Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

05.08.2015

Wydatki na zakup części zamiennych do magazynu w kosztach podatkowych

Pytanie podatnika: Czy wydatki związane z zakupem części zamiennych do magazynu, mogą być przez Spółkę zaliczone do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych z chwilą zaksięgowania ich jako koszty dla potrzeb rachunkowych, czyli w opisanym stanie faktycznym na zakończenie każdego okresu rozliczeniowego (miesiąca)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 maja 2015 r. (data wpływu 25 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem części zamiennych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem części zamiennych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) jest spółką wchodzącą w skład międzynarodowej Grupy X, oferującą kompleksowe rozwiązania i usługi związane z budową stacjonarnych i mobilnych sieci telekomunikacyjnych. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca dostarcza towary i usługi dla branży telekomunikacyjnej, oferując pełną gamę technologii dla infrastruktury sieci mobilnych, stacjonarnych i konwergentnych, jak również profesjonalne usługi w tym zakresie.

W ramach prowadzonej działalności, na podstawie umów zawieranych z kontrahentami, Spółka dostarcza urządzenia telekomunikacyjne oraz dokonuje napraw gwarancyjnych dostarczanych przez nią urządzeń, a także świadczy usługi serwisowe tych urządzeń. W celu zapewnienia sprawnego i zgodnego z zawartymi umowami wykonywania wspomnianych czynności związanych z naprawą gwarancyjną i serwisowaniem urządzeń telekomunikacyjnych, Spółka prowadzi magazyn części zamiennych. Spółka nabywa do magazynu części zamienne, które służą jedynie wykonywaniu zobowiązań umownych Spółki z tytułu napraw gwarancyjnych oraz usług serwisowych. Części zamienne używane są przez Spółkę jedynie na wypadek zaistnienia awarii lub konieczności naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów urządzeń telekomunikacyjnych u kontrahentów Spółki. W żadnym wypadku wydanie części zamiennych z magazynu nie stanowi odrębnej dostawy towarów fakturowanej na kontrahentów.

Części zamienne znajdujące się w magazynie są wykorzystywane do wykonywania następujących czynności:

  1. Napraw gwarancyjnych wykonywanych w trakcie standardowego okresu gwarancyjnego, który przewidziany jest w zawartych przez Spółkę umowach. Koszt świadczenia napraw gwarancyjnych wliczony jest w cenę pierwotnej dostawy urządzeń telekomunikacyjnych.
  2. Napraw gwarancyjnych wykonywanych na podstawie umowy rozszerzonej gwarancji (extended warranty). Za dodatkowym zryczałtowanym wynagrodzeniem, kontrahenci nabywający urządzania telekomunikacyjne mają możliwość przedłużenia okresu gwarancji.
  3. Napraw świadczonych na podstawie umowy usług serwisowych dotyczących stałej „opieki technicznej” nad urządzeniami oferowanymi przez Spółkę. Z tytułu takich umów Spółka otrzymuje osobne zryczałtowane wynagrodzenie.

Należy podkreślić, że wynagrodzenie, które Spółka otrzymuje z tytułu wykonywania czynności napraw gwarancyjnych (czy to zawarte w cenie pierwotnej sprzedaży czy to otrzymywane z tytułu umowy rozszerzonej gwarancji) oraz usług serwisowania jest stałe/zryczałtowane. Oznacza to, że jest ono płacone przez kontrahenta niezależnie od faktycznego skorzystania z naprawy (w danym okresie i w ogóle) oraz zakresu napraw (w tym faktycznego wykorzystania części zamiennych).

Zdarza się, że Spółka zawiera umowy usług serwisowych, w których znajdują się postanowienia o gwarantowanym czasie usunięcia awarii (np. w ciągu 48 godzin od zgłoszenia usterki przez kontrahenta). Szybkie rozwiązywanie problemów po stronie kontrahentów jest również warunkiem utrzymania pozycji rynkowej Spółki. Aby wywiązać się z tych zobowiązań, Spółka musi utrzymywać pewien poziom zapasu części zamiennych w magazynie.

Ponadto, w przypadku gdy wadliwa część urządzenia telekomunikacyjnego, zastąpiona częścią zamienną z magazynu, nadaje się do naprawy, Spółka wysyła ją do podmiotu zajmującego się naprawami uszkodzonych elementów. Po naprawie, części wracają do magazynu i mogą zostać ponownie wykorzystane do realizacji przez Spółkę napraw gwarancyjnych oraz usług serwisowych. Nie jest możliwe określenie czy i kiedy oraz na jak długo dana część zamienna opuści magazyn. Ze względu na ich ilość i różne pochodzenie (części fabrycznie nowe oraz części po naprawie), utrudnione jest również monitorowanie zapasów części znajdujących się w magazynie oraz kontrola przejęć oraz wydań części zamiennych w związku z naprawami gwarancyjnymi i usługami serwisu.

Ze względu na ciągły przepływ części zamiennych przez magazyn oraz różnorodny charakter części zamiennych znajdujących się w magazynie (części fabrycznie nowe zakupione przez Spółkę, części, które przeszły naprawę i mogą zostać ponownie użyte do świadczenia napraw gwarancyjnych lub usług serwisowych), nie jest także możliwe bezpośrednie przyporządkowanie wydatków na nabycie części zamiennych do konkretnych przychodów z tytułu konkretnych umów dostawy urządzeń, rozszerzonej gwarancji czy serwisowania, czy też konkretnych przychodów wynikających z wystawionych faktur (ponieważ zużycie części zamiennych nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość osiąganego wynagrodzenia z uwagi na to, że ma ono zawsze charakter ryczałtowy).

W sytuacji Spółki, nie ma również możliwości wiarygodnego ustalenia, czy wydatek na zakup części zamiennych dotyczy jednego czy większej liczby lat podatkowych, a zatem niemożliwe jest rozliczenie proporcjonalne do długości okresu, którego wydatki dotyczą. Okres rzeczywistego użytkowania tych materiałów nie jest jednolity i zależy od indywidualnych okoliczności, których nie można przewidzieć (np. tego czy po awarii dana cześć da się naprawić).

W związku z powyższym, z uwagi na niemożność monitorowania poszczególnych przyjęć i pobrań z magazynu, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 330 ze zm., dalej jako „ustawa o rachunkowości”), Spółka przyjęła, iż dla celów bilansowych, wszystkie zakupy części zamiennych dokonane przez Spółkę w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu), będą zaliczane do kosztów rachunkowych z końcem tego okresu rozliczeniowego tj. z końcem każdego miesiąca. W efekcie, w momencie pobrania z magazynu, wydatki poniesione na nabycie części zamiennych nie są zaliczane przez Spółkę do kosztów dla celów rachunkowych. Jak Spółka wskazała powyżej, takie zaliczenie wydatków na nabycie części zamiennych do kosztów rachunkowych następuje bowiem z końcem każdego miesiąca i obejmuje wszystkie zakupy części zamiennych dokonane w danym miesiącu, niezależnie od tego, czy dane części zostały już z magazynu pobrane czy też nie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wydatki związane z zakupem ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »