Wstęp do klubu fitness i siłowni. Jaka stawka VAT?

Pytanie podatnika: Czy karty wstępu do klubu fitness jak w pkt 1 – Siłowania (pojedyncze, miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne) mogą być w całości opodatkowane 8% stawką podatku VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 lipca 2014 r. (data wpływu 24 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 października 2014 r. (data wpływu 16 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania 8% stawką podatku VAT sprzedaży kart wstępu do klubu fitness – siłownia – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2014 r został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania 8% stawką podatku VAT sprzedaży karnetów/kart wstępu:

 • do klubu fitness – siłownia;
 • do klubu fitness – siłowania i aerobik;
 • na ćwiczenia w ramach programu … lub programu …;
 • na treningi personalne;
 • na zajęć taneczne sprzedawane w formie kursów.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 6 października 2014 r. (data wpływu 9 października 2014 r.) w zakresie określenia ilości stanów faktycznych, doprecyzowania opisanego stanu faktycznego, przeformułowania pytań i przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie przedstawiony w uzupełnieniu wniosku).
Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. prowadzi klub fitness. Zamiennie używa nazw „…,, „…”. Zdaniem Wnioskodawcy działalność będąca przedmiotem interpretacji jest sklasyfikowana: PKWiU 93.13.1 - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej. W ramach działalności świadczy usługi podstawowe pogrupowane organizacyjnie jako: „…” oraz dodatkowe związane z wellness sklasyfikowane jako „…” – nie są przedmiotem interpretacji.

Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Usługi zgrupowane przez podatnika jako są związane z rekreacją ruchową i poprawą kondycji fizycznej. Klub nie jest klubem sportowym, związkiem sportowym ani związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu.

Zakres Usług związanych ze składaną interpretacją prawa podatkowego obejmuje usługi:

 1. Siłownia. Karnet na siłownię obejmuje wejście na salę kardio, gdzie znajdują się urządzenia typu bieżnie, stepery, orbitreki, rowerki, wioślarze oraz salę siłowni, na której znajdują się wszelkiego rodzaju urządzenia do ćwiczeń na poszczególne partie mięśniowe. Usługa wstępu na siłownię świadczona w ramach karnetu obejmuje wyłącznie korzystanie z dostępnych na niej przyrządów. W szczególności jej zakres nie rozciąga się do uczestniczenia w zajęciach indywidualnych prowadzonych na siłowni przez instruktora. Poprzez zakup karnetu klient nabywa prawo do wstępu na określoną w karnecie ilość wejść, w dogodnym dla siebie czasie: na siłownię i kardio. Zdaniem Wnioskodawcy działalność będąca przedmiotem interpretacji jest sklasyfikowana: PKWiU 93.13.1 -działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.
 2. Siłownia i Aerobik. Karnet na siłownię i aerobik obejmuje wejście jak do pkt 1 oraz wejście na zajęcia grupowe z różnych form aerobiku (Total Body Condition, BUP, Pilates, Fut buming, Zumba, Spinn Power – rowery spinningowe, Zdrowy kręgosłup, Strefa rzeźby, Latino solo, Ladies styling, Burleska, Joga). Wszystkie zajęcia grupowe mają formułę otwartą, tzn. każdy klient może skorzystać przy kolejnym wejściu z różnych zajęć (np. we wtorki - pilatess, soboty-zumba, w kolejny wtorek - Spinn power i TBC), każde zajęcia są prowadzone w taki sposób, że nie wymagają ciągłości (kontynuacji) tzn. klient nie musi chodzić na wszystkie wybrane zajęcia w sposób powtarzalny - nie są to kursy. Każda z sal zajęć grupowych wyposażona jest w niezbędne urządzenia i rekwizyty (odpowiednio wg. przeznaczenia sali np. worki treningowe, drabinki do ćwiczeń, sztangi, hantle, maty, tubingi). Wymienione usługi są sprzedawane jako wejścia pojedyncze lub w karnetach: miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne z podziałem na karnety według liczby wejść w przedziale czasowym jak wyżej lub OPEN—bez limitu wejść. Poprzez zakup karnetu klient nabywa prawo do wstępu na określoną w karnecie ilość wejść lub bez ograniczeń (wersja Open), w dogodnym dla siebie czasie: na siłownię i kardio oraz zajęcia grupowe (aerobik) odbywające się na 4 salach fitness. Zdaniem Wnioskodawcy działalność będąca przedmiotem interpretacji jest sklasyfikowana: PKWiU 93.13.1 – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.
 3. Program … i … – ćwiczenia wykonywane na Sali kardio przy zastosowaniu urządzeń kardio (jak w pkt 1, tj. bieżnie, rowery, orbitreki, stepery) lub jak w pkt 2) przy założonym - odpowiednio na brzuch lub pupę i uda pasie, który przy użyciu sprężonego powietrza masuje mięśnie skośne i proste brzucha lub pupę i uda. Nazwa Program … i Program … jest zastrzeżona przez firmę niemiecką … … na całym świecie i może świadczyć je partner licencjonowany opłacający licencję i różni się tylko rodzajem zastosowanego specjalistycznego pasa. Sprzedaż obejmuje karnet miesięczny 12 wejść lub tygodniowy 3 wejścia i obejmuje, wejście na salę kardio - ćwiczenia na urządzeniach typu bieżnia, orbitrek, rower, steper przy założonym na brzuch lub pupę specjalistycznym pasie do ćwiczeń. Zdaniem Wnioskodawcy działalność będąca przedmiotem interpretacji jest sklasyfikowana: PKWiU 93.13.1 – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.
 4. Treningi personalne. Zajęcia indywidualne z klientem realizowane przez zawodowego instruktora fitness lub kulturystyki na sali siłowni i kardio. Trening uwzględnia indywidualne potrzeby klienta i polega na odpowiednim, wg wcześniej ustalonego celu treningowego, dobraniu ćwiczeń przy wykorzystaniu właściwych urządzeń znajdujących się na wyposażeniu sali kardio i siłowni. Usługa sprzedawana jest jako wejście pojedyncze lub karnet 10 wejść. Zdaniem Wnioskodawcy działalność będąca przedmiotem interpretacji jest sklasyfikowana: PKWiU 93.13.1 - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.
 5. Kursy tańca, organizowane sezonowo po zebraniu grupy. Usługa sprzedawana jako wejście pojedyncze lub w karnetach (pojedyncze, miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne). Zdaniem Wnioskodawcy działalność będąca przedmiotem interpretacji jest sklasyfikowana: PKWiU 93.13.1 -działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
(we wniosku oznaczone nr 1) Czy karty wstępu do klubu fitness jak w pkt 1 – Siłowania (pojedyncze, miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne) mogą być w całości opodatkowane 8% stawką podatku VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), wymienione w pytaniu 1 usługi to „Pozostałe usługi związane z rekreacją” znajdujące się w poz. 186 załącznika w 3 do ustawy o podatku od towarów i usług. Spółka uważa, że usługi rekreacyjne wskazane w tej pozycji załącznika numer 3 obejmują również wstęp do siłowni, polegający także na aktywnym korzystaniu ze znajdujących się tam urządzeń. Stąd też karty wstępu powinny być opodatkowane stawką obniżoną 8 %. W podobnej sprawie zajął stanowisko Naczelny Sądu Administracyjny (wyrok z dnia 30 stycznia 2014 sygn. nr I FSK 311/13).

Niewątpliwie wprowadzenie stawki obniżonej na usługi rekreacyjne służy rozpowszechnieniu zdrowego trybu życia poprzez udostępnienie tych usług i obniżenie kosztów ich świadczenia. W tym kontekście nieracjonalne byłoby preferowanie poprzez stawki obniżone wyłącznie usług rekreacyjnych polegających na biernym korzystaniu z obiektów.

Nieracjonalne byłoby różnicowanie podatkowe tych usług rekreacyjnych, które polegają na konieczności korzystania z urządzeń lub przyrządów.

Dotychczas, z tak zwanej ostrożność podatkowej, Spółka na wszystkie sprzedawane usługi stosowała stawkę podstawową.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 cyt. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
Świadczeniem usług - w rozumieniu art. 8 ust. 1 ww. ustawy - jest natomiast każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Na mocy art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »