Wstrzymanie zwrotu VAT w wyniku wszczęcia kontroli

Jak długo może trwać kontrola organu podatkowego w zakresie VAT u jednego podmiotu gospodarczego? Czy organ podatkowy ma możliwość weryfikacji zasadności zwrotu VAT przez 5-7 lat? Na jakiej podstawie organ odwoławczy - dyrektor izby administracji skarbowej - po 5-7 latach weryfikacji, może nie uwzględnić zażalenia przedsiębiorcy na długotrwałość tego procesu oraz dalsze jego przedłużanie? Czy po zakończeniu postępowania weryfikacyjnego oraz po uznaniu niezasadności wstrzymania firmie zwrotu podatku VAT, przedsiębiorca może oczekiwać zwrotu podatku wraz z odsetkami? - pyta posłanka Ministra Finansów.

 

Zapytanie nr 5967 do ministra finansów w sprawie spraw podatkowych przedsiębiorców

Szanowna Pani Minister,

w związku z pytaniami przedsiębiorców prowadzących swoje firmy na terenie RP, którym już kilka lat temu wstrzymano zwrot podatku VAT, co wiąże się z trwającymi kontrolami finansowymi ich działalności, zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

 1. Jak długo może trwać kontrola organu podatkowego w zakresie VAT u jednego podmiotu gospodarczego?
 2. Czy organ podatkowy ma możliwość weryfikacji zasadności zwrotu VAT przez 5-7 lat?
 3. Na jakiej podstawie organ odwoławczy - dyrektor izby administracji skarbowej - po 5-7 latach weryfikacji, może nie uwzględnić zażalenia przedsiębiorcy na długotrwałość tego procesu oraz dalsze jego przedłużanie?
 4. Czy po zakończeniu postępowania weryfikacyjnego oraz po uznaniu niezasadności wstrzymania firmie zwrotu podatku VAT, przedsiębiorca może oczekiwać zwrotu podatku wraz z odsetkami?

Posłanka Agnieszka Hanajczyk

22 listopada 2022 r.

 

 

Odpowiedź na zapytanie nr 5967 w sprawie spraw podatkowych przedsiębiorców

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na zapytanie nr 5967 Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Agnieszki Hanajczyk z 7 grudnia 2022 roku w sprawie spraw podatkowych przedsiębiorców, przekazuję na ręce Pani Marszałek poniższe wyjaśnienia.

Ad. pytanie 1 i 2

Kontrola podatkowa

Zgodnie z art. 284b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa1 (dalej: ustawa Ordynacja podatkowa) kontrola podatkowa (również w zakresie podatku VAT) powinna zostać zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie wskazanym w upoważnieniu. O każdym przypadku niezakończenia kontroli w terminie wskazanym w upoważnieniu, kontrolujący obowiązany jest zawiadomić na piśmie kontrolowanego, podając przyczyny przedłużenia terminu zakończenia kontroli i wskazując nowy termin jej zakończenia.

Jednocześnie należy wskazać, że na podstawie art. 291c. ww. ustawy Ordynacja podatkowa, do kontroli działalności gospodarczej podatnika będącego przedsiębiorcą stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorców2, zgodnie z którymi czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać w odniesieniu do:

 1. mikroprzedsiębiorców - 12 dni roboczych;
 2. małych przedsiębiorców - 18 dni roboczych;
 3. średnich przedsiębiorców - 24 dni roboczych;
 4. pozostałych przedsiębiorców - 48 dni roboczych.

Powyższych ograniczeń czasu trwania kontroli nie stosuje się m.in. gdy:

 • przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia;
 • kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwrotu;
 • kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanyc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »