Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

09.07.2014

Wydatki na szkolenia dla kontrahentów jako koszt firmy

Z uzasadnienia: Inaczej niż w odniesieniu do pracowników odpada możliwość uznania wydatków innej firmy na motywowanie przedsiębiorcy do lepszego prowadzenia działalności gospodarczej jako kosztu tejże firmy. Stanowiło by to bowiem zaprzeczenie istoty działalności gospodarczej. Jeżeli bowiem pracownik pracuje bo tak wynika z umowy o pracę, to przedsiębiorca podejmuje działalność z uwagi na swoją wolę prowadzenia takiej działalności. Zależy to tylko i wyłącznie od niego. To on sam motywuje się do osiągania jak najlepszych wyników. Nie można zatem tłumaczyć konieczności organizowania imprez integracyjno-rozrywkowych dla przedsiębiorców koniecznością motywowania ich do lepszego prowadzenia działalności gospodarczej przynoszącej im, a w konsekwencji i ich kontrahentom większych zysków.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S. NSA Maria Serafin-Kosowska Sędziowie WSA Jarosław Szaro /spr./ WSA Kazimierz Włoch Protokolant sekr. sąd. Eliza Kaplita-Wójcik po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 24 czerwca 2014 r. sprawy ze skargi "A" spółka z o.o. z siedzibą w R. na indywidualną interpretację Ministra Finansów z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych - oddala skargę.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej, działając w imieniu Ministra Finansów wydał w dniu [...] grudnia 2013 r. interpretację indywidualną o nr [...], która dotyczyła możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją szkolenia składającego się z części merytorycznej i integracyjno-rozrywkowej, w której uczestniczą pracownicy Spółki i handlowcy.

We wniosku [...] sp. z o.o. (dalej określana w skrócie jako Spółka lub Skarżąca), przedstawiła następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka organizuje szkolenia, które składają się z części merytorycznej i integracyjno-rozrywkowej. Uczestnikami szkolenia są pracownicy oraz handlowcy. Zasadniczym celem przedmiotowych szkoleń jest podnoszenie kwalifikacji pracowników Spółki, a także zwiększenie poziomu integracji i motywacji pracowników oraz podnoszenie efektywności pracy zespołów, a przez to wzrost przychodów osiąganych przez Spółkę. W związku z organizowanymi szkoleniami Spółka ponosi wydatki związane z wynajmem pomieszczeń, transportem, zakwaterowaniem, wyżywieniem, przygotowaniem materiałów szkoleniowych i częścią integracyjno-rozrywkową. Spółka w ramach prowadzonej działalności w zakresie sprzedaży obuwia sportowego współpracuje z przedstawicielami handlowymi, którzy zajmują się pozyskiwaniem i obsługą klientów na rzecz Spółki. Handlowcy nie są pracownikami lecz niezależnymi przedstawicielami handlowymi Spółki, którzy działają w ramach rozwiniętej sieci sprzedaży w całej Polsce i co do zasady reprezentują wyłącznie ofertę Spółki. W konsekwencji, w strukturze Spółki przedstawiciele handlowi zajmują kluczową pozycję jeśli chodzi o zdobywanie i obsługę klientów oraz sprzedaż produktów, a tym samym generowanie przychodu. W celu zapewnienia bieżącego przepływu informacji oraz odpowiednich relacji pomiędzy handlowcami i pracownikami, Spółka organizuje szkolenia, służące przekazywaniu informacji na temat celów do osiągnięcia, technik sprzedaży, aktualnej oferty produktów, a także podsumowaniu wyników z poprzednich okresów. W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatki związane z organizacją szkolenia o charakterze szkoleniowo-integracyjnym, w którym uczestniczą pracownicy i handlowcy Spółki stanowią w całości koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

Zdaniem Spółki, powyżej opisane wydatki stanowią w całości koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 updop, bowiem istnieje związek przyczynowo -skutkowy pomiędzy kosztem organizacji takich spotkań a korzyścią w postaci bardziej wyedukowanej, zgranej i lepiej zmotywowanej załogi. Dodatkowo, ponoszenie wydatków na organizację szkoleń z elementami integracyjnymi, stanowi inwestycję Spółki w rozwój zasobów ludzkich i prowadzi do uzyskania spodziewanego efektu w postaci wzrostu efektywności pracy pracowników, a w konsekwencji wzrostu przychodów Spółki. Ponadto, w art. 16 ust. 1 updop, zawierającym tzw. katalog kosztów, których nie można uznać za koszty uzyskania przychodów, ustawodawca nie wymienił wydatków na szkolenie, motywację i integrację pracowników. W związku z powyższym, jedynym warunkiem uznania ww. wydatków za koszt uzyskania przychodów powinien być związek przyczynowo - skutkowy.

W ocenie Spółki analizowanych wydatków nie należy kwalifikować jako kosztów na reprezentację z art. 16 ust. 1 pkt 28 updop, której cechą charakterystyczną jest okazałość i wystawność. Przedmiotowe wydatki poniesione przez Spółkę przy organizacji szkoleń nie mają natomiast takiego charakteru. Istotne jest bowiem to, że szkolenia nie są skierowane do klientów spółki lecz do jej pracowników.

Dyrektor Izby Skarbowej w opisanej na wstępie interpretacji indywidualnej uznał, że prawidłowe jest stanowisko Spółki dotyczące części merytorycznej szkolenia, w której uczestniczą pracownicy Spółki i handlowcy oraz części integracyjno-rozrywkowej, w której uczestniczą pracownicy Spółki. Natomiast za nieprawidłowe uznał stanowisko w zakresie dotyczącym części integracyjno-rozrywkowej szkolenia, w której uczestniczą handlowcy.

Organ interpretujący nie miał wątpliwości, że wydatki dotyczące merytorycznej części szkolenia Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli bowiem wydatki poniesione zostały na zorganizowanie spotkania szkoleniowo-integracyjnego mającego na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników i handlowców, poprawę komunikacji interpersonalnej i motywacji do pracy, poprzez zintegrowanie pracowników i handlowców z firmą, budowanie zespołu, poprawę atmosfery pracy oraz ułożenie wzajemnych relacji między pracownikami a pracodawcą (ich efektem ma być poprawa efektywności pracy, skutkująca zwiększenie przychodów osiąganych przez podatnika), to wówczas spełniają one warunki, o których mowa w art. 15 ust. 1 updop i mogą zostać zakwalifikowane do kosztów podatkowych. Jeśli natomiast spotkanie nie służy takiemu celowi, a przebywanie pracowników i handlowców ze sobą lub konsumpcja, są celem samym w sobie, to w takim przypadku nie można uznać, że wydatki poniesione na organizację takiego spotkania mają związek z przychodem, wobec czego nie stanowią one kosztu uzyskania przychodów. Należy więc mieć na uwadze, że spotkania nie mogą mieć jedynie charakteru konsumpcyjnego czy rozrywkowego, a wydatki nie powinny wykraczać poza główny cel spotkania, jakim jest szkolenie i integracja.

Zdaniem, organu podatkowego, wydatki związane z organizacją części integracyjno-rozrywkowej dla handlowców nie mają związku z osiąganymi przychodami. Integrować można jedynie pracowników między sobą i ze Spółką w celu podnoszenia wydajności i efektywności pracy Natomiast...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »