Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

21.01.2015

Wycofanie samochodu ze spółki na cele prywatne wspólników a VAT

Pytanie podatnika: Czy wycofanie samochodu osobowego ze spółki cywilnej (czynny podatnik VAT) na cele osobiste wspólników (będących małżonkami) w sytuacji, gdy spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia (częściowo lub w całości) podatku VAT należnego o VAT naliczony w związku z zakupem, gdyż prawo to przysługiwało wcześniej wspólnikowi (który wniósł całe swoje przedsiębiorstwo do spółki wraz z tym samochodem), będzie traktowane jako dostawa towarów i podlega opodatkowaniu na podstawie artykułu 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 1 września 2014 r. (data wpływu 18 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wycofania samochodu osobowego z działalności gospodarczej spółki cywilnej na cele osobiste wspólników - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wycofania samochodu osobowego z działalności gospodarczej spółki cywilnej na cele osobiste wspólników.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Została założona 1 marca 2009 roku na podstawie umowy spółki poprzez wniesienie do spółki przedsiębiorstw wspólników. Wspólnicy są małżonkami ze wspólnotą majątkową. Jednym z składników wnoszonego do spółki przedsiębiorstwa jednego ze wspólników był samochód osobowy Skoda Fabia II. Samochód ten został nabyty w czerwcu 2008 roku w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa / jednoosobowej działalności gospodarczej EB. W związku z nabyciem tegoż samochodu, przysługiwało częściowe odliczenie podatku VAT od zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (podatnik VAT czynny).

Po wniesieniu samochodu w ramach przedsiębiorstwa do spółki był on wykorzystywany do celów związanych z działalnością gospodarczą w formie spółki cywilnej. Samochód był wprowadzony do ewidencji środków trwałych i był amortyzowany. Amortyzacja została zakończona w maju 2013 roku.

W dniu 11 sierpnia 2014 roku samochód został wycofany z działalności gospodarczej (w formie spółki cywilnej) i przekazany na cele osobiste / prywatne wspólników.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wycofanie samochodu osobowego ze spółki cywilnej (czynny podatnik VAT) na cele osobiste wspólników (będących małżonkami) w sytuacji, gdy spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia (częściowo lub w całości) podatku VAT należnego o VAT naliczony w związku z zakupem, gdyż prawo to przysługiwało wcześniej wspólnikowi (który wniósł całe swoje przedsiębiorstwo do spółki wraz z tym samochodem), będzie traktowane jako dostawa towarów i podlega opodatkowaniu na podstawie artykułu 7 ust. 2 Ustawy o podatku od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z faktem, że Spółce jako podatnikowi VAT czynnemu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych to przepis art. 7 ust 2 Ustawy o podatku od towarów i usług nie dotyczy przedstawionego przypadku.

Art. 7 ust.2 pkt 1 ustawy brzmi: Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: 1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, -jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Ww. przepis nie ma tu zastosowania gdyż:

  1. Spółka nie istniała w momencie nabycia środka trwałego.
  2. Ustawa nie definiuje co oznacza nabycie. Słownik języka polskiego definiuje nabycie jako „otrzymać coś na własność, płacąc za to”. W potocznym znaczeniu jest to również „Nabycie - uzyskanie własności lub innego prawa majątkowego w każdy prawem przewidziany sposób np. w drodze umowy, dziedziczenia, dawności”. W związku z powyższym nabycie nastąpiło w momencie wniesienia przedsiębiorstwa (którego częścią był samochód/środek trwały) do spółki cywilnej. Ponieważ wniesienie przedsiębiorstwa do spółki nie było opodatkowane podatkiem VAT, wówczas nie istniało również prawo do jego odliczenia.
  3. Przepis stanowi wyraźnie i jednoznacznie - to podatnik musiał posiadać „prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia”, a w tym przypadku podatnik (spółka N.) nie miał tego prawa.

Warto również zwrócić uwagę na niespójność ww. przepisu z innymi przepisami prawa (np. cywilnego) w odniesieniu do spółek nieposiadających osobowości prawnej. Spółka Cywilna jest de facto „związkiem” dwojga lub więcej przedsiębiorców wpisanych do rejestru ewidencji działalności gospodarczej. Innymi słowy spółka cywilna nie może i nie posiada żadnych aktywów, gdyż wszelkie towary, środki trwałe, prawa są współposiadane przez wspólników w odpowiedniej części zależnej do wysokości udziałów. Spółka cywilna może być jednocześnie podatnikiem VAT czynnym, któremu to podatnikowi przysługują prawa „do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia”. Ww. przepis stanowi, iż dany towar powinien „należeć” do przedsiębiorstwa podatnika co stoi w sprzeczności z możliwością nabywania praw majątkowych przez spółkę cywilną. Takie brzmienie artykułu 7 budzi duże wątpliwości co do możliwości zastosowania tego przepisu do spółek cywilnych w ogóle (i innych nieposiadających osobowości prawnej), niezależnie od intencji ustawodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w spr...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »