umowę zawarto na 36 miesięcy czyli okres dłuższy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji wynoszącego dla samochodów osobowych 5 lat; wartość netto umowy leasingu czyli suma wszystkich opłat przewidzianych do poniesienia w ramach umowy wynosi 107 265,95 zł netto i jest wyższa od wartości pojazdu określonej w umowie wynoszącej 97 180,49 zł; amortyzacji podatkowej pojazdu będzie dokonywać finansujący; finansujący jednocześnie nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie przepisów wskazanych w art. 17b ust. 2 updop - powyższa kwalifikacja umowy leasingu oznacza zgodnie z art. 17 ust. 1 (winno być: art. 17b ust. 1) updop, że wszystkie opłaty ponoszone przez leasi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »