Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

27.01.2017

Wydatki na wynajem mieszkania i użyczony samochód w kosztach działalności

Pytanie podatnika: Czy rachunek za najem lokalu stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu? Czy zbiorczy rachunek, wystawiony na koniec roku, za rzeczywiste zużycie mediów będzie stanowił dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu? Czy rozliczenie kosztów podróży służbowej stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu? Czy rozliczenie wykorzystania samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 18 listopada 2016 r. (data wpływu 18 listopada 2016 r.), uzupełnionym w dniu 28 grudnia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • zasad rozliczania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego (stan faktyczny) - jest prawidłowe,
 • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zbiorczego rachunku za rzeczywiste zużycie mediów (zdarzenie przyszłe) - jest prawidłowe,
 • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej diet z tytułu podróży służbowych (stan faktyczny) - jest prawidłowe,
 • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wskazanych we wniosku wydatków dotyczących eksploatacji samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych (stan faktyczny) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • zasad rozliczania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego (stan faktyczny),
 • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zbiorczego rachunku za rzeczywiste zużycie mediów (zdarzenie przyszłe),
 • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej diet z tytułu podróży służbowych (stan faktyczny),
 • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wskazanych we wniosku wydatków dotyczących eksploatacji samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji Środków trwałych (stan faktyczny).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od dnia 1 lipca 2016 roku. Jest podatnikiem podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Opłaca podatek liniowy. Prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. W ramach przeważającej działalności gospodarczej świadczy usługi wydawnicze w zakresie pozostałego oprogramowania (5829.Z). Wnioskodawca jest na stale zameldowany w domu rodzinnym położonym w A. Dom rodzinny stanowi własność rodziców Wnioskodawcy. Pod tym samym adresem, w lokalu użyczonym przez rodziców, znajduje się siedziba firmy. Dnia 1 lipca 2016 roku Wnioskodawca podpisał umowę o współpracy gospodarczej z firmą posiadającą swoją siedzibę w B. Umowa została podpisana na czas nieokreślony. Przedmiotem umowy są usługi z zakresu prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności. Wnioskodawca świadczy usługi w biurze kontrahenta, w wymiarze 8-10 godzin dziennie, we wszystkie dni robocze tygodnia. Usługa bywa świadczona również w soboty i niedziele.

 1. Duża odległość wyklucza codzienne dojazdy, w związku z tym Wnioskodawca zawarł umowę najmu lokalu mieszkalnego w B. Umowa najmu lokalu jest potwierdzana rachunkiem wystawianym za każdy miesiąc. Rachunek miesięczny zawiera wyodrębnioną pozycje określającą wysokość miesięcznej zaliczki za zużycie mediów. Ogólna suma należności, pomniejszona o zaliczkę za media, jest ujmowana w kolumnie 13 KPiR, tym samym stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów.
 2. Na koniec roku najemca wystawi zbiorczy rachunek za rzeczywiste zużycie mediów. Należność za zużycie mediów Wnioskodawca ujmie w pozycji 13 KPIR jako koszt uzyskania przychodów.
 3. Koszty dojazdów oraz wyższe koszty wyżywienia wynikające z realizacji usług w B Wnioskodawca ujmuje w dowodzie wewnętrznym: rozliczenie kosztów podróży służbowej. Wnioskodawca, nie częściej niż raz na dziesięć dni (w praktyce nie częściej niż raz na dwa tygodnie) odbywa podróż z B do A i z powrotem do B. Koszty przejazdów realizowanych samochodem osobowym są ewidencjonowane i rozliczane dowodem wewnętrznym: ewidencja przebiegu samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych. Przejazdy realizowane innymi środkami lokomocji są ujmowane w dowodzie wewnętrznym: rozliczenie podróży służbowej. W dokumencie rozliczenie podróży służbowej Wnioskodawca rozlicza diety. Przy naliczaniu diet Wnioskodawca pomija dni, które nie są związane ze świadczeniem usługi lub dojazdem związanym z usługą (Wnioskodawca pomija dni urlopów, zwolnień lekarskich itp.). Rozliczenie podróży służbowej jest ujmowane w kolumnie 13 KPiR i stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu.
 4. Wnioskodawca, dla potrzeb działalności gospodarczej wykorzystuje samochód osobowy niewprowadzony do ewidencji środków trwałych. Samochód osobowy stanowi własność matki Wnioskodawcy i jest używany na mocy umowy użyczenia. Wnioskodawca prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu oraz wystawia dowód wewnętrzny, w którym ujmuje wszystkie przejechane kilometry na potrzeby działalności gospodarczej. Kilometry są przeliczane w oparciu o aktualną stawkę. Wyliczona w ten sposób kwota jest zestawiana z sumą faktur za zakupione paliwo. W kolumnie 13 PKiR Wnioskodawca ujmuje kwotę brutto (VAT nie podlega odliczeniu) uzyskaną z sumy faktur zakupowych za zakup paliwa w wysokości nie większej niż kwota wyliczona z ewidencji przebiegu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy rachunek za najem lokalu stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu?
 2. Czy zbiorczy rachunek, wystawiony na koniec roku, za rzeczywiste zużycie mediów będzie stanowił dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu?
 3. Czy rozliczenie kosztów podróży służbowej stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu?
 4. Czy rozliczenie wykorzystania samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu?

Zdaniem Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 1, tak; stanowisko Wnioskodawcy jest zbieżne z interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Lodzi w dniu 4 marca 2016 roku IPTPB1/4511-830/15-4/RK, w podobnej sprawie.

Zdaniem Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 2, tak; analogicznie do punktu 1.

Zdaniem Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 3, tak; stanowisko Wnioskodawcy jest zbieżne z orzeczeniem WSA w Szczecinie z 7 października 2009 r., sygn. akt I SA/Sz 430/09 wydanym w podobnej sprawie.

Zdaniem Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 4, tak; w oparciu o pismo Ministra F...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »