Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

21.10.2014

Wydatki na zagospodarowanie terenu wokół firmy jako koszt podatkowy

Pytanie podatnika: Czy wydatki na zagospodarowanie terenów zielonych wokół powstającego budynku administracyjnego powinny być kosztem uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne od budynku administracyjnego, do którego wartości początkowej winno się je zaliczyć, czy też winny to być koszty uzyskania przychodu zaliczane do kosztów podatkowych w dacie ich poniesienia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2014 r. (data wpływu 2 czerwca 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 września 2014 r. (data wpływu 4 września 2014 r.) oraz pismem z dnia 12 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zagospodarowanie terenów zielonych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zagospodarowanie terenów zielonych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), pismem z dnia 26 sierpnia 2014 r. nr IPTPB3/423-193/14-2/GG (doręczonym w dniu 28 sierpnia 2014 r.) oraz z pismem z dnia 9 września 2014 r. nr IPTPB3/423-193/14-4/GG (doręczonym w dniu 11 września 2014 r.) wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwania, dnia 4 września 2014 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 3 września 2014 r.) oraz w dniu 15 września 2014 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 12 września 2014 r.)

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

... Sp. z o.o. zwana dalej Spółką, buduje aktualnie nowy budynek administracyjny wraz z pracami na tym budynku trwają prace związane z terenami obok tego budynku. Chodzi konkretnie o zagospodarowanie terenów zielonych wokół tego budynku. W ramach tych prac powstają nowe trawniki (czyli ma także miejsce dowóz ziemi), są dokonywane nasadzenia roślin, krzewów itd. Nasadzenia roślinne będą zwyczajne, tzn. powszechnie spotykane. Koszty tych prac będą dość wysokie.

W piśmie z dnia 3 września 2014 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Spółka wskazała, że podstawowy przedmiot działalności Spółki to produkcja paszy dla zwierząt gospodarskich.

Prace polegające na zagospodarowaniu terenów zielonych realizowane są na gruncie należącym do Spółki. Te prace to: czyszczenie terenu z gruzów i śmieci wraz z wywozem, demontaż betonowych płyt drogowych, system nawadniający terenów zielonych, usunięcie pni po wyciętych starych drzewach, nasadzenia drzew i krzewów wokół nowego budynku. Budynek jest w trakcie budowy i ta inwestycja na dzień złożenia wniosku nie została zakończona. Prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku także jeszcze trwają. Ponieważ budynek nie został jeszcze zakończony, to nie został jeszcze wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Spółka nie zalicza tych wydatków do wartości początkowej tworzonego budynku.

Suma wydatków na zagospodarowanie terenów zielonych przekracza 3.500 zł. Spółka twierdzi, że istnieje między rzeczonymi wydatkami, a możliwością uzyskania przychodu związek przyczynowo-skutkowy pośredni, co pozwala takie koszty zaliczyć do kosztów podatkowych.

Koszty poniesione przez Spółkę na urządzenie i utrzymywanie terenów zielonych są kosztem uzyskania przychodów. Spółka jako właściciel posesji zobowiązana jest do dbania o teren, który jest w Jej posiadaniu (w tym wypadku jest to teren wokół jednego z jej budynków). Dlatego ww. wydatki nie są działaniami skierowanymi na kreowanie wizerunku firmy poprzez okazałość i wystawność - mimo że bez wątpienia na wizerunek ten wpływają - lecz przede wszystkim mają na celu zapewnienie terenowi normalnego (estetycznego) wyglądu. Wydatków takich nie można zatem zakwalifikować jako kosztów reprezentacji, nawet jeśli efektem ww. działań będzie upiększenie firmy. A zatem wydatki poniesione na urządzenie terenów zielonych należących do Spółki stanowią koszty uzyskania przychodów bieżącej działalności Spółki, a ponieważ ich związek z uzyskanym przychodem ma charakter pośredni - stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia (zaksięgowania). Wydatki na utrzymanie i zagospodarowanie terenów wokół firmy mają ponadto na celu zachęcenie do odwiedzenia firmy i dokonania zakupów. A zatem są to koszty poniesione w celu uzyskania przychodu i nie powinny być traktowane jako koszty reprezentacji. Urządzenie terenów zielonych na nieruchomości będącej własnością firmy nie zostało wymienione w zamkniętym katalogu wydatków, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

W aspekcie powyższego przyjąć należy, że omawiane wydatki mają pośredni związek z przychodem i stanowią koszty uzyskania przychodów bieżącej działalności Spółki.

Poza powyższym można tylko dodać, że takie wydatki spowodują to, że pracownicy Spółki też będą się lepiej czuli na terenie Spółki (lepiej się pracuje na schludnym terenie, a nie na nieuporządkowanym terenie) normalnie i schludnie wyglądającym terenie, to spowoduje ich lepsze samopoczucie, a przez to wpłynie na ich jakość ich pracy. To wszystko powoduje, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy między tymi wydatkami a możliwością uzyskiwania przychodów przez Spółkę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wydatki na zagospodarowanie terenów zielonych wokół powstającego budynku administracyjnego powinny być kosztem uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne od budynku administracyjnego, do którego wartości początkowej winno się je zaliczyć, czy też winny to być koszty uzyskania przychodu zaliczane do kosztów podatkowych w dacie ich poniesienia?

Zdaniem Wnioskodawcy (po uzupełnieniu), wydatki na zagospodarowanie terenów zielonych wokół powstającego budynku administracyjnego winny być zaliczone do kosztów podatkowych w dacie ich poniesienia, a nie przez odpisy amortyzacyjne.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania.

Innymi słowy oznacza to, że dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy. W oparciu o kryterium stopnia tego powiązania ustawodawca wyróżnia koszty podatkowe bezpośrednio związane z przychodami: inne niż bezpośrednio z nimi związane, których nie można wprost przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako zmierzające do ich osiągnięcia (tzw. koszty pośrednie).

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowić mogą koszty uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo -skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.

W przedmiotowej sprawie należy więc w pierwszej kolejności stwierdzić, czy wydatki poniesione przez Spółkę związane z zagospodarowaniem terenu wokół powstającego budynku administracyjnego należy zaliczyć do wartości początkowej tego środka trwałego - a tego rodzaju wydatków ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »