Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

08.12.2016

Współwłasność małżeńska a podatek rolny

Z uzasadnienia: W przypadku tego rodzaju współwłasności nie ma możliwości, aby fizycznie wydzielić części nieruchomości do używania przez każdego z małżonków a w konsekwencji aby odrębnie opodatkować każdą z tych części według różnych stawek podatkowych. Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowią odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach (posiadaczach).

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S. WSA Tomasz Smoleń Sędziowie WSA Piotr Popek WSA Jarosław Szaro / spr./ Protokolant ref. staż. Joanna Kulasa po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 listopada 2016 r. sprawy ze skargi E. Z. i S. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] lipca 2016 r. nr [...] w przedmiocie wymiaru podatku rolnego i podatku od nieruchomości za 2016 rok 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz skarżących E. Z. i S. Z. solidarnie kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] lipca 2016r. nr [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze [...], po rozpoznaniu odwołania E. Z., utrzymało w mocy decyzję Burmistrza [...] z dnia [...] kwietnia 2016r., nr [...] w sprawie wymiaru podatku rolnego i od nieruchomości za 2016r.

W decyzji z dnia [...] kwietnia 2016r. nr [...] Burmistrz [...] ustalił wymiaru podatku rolnego i od nieruchomości za 2016r. w łącznej wysokości 510zł wobec E. S. Z..

Za podstawę opodatkowania w podatku rolnym przyjęto powierzchnię gruntów ornych (RIVa) 0,3133 ha na działce nr 5440/2, obręb 0006 N..

Za podstawę opodatkowania w podatku od nieruchomości przyjęto budynki mieszkalne o pow. 128m2, budynki pozostałe o pow. 34m2 oraz grunty pozostałe o pow. 1,052m2.

E. Z. złożyła odwołanie od ww. decyzji, zarzucając jej, że została wydana niezgodnie ze stanem faktycznym. Odwołująca stwierdziła, że posiada nieruchomości na terenie powiatu [...] o pow. 0,6300 ha i na terenie powiatu [...] pow. 0,3133 ha, (powierzchnia przeliczeniowa to 0,2820 ha), oraz posiada udziały w 1/18 części oraz 37/720 części. Przedmiotowe udziały nabyła w spadku, co potwierdzają postanowienia sądu. Stan ten został według Odwołującej udokumentowany w 2015 roku, co potwierdza decyzja z dnia [...].06.2015r. nr [...] w sprawie wymiaru podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości. Stan ten w 2016 roku nie uległ zmianie, a zaskarżona decyzja zdaniem Podatniczki nie uwzględnia wspomnianej współwłasności.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze [...] w opisanej na wstępie decyzji z dnia [...] lipca 2016r. utrzymało zaskarżone rozstrzygnięcie w mocy.

W uzasadnieniu Kolegium stwierdziło, że organ I instancji prawidłowo ustalił przedmiot opodatkowania, zastosował właściwe stawki podatkowe. Organ I instancji obliczył Podatnikom wysokość zobowiązania podatkowego w podatku rolnym oraz podatku od nieruchomości za 2016r., zgodnie z informacją o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach oraz lasach na 2016r., w której Odwołująca wykazała grunty orne o pow. 0,3133 ha, grunty pozostałe o pow. 1052m2, budynki o wys. pow. 2,20m - pow. 70m2, o wys. od 140cm do 220cm - pow. 58m2 oraz pozostałe o. pow. 34m2. Wykazane przez podatniczkę wielkości są zgodne z przyjętymi przez organ I instancji. Kolegium stwierdziło, że takie same wielkości przedmiotu opodatkowania zostały przyjęte w decyzji z dnia [...].06.2015r. nr RP [...] dotyczącej 2015 roku.

Mając na względzie zasadę związania organu podatkowego danymi wynikającymi z ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1629) Kolegium wskazało, że z danych tych wynika, że E. i S. Z. są współwłaścicielami nieruchomości będącej przedmiotem opodatkowania decyzją wymiarową. Zatem organ I instancji prawidłowo przyjął jako podstawę opodatkowania dane wynikające z ewidencji gruntów, dodatkowo potwierdzone przez podatników w złożonej deklaracji na 2016r.

Kolegium uznało, że organ I instancji prawidłowo wydał odrębną decyzję w zakresie opodatkowania udziałów w innych nieruchomościach, ponieważ nie można wydać jednej decyzji rozstrzygając o solidarnej współodpowiedzialności wszystkich podatników, jeżeli nie wszyscy są współwłaścicielami każdej z nieruchomości będącej przedmiotem opodatkowania. W zakresie opodatkowania nieruchomości na terenie gminy D. właściwym jest miejscowo inny organ, co również wyklucza możliwość wydania jednej decyzji.

E. Z. i S. Z. zaskarżyli powyższą decyzję podnosząc, że łączna suma posiadanych nieruchomości przekracza 1 hektar. Na tę sumę składają się następujące powierzchnie: 0,3133 ha fizycznego, co stanowi 0,2820 ha przeliczeniowego, 1,1787 ha fizycznego z udziałem 37/720 oraz gospodarstwo rolne we współwłasności o pow. 1.6479 ha fizycznego z udziałem 1/18. Powyższe nieruchomości w sumie stanowią gospodarstwo rolne. Skarżący wskazali, że w Gminie...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »