Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

23.04.2014

Wydatki na fuzję a koszty uzyskania przychodu

Nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione wyłącznie na przejęcie spółki kapitałowej, którego konsekwencją jest podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Małgorzata Wolf- Kalamala, Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska- Nowacka, Sędzia WSA del. Tomasz Zborzyński (sprawozdawca), Protokolant Jarosław Lubryczyński, po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skarg kasacyjnych P.[...] S.A. z siedzibą w B. oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu działającego z upoważniania Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 12 października 2011 r. sygn. akt I SA/Łd 1097/11 w sprawie ze skargi P.[...] S.A. z siedzibą w B. (dawniej: P. [...] B. S.A. z siedzibą w R.) na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu działającego z upoważniania Ministra Finansów z dnia 26 lutego 2010 r. nr ILPB3/423-1119/09-2/GC w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych oddala skargi kasacyjne.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uwzględnił skargę Spółki Akcyjnej P. z siedzibą w B. i uchylił indywidualną interpretację Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych.

Stan sprawy Sąd przedstawił w sposób następujący:

We wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 2 grudnia 2009 r. skarżąca Spółka podała, że zamierza przeprowadzić konsolidację spółek wchodzących w skład Grupy P. i dokonać ich połączenia przez przejęcie, wskutek czego cały majątek spółek przejmowanych zostanie przeniesiony do spółki przejmującej, w zamian za przydzielone udziałowcom spółek przejmowanych udziały spółki przejmującej, powstałe wskutek podwyższenia jej kapitału zakładowego. Dla przygotowania i realizacji projektu skarżąca poniesie wydatki na doradztwo biznesowe, analizy finansowe, opłaty notarialne, skarbowe i sądowe, publikacje informacji o przejęciu oraz badanie planu przejęcia. Zadała pytanie, czy wydatki te może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, uznając, że może to uczynić.

Minister Finansów w indywidualnej interpretacji z dnia 26 lutego 2010 r. uznał stanowisko skarżącej za nieprawidłowe, wskazując, że skoro zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (obecnie: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: u.p.d.o.p.) do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, wydatki na powiększenie tego kapitału, jako nakierowane na osiągnięcie przysporzenia nie stanowiącego przychodu podatkowego, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów, o jakich mowa w art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.; wskazuje na to także art. 7 ust. 3 pkt 1 i pkt 3 u.p.d.o.p., stanowiąc, że przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się zarówno przychodów ze źródeł, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od tego podatku, jak i kosztów ich uzyskania.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skarżąca zarzuciła naruszenie art. 7 ust. 3, art. 12 ust. 4 pkt 4 oraz art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., podnosząc, że wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie konsolidacji spełniają przesłanki zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów, bowiem nie prowadzą do pozyskania nowych środków pieniężnych czy rzeczowych, ale mają doprowadzić do zwiększenia efektywności zarządzania, a więc są powiązane z działalnością gospodarczą, nastawioną na uzyskiwanie przychodów. Wspólnicy spółek przejmowanych stają się wspólnikami spółki przejmującej z dniem połączenia, ale bez obejmowania udziałów wykreowanych dla nich przez spółkę przejmującą. Ponadto podwyższenie kapitału zawsze służy prowadzonej działalności i ma związek z uzyskiwaniem przychodów, a niemożność zaliczenia w koszty wydatków na przejęcie spółek zależnych stawiałaby takich podatników w gorszej sytuacji w porównaniu do przejmujących spółki niezależne, którzy wydatki takie do kosztów mogliby zaliczyć.

Uzasadniając uwzględnienie skargi "na podstawie art. 146" ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) obecnie: Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej: P.p.s.a.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi powołując się na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2011 r. (II FPS 6/10) wskazał, że skarga ta jest zasadna tylko w odniesieniu do części wydatków wymienionych we wniosku o udzielenie interpretacji, a mianowicie takich, które nie są bezpośrednio powiązane z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki przejmującej i nie warunkują tego podwyższenia. Chodzi tu o koszty ogólne funkcjonowania spółki przejmującej, służące zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów, do których należy zaliczyć wydatki na doradztwo inwestycyjne, pomoc prawną, usługi audytorskie, pośrednictwo firmy inwestycyjnej, marketingowe, poligraficzne oraz związane z wycenami i tłumaczeniami. Natomiast pozostałe wymienione we wniosku wydatki, jako nakierowane na podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej, do kosztów uzyskania przychodów zaliczone być nie mogą.

Od powyższego wyroku skargi kasacyjne wywiodły obie strony.

Skarżąca Spółka wniosła o jego uchylenie w całości i przekazanie sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi do ponownego rozpoznania oraz o zasądzenie kosztów postępowania.

Zarzuciła naruszenie prawa materialnego, a to:

1. art. 12 ust. 4 pkt 4 w związku z art. 7 ust. 2 u.p.d.o.p. przez błędną wykładnię pierwszego z nich, a następnie zastosowanie, mimo, że nie powinny zostać zastosowane;

2. art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. przez jego zastosowanie tylko do niektórych wydatków uję...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »