Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

13.08.2014

Wstępna opłata leasingowa w kosztach uzyskania przychodu

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo do zaliczenia jednorazowo w ciężar kosztów uzyskania przychodów opłatę wstępną i manipulacyjną, poniesioną w związku z zawartą w kwietniu i lipcu umowami leasingu operacyjnego samochodów osobowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 marca 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 8 kwietnia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej opłat leasingowych, związanych z zawarciem umowy leasingu operacyjnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 kwietnia 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej opłat leasingowych, związanych z zawarciem umowy leasingu operacyjnego.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą – usługi projektowania i budowlane. Dochody z tej działalności opodatkowuje na tzw. zasadach ogólnych, a zdarzenia gospodarcze związane z tą działalnością ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów tzw. metodą memoriałową, o której mowa w art. 22 ust. 5–5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W dniu 12 lutego 2014 r. zawarł umowę leasingu operacyjnego niekonsumenckiego z finansującym, na usługę leasingu samochodu osobowego, z przeznaczeniem do prowadzenia działalności gospodarczej.

Warunki umowy leasingu są następujące:

 • okres oddania samochodu do używania wynosi 36 miesięcy,
 • przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych finansującego,
 • cena samochodu netto wynosi 151.869,92 zł + VAT 23%,
 • opłata wstępna netto wynosi 60.747,97 zł + VAT 23% i stanowi 40% wartości przedmiotu leasingu,
 • wartość wykupu samochodu 1%, tj. 1.518,70 zł + VAT 23%.

Do umowy został dołączony harmonogram płatności leasingu, z którego wynika do zapłaty 35 rat po 2.835,24 zł netto każda rata + podatek VAT 23%, tj. 652,11 zł co daje 3.487,35 zł ratę miesięczną brutto. Po uiszczeniu 16 lutego 2014 r. opłaty wstępnej, Wnioskodawca otrzymał od finansującego fakturę VAT wystawioną 28 lutego 2014 r. z datą sprzedaży luty 2014 r. na kwotę netto 60.747,97 zł + podatek VAT 13.972,03 zł, kwota brutto 74.720,00 zł tytułem „opłata wstępna do umowy nr (…)”.

Zgodnie z ogólnymi warunkami umowy leasingu:

 • korzystający jest zobowiązany do uiszczenia opłaty wstępnej na wskazany przez dealera lub finansującego rachunek bankowy w terminie określonym przez niego, nie później niż w dniu rejestracji przedmiotu leasingu,
 • niezapłacenie opłaty wstępnej skutkuje odmową wydania przedmiotu leasingu oraz wypowiedzeniem umowy ze skutkiem natychmiastowym przez finansującego w przypadku jej niezapłacenia w dodatkowo wyznaczonym 7-dniowym terminie,
 • opłata wstępna i miesięczne raty leasingu zostały zaliczone do wynagrodzenia finansującego.

Ani w umowie leasingu, ani w ogólnych warunkach umowy leasingu Wnioskodawca nie znalazł zapisu o tym, że opłata wstępna zakwalifikowana została na poczet usługi leasingu przez okres jej trwania. Koszty pośrednie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów Wnioskodawca ujmuje w dacie wystawienia dokumentu. Jeżeli koszty pośrednie przekraczają rok podatkowy, np. polisa, wtedy są one w kosztach rozliczane proporcjonalnie. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca zaksięgował na zasadach ostrożności w koszty opłatę wstępną proporcjonalnie tj. w wysokości dotyczącej 2014 r. (18.561,84 zł netto), w dacie wystawienia faktury. Wnioskodawca uważa, że opłata wstępna jest opłatą jednorazową, samoistną. Opłata wstępna nie powinna być rozliczana w okresie trwania umowy leasingu. Opłaty wstępnej nie należy utożsamiać z wydatkami dotyczącymi okresu przekraczającego rok. Natomiast faktury za raty leasingu Wnioskodawca ujmuje w kosztach w dacie wystawienia faktur.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów opłaty leasingowe ponoszone w okresie trwania umowy (opłatę wstępną i miesięczne raty leasingu) w dacie poniesienia wydatku (wystawienia faktury), jeżeli podatkowa księga przychodów i rozchodów prowadzona jest metodą memoriałową?

Zdaniem Wnioskodawcy, z przedstawionego stanu faktyc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »