Wycieczka sfinansowana ze środków ZFŚS a składki ZUS

Działalność w postaci imprez masowych jak pikniki, „andrzejki”, organizowanie wycieczek - mieści się w pojęciu działalność socjalnej jako rodzaj działalności rekreacyjnej, względnie działalności w postaci różnych form krajowego wypoczynku. Kryterium socjalne odnosi się jedynie do przyznawania ulgowych świadczeń i usług, nie dotyczy ono natomiast innych świadczeń i usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o ZFŚS. Zatem, skoro koszt udziału w wycieczce jest pracownikom sfinansowany zgodnie z regulaminem ZFŚS, to przychód uzyskany przez nich z tego tytułu nie stanowi podstawy wymiaru składek - wyjaśnił ZUS.

Poniżej treść interpretacji ZUS:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie
Lublin, dnia 16 grudnia 2014 r.
Numer: WPI/200000/43/1335/2014

DECYZJA Nr 1335/2014

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1442) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 12 listopada 2014 r. przez ... w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uczestnictwa w wycieczce sfinansowanej ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2014 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy ... o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wnioskodawca uzupełnił wniosek pismem z dnia 28.11.2014 r. (wpływ do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w ... w dniu 01.12.2014 r.).

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym wnioskodawca wskazał, iż zamierza zorganizować masową imprezę (wycieczkę), którą sfinansuje ze środków ZFŚS. Zgodnie z regulaminem Funduszu obowiązującym u wnioskodawcy, koszt uczestnictwa każdego pracownika biorącego udział w masowej imprezie (spotkania integracyjne załogi, wycieczki, pikniki) zostanie w całości pokryty ze środków ZFSŚ, bez uwzględnienia kryterium socjalnego. Wnioskodawca zaznaczył, iż regulamin Funduszu zawiera zapis o powszechnej dostępności na równych zasadach dla wszystkich uprawnionych do świadczeń z Funduszu w przypadku organizowania imprez masowych dla pracowników.

Wnioskodawca powziął wątpliwość czy w tej sytuacji świadczenia uzyskane przez pracowników korzystają ze zwolnienia z oskładkowania.

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie, w którym powołał przepis § 2 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek (...), który wyłącza z oskładkowania świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS. Zdaniem wnioskodawcy, skoro koszt udziału w wycieczce jest pracownikom sfinansowany zgodnie z regulaminem ZFŚS, to przychód uzyskany przez nich z tego tytułu nie stanowi podstawy wymiaru składek ZUS.

Na poparcie swojego stanowiska Spółka powołał wyrok SN z dnia 23.10. 2008 r., sygn. akt II PK 74/08. Wnioskodawca podkreślił, że w powołanym uzasadnieniu wyroku SN stwierdził, iż kryterium socjalne, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS, odnosi się jedynie do przyznawania ulgowych usług i świadczeń. Wnioskodawca wywodzi, że regulamin ZFŚS może przewidywać wydatkowanie jego środków na inne cele mieszczące się w ramach działalności socjalnej oraz ustalać inne zasady korzystania ze świadczeń Funduszu.

W odpowiedzi na wezwanie Zakładu, wnioskodawca pismem z Dia 28.11.2014 r. wskazał, że w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) pracownik uczestniczący w zorganizowanej przez pracodawcę imprezie (spotkania integracyjne załogi, wycieczki, ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »