Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

14.07.2016

Wydatki spółek technicznych nie są kosztem podatkowym?

Pytanie podatnika: Czy PGK uprawniona jest do rozpoznania w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych kosztów/przychodów ponoszonych przez Spółki techniczne wchodzące w skład PGK?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 4 kwietnia 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 8 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy PGK uprawniona jest do rozpoznania w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych kosztów/przychodów ponoszonych przez Spółki techniczne wchodzące w skład PGK – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 8 kwietnia 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy PGK uprawniona jest do rozpoznania w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych kosztów/przychodów ponoszonych przez Spółki techniczne wchodzące w skład PGK.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:
Spółka (dalej również jako: „Spółka A”) oraz spółki od niej zależne zawarły Umowę o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej (dalej: „PGK”) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”). Zgodnie z tą umową:

 • PGK została utworzona na okres co najmniej trzech lat podatkowych,
 • rokiem podatkowym PGK jest rok kalendarzowy,
 • Spółka A została wyznaczona na spółkę reprezentującą PGK w zakresie obowiązków wynikających z updop oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.).

Podstawa opodatkowania PGK jest obliczana zgodnie z art. 7a updop, w związku z art. 7 ust. 1-3 updop.

W związku z rygorystycznymi, ustawowymi wymogami co do prawa funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej, w skład PGK wchodzą m.in. tzw. Spółki techniczne (dalej: „Spółki”), które zostały założone w celu zabezpieczenia istnienia PGK w sytuacji konieczności dokonania w przyszłości przekształceń własnościowych/kapitałowych (w zakresie podziału lub łączenia spółek PGK). Spółki te nie zatrudniają pracowników, nie posiadają żadnego majątku trwałego i ponoszą wyłącznie koszty związane z funkcjonowaniem zarejestrowanego podmiotu (w postaci wynagrodzenia powołanego członka zarządu oraz ZUS, kosztów nabycia usług księgowych, kosztów najmu pomieszczenia, kosztów utrzymania rachunku bankowego, kosztów badania sprawozdania finansowego). Koszty te finansowane są ze środków pieniężnych wpłaconych przez udziałowca na poczet kapitału zakładowego. Ponadto, przewiduje się, że w przyszłości Spółki te mogą uzyskać przychody w postaci odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dochody/straty Spółki nie będą objęte dyspozycją art. 7 ust. 3 ustawy o CIT. Jednocześnie, koszty ponoszone przez Spółkę, nie są wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
Czy PGK uprawniona jest do rozpoznania w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, kosztów/przychodów ponoszonych/uzyskiwanych przez Spółki?

Zdaniem Wnioskodawcy, PGK jest uprawniona do rozpoznania w podstawie opodatkowania CIT kosztów i przychodów ponoszonych/uzyskiwanych przez Spółki.

Zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy o CIT, w podatkowych grupach kapitałowych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym, obliczanym zgodnie z art. 19, jest osiągnięty w roku podatkowym dochód stanowiący nadwyżkę sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumą ich strat. Jeżeli za rok podatkowy suma strat przekracza sumę dochodów spółek, różnica stanowi stratę podatkowej grupy kapitałowej. Dochody i straty spółek oblicza się zgodnie z art. 7 ust. 1–3.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy o CIT:

 • przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód;
 • dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

W związku z powyższym, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w świetle ww. przepisów, jak również wobec faktu, że koszty i przychody ponoszone przez Spółki (X, Y, Z) spełniają definicje kosztów i przychodów podatkowych, o których mowa w art. 15 ust. 1 i a...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »