Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

20.09.2013

Wycena i amortyzacja przejętych w drodze spadku środków trwałych

Pytanie podatnika: W 2011 r. zmarł małżonek Wnioskodawczyni, z którym przez cały okres małżeństwa łączyła ją wspólność majątkowa. W wyniku spadku odziedziczyła m.in. przedsiębiorstwo prowadzone przez męża w formie działalności indywidualnej. Na dzień śmierci męża Wnioskodawczyni sporządziła remanent materiałów i towarów, a jego wartość wpisała do swojej podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zaprowadziła również ewidencję środków trwałych przejętych z firmy męża wyceniając je wg wartości rynkowej i rozpoczęła ich amortyzację. Czy zastosowany sposób wyceny i amortyzacji przejętych w drodze spadku środków trwałych jest prawidłowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 3 czerwca 2013 r. (data wpływu 13 czerwca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej i amortyzacji środków trwałych przejętych w spadku po zmarłym mężu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 czerwca 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 4 lutego 2011 r. zmarł małżonek Wnioskodawczyni, z którym przez cały okres małżeństwa łączyła Ją wspólność majątkowa. Na podstawie testamentu spisanego w formie aktu notarialnego Wnioskodawczyni była jedyną spadkobierczynią po mężu. W wyniku spadku odziedziczyła m.in. przedsiębiorstwo prowadzone przez męża w formie działalności indywidualnej w zakresie produkcji pieczywa. Mąż rozliczał się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a dochód opodatkowywał „podatkiem liniowym” wg stawki 19%.

Wnioskodawczyni postanowiła kontynuować działalność gospodarczą męża. W tym celu w dniu 5 lutego 2011 r. zarejestrowała działalność gospodarczą wybierając formę opodatkowania - zasady ogólne. Przejęła cały majątek firmy męża, tj. materiały i towary oraz wszystkich pracowników. Na dzień 4 lutego 2011 r. Wnioskodawczyni sporządziła remanent materiałów i towarów, a jego wartość wpisała do swojej podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zaprowadziła również ewidencję środków trwałych przejętych z firmy męża wyceniając je wg wartości rynkowej i rozpoczęła ich amortyzację.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zastosowany sposób wyceny i amortyzacji przejętych w drodze spadku środków trwałych jest prawidłowy?

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się (...) w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub inny nieodpłatny sposób - wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny lub umowa nieodpłatnego przekazania określa tę wartość w niższej wysokości.

Dalej Wnioskodawczyni podaje, że mąż w swojej działalności wykorzystywał liczne środki trwałe, których część została całkowicie zamortyzowana. Jednak w chwili nabycia spadku miały one pewną wartość a ich wykorzystywanie w działalności Wnioskodawczyni przynosi firmie przychody.

Wnioskodawczyni uważa, że wprowadzając do swojej ewidencji środki trwałe nabyte w drodze spadku po zmarłym mężu powinna je wycenić zgodnie z zacytowanym przepisem, niezależnie od tego, czy przejęte środki trwałe zostały w firmie męża już całkowicie zamortyzowane, czy jedynie częściowo. Z uwagi na ten szczególny sposób ustalania wartości początkowej środków trwałych nabytych w drodze spadku określony w art. 22g ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, nie ma Ona obowiązku kontynuacji stosowanej przez męża amortyzacji. W ocenie Wnioskodawczyni, otrzymane w drodze spadku środki trwałe powinna Ona amortyzować od ich wartości początkowej (tj. wartości rynkowej) zgodnie z zasadami określonymi w art. 22h oraz art. 22i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje za nieprawidłowe.

Stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1994 r. Nr 9 poz. 59 ze zm.). Zgodnie z art. 31 § 1 ww. ustawy, z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami z mocy ustawy powstaje wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub jednego z nich. Jest to ich majątek wspólny.

W myśl art. 501 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w razie ustania wspólności, udziały małżonków są równe, chyba że umowa majątkowa małżeńska stanowi inaczej.

W świetle art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.), spadek to prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które przechodzą na jedną lub kilka osób z chwilą jego śmierci. Ponadto zgodnie z art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, a spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia.

Tym samym stwierdzenie nabycia spadku stanowi konsekwencję wcześniejszego nabycia spadku.

Z opisu przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w dniu 4 lutego 2011 r. zmarł małżonek Wnioskodawczyni, z którym przez cały okres małżeństwa łączyła Ją wspólność majątkowa. Na podstawie testamentu spisanego w formie aktu notarialnego Wnioskodawczyni była jedyną spadkobierczynią po mężu. W wyniku spadku odziedziczyła m.in. przedsiębiorstwo prowadzone przez męża w formie działal...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »