Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

15.05.2012

Wybór formy opodatkowania: Data rozpoczęcia działalności

Z uzasadnienia: Z podatkowego punktu widzenia, mając na uwadze fakt, że opodatkowaniu podlega przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, uzasadnione jest przyjęcie, że datą rozpoczęcia działalności jest dzień uzyskania pierwszego przychodu. To uzyskanie przychodu, a nie tylko fakt rejestracji podmiotu, ma decydujące znaczenie w sprawach dotyczących opodatkowania podatkiem dochodowym.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S. WSA Małgorzata Niedobylska /spr./ Sędziowie WSA Tomasz Smoleń NSA Jacek Surmacz Protokolant ref. st. Eliza Kaplita po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 10 maja 2012 r. sprawy ze skargi P. Ł. na indywidualną interpretację Ministra Finansów z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych:

1) uchyla zaskarżoną interpretację,
2) określa, że interpretacja wymieniona w pkt. 1) nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia się wyroku,
3) zasądza od Ministra Finansów na rzecz skarżącego P. Ł. kwotę 200 (słownie: dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 17 października 2011 r. P. Ł. (dalej: wnioskodawca/skarżący), zwrócił się do Ministra Finansów o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 19 marca 2010 r. wnioskodawca złożył wniosek o zarejestrowanie działalności gospodarczej, nie deklarując formy opodatkowania dochodów. Od chwili zarejestrowania działalności wnioskodawca nie wykonywał żadnych usług, ani nie osiągał dochodów, a w dniu 4 maja 2010 r. zawiesił działalność firmy.

W dniu 11 marca 2011 r. wnioskodawca wznowił działalność gospodarczą. Następnie w dniu 14 marca 2011 r. złożył w Urzędzie Skarbowym oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W związku z opisanym wyżej stanem faktycznym wnioskodawca sformułował pytanie:

Czy wnioskodawca ma prawo do opodatkowania w 2011 roku przychodów osiąganych z prowadzonej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Wnioskodawca stanął na stanowisku, iż przysługuje mu prawo do opodatkowania przychodów osiąganych z prowadzonej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie złożonego w dniu 14 marca 2011 r. oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania. Wskazał, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm., dalej: ustawa o z.p.d.), do podatników rozpoczynających działalność w roku podatkowym, którzy w poprzednim roku podatkowym nie prowadzili działalności, opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stosuje się od dnia uzyskania pierwszego przychodu. Także art. 9 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych składa do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Wnioskodawca podkreślił, iż do marca 2011 roku nie uzyskał żadnego przychodu z działalności gospodarczej, która w okresie od 4 maja 2010 r. do 10 marca 2011 r. była zawieszona.

Minister Finansów- reprezentowany przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach- w interpretacji z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...], uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Uzasadniając swe stanowisko, organ wyjaśnił, iż zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.), dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o z.p.d.

Organ wskazał, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy, do podatników rozpoczynających działalność w roku podatkowym, którzy w poprzednim roku podatkowym nie prowadzili działalności, opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stosuje się od dnia uzyskania pierwszego przychodu. Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o z.p.d pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie po...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »