Wydatki związane z dopłatami do kapitału w kosztach spółki

Pytanie podatnika: Czy wydatki ponoszone na obsługę prawną związaną z wniesieniem dopłat jak też kwoty zapłacone z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią dla spółki koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2011 r. (wpływ do tut. BKIP 30 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na obsługę prawną oraz zapłatę podatku od czynności cywilnoprawnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2011 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na obsługę prawną oraz zapłatę podatku od czynności cywilnoprawnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 15 sierpnia 2011 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę w sprawie wniesienia przez wspólnika dopłat zgodnie z art. 177 i następne Kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym Spółka poniosła koszty obsługi prawnej związanej z przygotowaniem wymaganych dokumentów (protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, pełnomocnictw, umów o potrąceniu wzajemnych zobowiązań i należności, itp.) jak też koszty podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych Dz. U. 10.101.649 j.t. z późn. zm.).

Wspólnik planuje w przyszłości ponosić dalsze dopłaty na zasadach wskazanych w art. 177 i następnych K.s.h., co spowoduje ponoszenie kolejnych kosztów związanych z obsługą prawną oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatki ponoszone na obsługę prawną związaną z wniesieniem dopłat jak też kwoty zapłacone z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych Dz. U. nr 10.101.649 j.t. z późn. zm.) stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 11.74.397 j.t. z późn. zm.)?

Zdaniem Spółki, opisane wydatki ponoszone w związku z otrzymanymi przez Spółkę kwotami dopłat stanowią koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 11.74. 397 j.t. z późn. zm.) - dalej ustawa PDOP.

Za takim stanowiskiem przemawia brzmienie powołanego art. 15 ust. 1 ustawy PDOP, zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. W myśl dominującego w orzecznictwie sądowym i literaturze poglądu, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zmierzającą do stworzenia, zabezpieczenia i zachowania źródła przychodów - tak np. w wyrokach NSA z 13 marca 1998 r. sygn. SA/Lu 230/97 (niepubl.) i z 12 września 1999 r., I SA/Wr 482/97 (niepubl.).

Podatnik wyjaśnia, że Spółka została zawiązana w roku 2010 r. w celu prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej. Środki uzyskiwane od wspólnika tytułem dopłat są Spółce niezbędne w celu prowadzenia i dalszego rozwoju tej działalności. Wszelkie koszty ponoszone przez Spółkę w związku z dopłatami bez wątpienia służą zachowaniu i zabezpieczeniu źródła przychodów. W związku z powyższym koszty te stanowią koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy PDOP.

Prawidłowość stanowiska podatnika potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 września 2008 r. (sygn. akt III SA/Wa 873/08), który dotyczy kosztów ponoszonych przez podatnika w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki (m.in. koszty doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty notarialne, opłaty sądowe),

W sprawie tej Sąd orzekł, „że będzie możliwe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów, wydatków poniesionych przez Skarżącą w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego. Podkreślić przy tym należy, że związek ten nie musi być bezpośredni. Tak w doktrynie, jak i w judykaturze przewiduje się także pośredni związek kosztów z prowadzoną przez podatnika dzia...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »