Wydatki na adaptację wynajętego lokalu w kosztach firmy

Decydujące znaczenie dla zaliczenia określonego wydatku do wydatków stanowiących koszt wytworzenia środka trwałego (inwestycji w obcym środku trwałym) ma możliwość powiązania danego wydatku z konkretnym przedsięwzięciem inwestycyjnym. Wszelkie wydatki pozostające w związku z wytworzeniem środka trwałego (inwestycji w obcym środku trwałym) mają wpływ na jego koszt wytworzenia. Koszt ten zarazem stanowi o wartości początkowej, od której dokonuje się następnie odpisów amortyzacyjnych.

We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że przygotowuje się do rozpoczęcia prowadzenia przychodni medycznej i w tym celu wynajął lokal w stanie deweloperskim, który wymaga poczynienia nakładów na jego adaptację. W momencie wynajęcia lokal nie nadaje się do prowadzenia zamierzonej działalności, dlatego przy zawarciu umowy najmu spółka zobowiązała się do dostarczenia wynajmującemu planów architektonicznych, z których wynikać będzie, w jaki sposób lokal ma zostać wykończony. Z kolei, wynajmujący swoimi środkami i nakładami wykona stosowne prace wykończeniowe.

Wobec powyższego, spółka poniosła wydatki na plany architektoniczne, projektowe i inne usługi, na podstawie których wynajmujący wykona stosowne prace budowlano-remontowe ponosząc ich koszty. Istnieje możliwość, że spółka będzie musiała zamówić jeszcze inne projekty architektoniczne dotyczące wykończenia przedmiotowego lokalu. Wartość obecnych projektów oraz tych, które spółka być może zamówi przyszłości przekroczy wartość 10 000 zł.

Spółka chciała wiedzieć, czy wartość projektów i usług dotyczących wynajętego lokalu, w którym zamierza prowadzić działalność gospodarczą może zostać uznana za koszty w momencie ich poniesienia, czy też wydatki te stanowią inwestycje w obcy środek trwały polegający amortyzacji. Zdaniem spółki, wydatki te nie stanowią inwestycji w obcym środku trwałym, ale stanowią koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko spółki za prawidłowe:

Jak stanowi bowiem art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT), kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidują także możliwość amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 16a ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT amortyzacji podlegają również - z zastrzeżeniem art. 16c - niezależnie od przewidywanego okresu używania przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych - zwane dalej „inwestycjami w obcych środkach trwałych”.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje wprost, co należy rozumieć przez inwestycje w obcych środkach trwałych. Definiuje natomiast pojęcie „inwestycji”.

Zgodnie bowiem z art. 4a pkt 1 ustawy o CIT, inwestycje to środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Środki trwałe w budowie to - w myśl art. 3 ust. ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »