Współwłasność środka trwałego

Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą. Jest współwłaścicielką 1/2 samochodu osobowego, który wykorzystuje w prowadzonej działalności na podstawie umowy użyczenia. Drugim współwłaścicielem jest jej ojciec, który ww. samochodu nie wykorzystuje w prowadzonej przez siebie działalności. Czy środek transportu, stanowiący współwłasność osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, może być wprowadzony do firmy jako środek trwały? Jaka wartość początkowa powinna być brana pod uwagę przy wprowadzaniu środka trwałego do firmy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2011 r. (data wpływu 15 grudnia 2011 r.), uzupełnionym w dniu 14 marca 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie środka trwałego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie środka trwałego.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 5 marca 2012 r. znak ILPB1/415-1399/11-2/AG na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawczynię do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 7 marca 2012 r., a w dniu 14 marca 2012 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 12 marca 2012 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług prawniczych. Zainteresowana jest współwłaścicielem samochodu osobowego (zakupionego w październiku 2009 r. za kwotę 3.700,00 euro), który jest użytkowany wyłącznie przez Wnioskodawczynię. W listopadzie 2011 r. Zainteresowana zawarła z drugim współwłaścicielem samochodu umowę użyczenia, w której to umowie strony zgodziły się na to, aby samochód osobowy był wykorzystywany przez Wnioskodawczynię na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

W listopadzie 2011 r. Wnioskodawczyni wprowadziła ww. samochód osobowy jako środek trwały do prowadzonej przez siebie firmy, przyjmując jako wartość początkową środka trwałego 50% ceny nabycia samochodu wynikającej z umowy kupna-sprzedaży tego samochodu z października 2009 r. Jako wartość początkową środka trwałego Wnioskodawczyni przyjęła 50% z kwoty 15.535,56 zł, tj. kwotę 7.767,78 zł. Podstawą obliczenia wartości początkowej był średni kurs euro NBP z dnia 19.10.2009 r. (tabela Nr 204/A/NBP/2009).

Od dnia wprowadzenia pojazdu jako środka trwałego do firmy, Zainteresowana zaliczała do kosztów uzyskania przychodu wydatki związane z użytkowaniem tego pojazdu (koszty paliwa, części) oraz koszty ubezpieczenia i przeglądu technicznego.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowana podała, iż drugim współwłaścicielem samochodu osobowego jest ojciec Wnioskodawczyni. Przedmiotowy samochód osobowy nie jest wykorzystywany przez drugiego współwłaściciela w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Udział ułamkowy Wnioskodawczyni we własności przedmiotowego środka trwałego stanowi 1/2 (50%).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »