Wydatki pracownika w podróży służbowej. Kiedy firma odliczy VAT

Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawionych przez kontrahentów dokumentujących nabycie towarów i usług przez pracowników w imieniu spółki. Jednakże działania spółki polegające na ewidencjonowaniu faktur dokumentujących nabycie towarów lub usług, wskazując w ewidencji zakupu VAT i pliku JPK z deklaracją dane pracownika jako kontrahenta (dostawcy) będą działaniami nieprawidłowymi. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

We wniosku o interpretację spółka wskazała, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zdarzają się sytuacje, w których pracownicy nabywają w jej imieniu towary lub usługi wykorzystywane przez spółkę na potrzeby realizacji czynności opodatkowanych. Dotyczy to m.in. wydatków ponoszonych przez pracowników w podróżach służbowych (np. zakup paliwa do samochodu służbowego). Takie nabycia są każdorazowo dokumentowane wystawioną przez sprzedawcę lub usługodawcę fakturą, w treści której jako odbiorca (nabywca) świadczenia wskazana jest spółka.

Według obecnych założeń, spółka zamierza ewidencjonować te faktury prezentując dane pracownika jako kontrahenta (dostawcy). Innymi słowy, w pliku JPK z deklaracją jako kontrahent wskazany zostanie konkretny pracownik spółki (który dostarczył jej ww. faktury źródłowe i z którym nastąpi rozliczenie).

Spółka chciała wiedzieć, czy będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia w związku z nabyciem ww. towarów lub usług. Jej zdaniem, przysługuje jej prawo do odliczenia od zakupów dokonywanych przez pracowników, które są obiektywnie związane z wykonywanymi przez spółkę czynnościami opodatkowanymi. Faktura dokumentująca ten zakup jest bowiem prawidłowo wystawiona (znajdują się na niej dane spółki jako nabywcy świadczenia), a koszty poniesione przez pracowników w związku z dokonanym przez nich zakupem są im finalnie zwracane.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze stanowiskiem spółki. W wydanej interpretacji organ wskazał:

Podatnicy podatku od towarów i usług są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Ewidencja powinna zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym dane dotyczące kontrahentów (m.in. imię nazwisko lub nazwę dostawcy lub usługodawcy, numer, za pomocą, którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej) oraz dowody zakupów.

W takim wypadku w prowadzonej ewidencji podatnik ujmuje dowody zakupu i wskazuje dane pozwalające na zidentyfikowanie kontrahenta w tym jego numer, pod którym jest zidentyfikowany dla potrzeb podatku VAT.

Podstawę do dokonania odliczenia podatku naliczonego może stanowić wyłącznie faktura odzwierciedlająca faktyczne zdarzenie gospodarcze w aspekcie podmiotowym, przedmiotowym oraz ilościowym. Zatem faktura musi potwierdzać, że ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »