Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

20.08.2019

Wycieczka z ZFŚS nie jest przychodem pracownika

Pytanie: Wnioskodawca organizuje wycieczkę dla pracowników, dofinansowaną ze środków ZFŚS. Celem wyjazdu ma być integracja pracowników. Udział w wycieczce jest dobrowolny i dostępny dla wszystkich. Wysokość dofinansowania zależy od sytuacji materialnej danego pracownika. Znana będzie liczba osób biorących udział w wyjeździe i jego koszt ogólny. Koszt jednostkowy można będzie ustalić jako iloraz kosztu ogólnego i liczby uczestników. Czy ww. dofinansowanie wycieczki będzie dla pracowników przychodem?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2019 r. (data wpływu 24 maja 2019 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 lipca 2019 r. (data wpływu 30 lipca 2019 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z dofinansowaniem z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kosztów wycieczki dla pracowników - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 maja 2019 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z dofinansowaniem z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kosztów wycieczki dla pracowników.

Z uwagi na braki formalne wniosku, Organ podatkowy pismem z dnia 17 lipca 2019 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.333.2019.1.SJ (doręczonym w dniu 19 lipca 2019 r.) wezwał Wnioskodawcę na podstawie art. 13 § 2a, art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.) do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. W odpowiedzi na ww. wezwanie w dniu 30 lipca 2019 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 26 lipca 2019 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca organizuje wycieczkę do Chin dla pracowników, dofinansowaną ze środków ZFŚS. Celem wyjazdu ma być integracja pracowników. Udział w wycieczce jest dobrowolny i dostępny dla wszystkich. Wysokość dofinansowania zależy od sytuacji materialnej danego pracownika. Znana będzie liczba osób biorących udział w wyjeździe i jego koszt ogólny. Koszt jednostkowy można będzie ustalić jako iloraz kosztu ogólnego i liczby uczestników.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy dofinansowanie wycieczki ze środków ZFŚS będzie dla pracowników przychodem podlegającym opodatkowaniu, a tym samym czy płatnik - Uczelnia będzie zobowiązany obliczyć, pobrać i przekazać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na konto właściwego urzędu skarbowego?

Zdaniem Wnioskodawcy (po uzupełnieniu), art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (dalej: ustawa o pdof) stanowi, że przychodami, [...], są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Art. 11 ust. 2b ustawy o pdof stanowi, że jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika. Także przychody ze stosunku pracy określone w art. 12 ustawy o pdof, to nie tylko pieniądze, ale także wartość świadczeń w naturze, czy świadczeń nieodpłatnych otrzymanych od pracodawcy. Świadczeniami pracowniczymi są zatem nie tylko wynagrodzenia, czyli świadczenia wprost wynikające z zawartej umowy o pracę, ale również wszystkie inne przychody (świadczenia), niezależnie od podstawy ich wypłaty, jeżeli w jakikolwiek sposób wiążą się z faktem wykonywania pracy.

W wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 (Dz. U. z 2014 r., poz. 947) stwierdzono, że za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które:

  • po pierwsze, zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
  • po drugie, zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
  • po trzecie, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Zdaniem Wnioskodawcy, nie są spełnione wszystkie przesłanki wymienione ww. wyroku. Udział pracownika w wycieczce, której celem jest integracja zespołu, zwiększenia motywacji do pracy i obniżenia napięć w zespole oraz wzmocnienia więzi koleżeńskich realizowany jest w interesie pracodawcy, a nie pracownika. Pracownik nie uzyskuje również korzyści w postaci np. zaoszczędzenia wydatku, ponieważ nie wyjechałby na wycieczkę do Chin, gdyby nie wyjazd organizowany przez pracodawcę.

Biorąc pod uwagę wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 (Dz. U. z 2014 r., poz. 947), dofinansowanie do wyjazdu nie będzie stanowiło przychodu pracownika i podlegało opodatkowaniu z uwzględnieniem zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, Wnioskodawca jako płatnik, nie będzie miała obowiązku naliczenia, pobrania i przekazania na konto odpowiedniego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty dofinansowania do wycieczki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego st...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »