Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Koszty uzyskania przychodów

23.01.2019

Wydatki na studia i siłownię w kosztach działalności

Pytanie: W związku z rozpoczętą działalnością gospodarczą jako dyplomowany technik masażysta Wnioskodawca świadczy mobilne usługi masażu leczniczego i relaksacyjnego z dojazdem do domu klienta. Przed założeniem działalności gospodarczej Wnioskodawca rozpoczął zaoczne jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia. Czy do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawca może zaliczyć: opłaty za studia oraz wydatki na materiały naukowe, a dodatkowo karnet na siłownię?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 listopada 2018 r. (data wpływu - 26 listopada 2018 r.) - uzupełnionym pismem z dnia 27 grudnia 2018 r. (data wpływu 28 grudnia 2018 r.) - o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów w części dotyczącej:

 • opłat za zaoczne jednolite studia magisterskie - jest prawidłowe,
 • wydatków na nabycie materiałów naukowych - jest prawidłowe,
 • wydatku na nabycie karnetu na siłownię - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2018 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 27 grudnia 2018 r. (data wpływu - 28 grudnia 2018 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W związku z rozpoczętą działalnością gospodarczą dnia 9 listopada 2018 r. jako dyplomowany technik masażysta Wnioskodawca świadczy mobilne usługi masażu leczniczego i relaksacyjnego z dojazdem do domu klienta (numer PKD 96.04.2 - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej). Przed założeniem działalności gospodarczej Wnioskodawca rozpoczął zaoczne jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia. Aby móc sprostać konkurencji Wnioskodawca musi stale poszerzać swoją wiedzę. Tematyka studiów jest ściśle związana z przedmiotem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i jest niezbędna do rozszerzenia usług o nowe uprawnienia i umiejętności. Program realizowanych studiów obejmuje m.in. przedmioty: fizjologia, kinezjologia, anatomia, fizjoterapia ogólna i kliniczna, fizjoterapia w medycynie sportowej, kinezyterapia, masaż leczniczy i odnowa biologiczna w sporcie.

W związku z kontynuowaniem nauki na ww. kierunku Wnioskodawca ponosi koszty typu: opłaty za czesne, wydatki na dojazd, zakup materiałów naukowych.

Oprócz kosztów związanych z podnoszeniem wiedzy Wnioskodawca ponosi dodatkowo inne koszty, tj. zakup materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia biurowego do prowadzenia spraw księgowych oraz reklamowych, paliwa, materiały eksploatacyjne do masażu, ubrania sportowe, karnet na siłownię i inne.

Wnioskodawca nawiązuje do interpretacji indywidualnej o numerze 528966/1.

Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji, studia i koszty z tym związane, tj. uzyskanie kwalifikacji fizjoterapeuty, służą uzyskaniu przychodu. Uprawnienia Wnioskodawcy jako technika masażysty ograniczają się do wykonywania masaży leczniczych i relaksacyjnych oraz ćwiczeń biernych. Jako fizjoterapeuta Wnioskodawca uzyskuje uprawnienia rozszerzające kompetencje m.in. o ćwiczenia czynne. Tym samym będzie on mógł pracować z pacjentami uczestnicząc w całym procesie ich usprawniania. Uzyska nowych klientów. Będzie mógł rozszerzyć ofertę.

Co do pozostałych kosztów wskazanych we wniosku Wnioskodawca podaje, że służą one zarówno zachowaniu jak i zabezpieczeniu źródła przychodów, poprzez zagwarantowanie ciągłości działalności firmy oraz zabezpieczenie i budowanie wizerunku firmy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy opłaty za zaoczne jednolite studia magisterskie licząc od dnia 25 listopada 2018 r. płacone w comiesięcznych ratach oraz pozostałe do zakończenia studiów Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia?
 2. Czy w związku z poszerzaniem wiedzy na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca może zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów również wydatki na materiały naukowe, zgodne z wymogiem programu studiów, wykorzystywane też w prowadzonej działalności gospodarczej?
 3. Czy do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawca może zaliczyć karnet na siłownię, by móc zachować odpowiednią kondycję fizyczną do prowadzenia mobilnej działalności, jak również ubrania sportowe, które cyklicznie należy wymieniać ze względu na zużycie.

Niniejsza interpretacja dotyczy kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów wydatków na opłaty za zaoczne jednolite studia magisterskie, wydatków na zakup materiałów naukowych, wydatku na nabycie karnetu na siłownię. W pozostałym zakresie zostanie wydane odrębne rozstrzygniecie.

Zdaniem Wnioskodawcy - ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku - wydatki na edukację w postaci studiów wyższych (czesne), które umożliwiają nabycie wiedzy i umiejętności koniecznych w prowadzeniu firmy, są kosztami uzyskania przychodów, gdyż przyczyniają się do osiągnięcia przychodów z tego źródła.

Kosztami uzyskania przychodów są także wydatki na literaturę fachową, prasę branżową, czy książki, ponoszone zgodnie z programem studiów, gdyż przyczyniają się do osiągnięcia przychodów z działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Odnośnie karnetów na siłownię, okazuje się, że podnoszenie sprawności własnej nie tylko zabezpiecza ciągłość wykonywanych usług, dzięki dobrej kondycji, ale też buduje pozytywny wizerunek firmy. Klienci ufają bardziej osobie, która dba o siebie. Są też bardziej skłonni do prozdrowotnych zmian. A szczęśliwy klient to taki, który poleca usługi Wnioskodawcy innym znajomym. Siłownia to również świetne miejsce na pozyskiwanie klientów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w zakresie kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów opłat za zaoczne jednolite studia magisterskie i wydatków na nabycie materiałów naukowych oraz nieprawidłowe w zakresie kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie karnetu na siłownię.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania.

Wyrażenie „w celu osiągnięcia przychodu” zawarte we wskazanym przepisie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza, że nie wszystkie wydatki ponoszone przez podatnika w związku z osiąganiem przychodów z tytułu działalności gospodarczej podlegają odliczeniu od podstawy opodatko...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »