Wydatki na odzież mogą być kosztem w firmie

Pytanie: Działalność firmy Wnioskodawcy to usługi związane z foliowaniem elementów samochodów, które wykonuje w miejscu wyznaczonym przez klienta, najczęściej w jego garażu. Praca Wnioskodawcy związana jest z dojazdem na miejsce w tym celu używa motoru i ma odpowiedni do tego strój. Wnioskodawca wykonał na nim na stałe reklamę jego firmy, strój służy mu jako reklama. Czy wydatek na zakup stroju na którym jest logo firmy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z poźn.zm.)) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 sierpnia 2019 r. (data wpływu 3 września 2019 r.) uzupełnione pismem z dnia 10 października 2019 r. (data nadania 7 października 2019 r, data wpływu 8 października 2019 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 16 września 2019 r. Nr 0114-KDIP3-2.4011.439.2019.1.AC (data nadania 16 września 2019 r., data odbioru 18 września 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku na zakup stroju tj. kurtki i spodni na których umieszczone zostało w sposób trwały logo firmy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 sierpnia 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 16 września 2019 r. (data nadania 16 września 2019 r., data doręczenia 18września 2019 r.). Nr 0114-KDIP3-2.4011.439.2019.1.AC tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych.

Pismem z dnia 24 września 2019 r. (data nadania 24 września 2019 r., data wpływu 01 października 2019 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Działalność firmy Wnioskodawcy to usługi związane z foliowaniem elementów samochodów tj. (foliowanie, przyciemnianie szyb, oklejanie folią samochodów, zmiana koloru lub reklama). Wnioskodawca usługi wykonuje w miejscu wyznaczonym przez klienta, najczęściej w jego garażu. Praca Wnioskodawcy związana jest z dojazdem na miejsce w tym celu używa motoru i ma odpowiedni do tego strój. Wnioskodawca wykonał na nim na stałe reklamę jego firmy, strój służy mu jako reklama.

Wnioskodawca na wezwanie organu z dnia 16 września 2019 r. Nr 0114-KDIP3-2.4011.439.2019.1.AC uzupełnił wniosek w zakresie wskazany w ww. wezwaniu, a mianowicie wskazał, że:

  • do kosztów uzyskania przychodów zaliczony został wydatek na strój na motor (wg. Faktury zakupu ….) składający się z kurtki, spodni, rękawic. Elementy stroju zostały użyte jako podstawa do naniesienia treści reklamy firmy w celu informacyjnym, co ma związek z przyszłymi przychodami,
  • ww. strój został zakupiony w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie faktury zakupu ………. z dnia ………. Działalność została rozpoczęta 01.03.2019 r.,
  • na dwóch elementach stroju wyhaftowano Logo firmy w tym wypadku: imię i nazwisko właściciela firmy, nr telefonu oraz” Foliowanie” (przedmiot prowadzonej działalności) czyli „ ……….., foliowanie, telefon nr………..
  • reklamę umieszczono w widocznych miejscach na obu rękawach kurtki oraz obu nogawkach spodni.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie

Czy wydatek na zakup stroju na którym jest logo firmy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Zdaniem Wnioskodawcy, strój na którym jest naniesiona reklama z Logo i kontaktem firmy jest ściśle związana z przyszłymi przychodami i wydatek ten został prawidłowo zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy.

W przypadku źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza należy przyjąć, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania.

Innymi słowy podstawową cechą kosztu podatkowego jest związek tego kosztu z przychodem (ewentualnie z zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów).

Istotne znaczenie ma również cel, w jakim został poniesiony.

Bliżej zasadę tę opisuje wyrok NSA z dnia 16.10.2012 r., sygn. akt II FSK 430/11, w którym stwierdzono: „zwrot...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »